SUF Magasinet logo

Få viden og ny inspiration i SUF Magasinet

– fagmagasinet, som går i dybden med tidens vigtigste socialpædagogiske spørgsmål.

Du kan få magasinet gratis tilsendt til din postkasse ved at sende os dit navn og din adresse. Udfyld formularen nedenfor.

SUF Magasinet april 2024

Køn og identitet byder på et hav af nuancer

’Cis’, ’LGBT+’, ’nonbinær’, ’den’, ’de’, ’han’, ’hun’. Selvom de mange benævnelser kan synes at markere en helt ny måde at tænke køn og identitet på, så er der slet ikke tale om noget nyt fænomen. Det nye er, at spørgsmål om køn og identitet er en synlig del af dagsordenen i samfundet. Det mærker man også indenfor det sociale område. ”Selvom udsatte unge LGBT+-personer møder masser af socialpædagoger og fagpersoner, der gør deres ypperste for at gøre det rigtige, så findes der en kløft mellem de unge og de fagprofessionelle, som handler om mangel på viden og sprog,” siger Sølve Storm, psykolog med speciale i køn og seksualitet og udsatte unge LGBT+-personer og en af de medvirkende i dette nummer af SUF Magasinet, som har køn og identitet som tema. Et magasin, hvor du også møder en anden person med stærke holdninger til køn og identitet, nemlig forfatteren og samfundsdebattøren Emma Holten, der er ’den sociale profil’.

Tema: Køn og identitet

Få tilsendt SUF Magasinet gratis

Du kan gratis og uforpligtende få tilsendt SUF Magasinet, hver gang det udkommer. Indtast dine oplysninger her, så modtager du det næste SUF Magasin direkte i din postkasse.

Er du en organisation eller virksomhed og ønsker flere eksemplarer tilsendt ad gangen, så er det også muligt.

Mere magasin

2023

SUF Magasinet november 2023

Effektmålingens trange kår

Kravene er udtalte. Der skal måles på effekten af de mange indsatser på socialområdet. Men opgaven er vanskelig. I modsætning til områder som sundhed og beskæftigelse, så lider målingerne på socialområdet under et større benspænd. ”Der mangler klare præmisser for at måle på socialområdet. De konkrete svar på, hvad det er, vi i grunden gerne vil opnå for de her borgere er diffust, og dialogen og udviklingsarbejdet, som er en forudsætning for at kunne måle på socialområdet, er generelt blevet underunderprioriteret,” siger Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor, VIVE, og formand for Ekspertudvalget på Socialområdet. Han er en af de mange forskere, som i dette nummer af SUF Magasinet giver perspektiv til temaet ”Måling og effekt”. Et magasin, hvor du desuden møder en stadig mere markant stemme i debatten om unges mistrivsel. Stemmen tilhører Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium – han er denne gang ”Den sociale profil”.

Tema: Måling og effekt

SUF Magasinet maj 2023

Trivslens blinde vinkler

Det er emnet, som gang på gang skaber overskrifter i disse år. Vi taler unges trivsel – eller mangel på samme. Dokumentation og undersøgelser skorter det ikke på, men forklaringerne og kompleksiteten kalder til stadighed på nuancer og oversete perspektiver. Det forsøger dette nummer af SUF Magasinet at råde bod på. Et magasin, hvor den sociale profil denne gang er Helsingør-borgmesteren Benedikte Kiær. Også hun er optaget af mistrivslen blandt ikke mindst de sårbare unge. Og som tidligere socialminister og nuværende formand for Velfærdsrådet og Det Sociale Netværk har hun håndfaste holdninger til, hvordan vi som moderne velfærdssamfund tager hånd om sårbare unges mistrivsel og udfordringer.

Forside af SUF Magsinet 01 2023

Tema: Trivsel

2022

SUF Magasinet november 2022

Videndeling med benspænd

Skal indsatserne på udsatteområdet styrkes, kræver det øget videndeling blandt fagprofessionelle, kommuner og selvejende aktører, der arbejder med mennesker i sårbare livspositioner. En ambition, som det er vanskeligt at erklære sig uenig i. Alligevel er videndeling en svær størrelse. Hvad skal der til for at lykkes med videndeling? ”Et af de helt store problemer i forhold til videndeling er, at vi ikke har gjort os klart, hvad det er for en viden, som vi rent faktisk vil dele,” siger Peter Holdt Christensen, lektor, ph.d., Copenhagen Business School.  Blot en af de mange stemmer, som du møder i dette nummer af SUF Magasinet, hvor den sociale profil er bogaktuelle Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning, der i et åbenhjertigt portræt fortæller om, hvad der har drevet hende til at blive en markant debattør, når det gælder udsathed og mistrivsel blandt unge.

Forside SUF Magasinet 01 2022

Tema: Videndeling

SUF Magasinet maj 2022

Visitationens rolle og ansvar

Det er dér, hvor socialpolitik bliver helt konkret. Og det er dér, hvor spørgsmål om alt lige fra økonomi til socialfaglige kompetencer møder det enkelte menneske, der har behov for støtte. Vi taler om begrebet visitation, som er temaet i dette nummer af SUF Magasinet. ”For ofte får visitationen karakter af en form for nålestikoperation, hvor man sender borgeren et sted hen, og så afventer man, hvordan det går. Det kan måske være meget fornuftigt set ud fra en her og nu-betragtning, men slagsiden er, at man glemmer det lange lys,” siger Maibritt Kuszon, chefkonsulent og tidligere socialchef. Hun er blot én af en række eksperter og forskere, som giver perspektiv på en helt central problemstilling indenfor det sociale område. Dette nummer af SUF Magasinet byder også på et møde med standupkomikeren Christian Fuhlendorff, der i et stort og åbenhjertigt portræt fortæller om sin baggrund, der blandt andet omfatter specialskole, psykiatri, fejldiagnose og misbrug – en baggrund, som stadig lever i den populære komiker.

Forside SUF Magasinet 01 2022

Tema: Visitation

2021

SUF Magasinet november 2021

Pårørende fra alle vinkler

De føler sig afmægtige og tilsidesat i kampen for deres kære. Men finder samarbejdet med pårørende de rigtige rammer, er værdien ubetalelig for såvel pårørende og systemet som det sårbare menneske. Den gode historie er, at mulighederne for det optimale pårørendesamarbejde langt fra er udtømte.  Det gør dette nummer af SUF Magasinet dig langt klogere på. Mød blandt andre Helle Høgh, chefkonsulent i Metodecentret, som siger:

– Du er nødt til at have et vedvarende fokus på pårørende som en integreret del af kerneydelsen og ikke som noget, man lige skal huske på. Når du får masseret pårørendesamarbejdet ind i indsatsen, så har det positiv effekt.

Du kan også møde historikeren og forfatteren Henrik Jensen, som giver dig baggrunden for den mistillidskrise, som gennem årtier er vokset frem mellem borger og system. Profilen i SUF Magasinet er denne gang sangeren Mathilde Falch, som i et åbenhjertigt interview fortæller om sin kamp mod anoreksi, misbrug og selvmordstanker, og om hvordan hun i dag kæmper for at komme skammen til livs.

Forside af SUF Magsasin fra december 2021

Tema: Pårørende

SUF Magasinet juni 2021

Motivation med mening

’Sådan styrker du motivationen’. ’Har du tabt din motivation?’ ’Vi søger medarbejdere med stor motivation’. Det skorter ikke på selvfølgelige henvisninger til begrebet motivation i alt lige fra jobopslaget og selvhjælpslitteratur til coach- og konsulentbranchen.

Men er motivationen nu også så lige til endda? Og hvilken berettigelse og betydning har begrebet i den socialfaglige verden? SUF Magasinet sender dig hele vejen rundt om motivationsbegrebet i selskab med nogle af landets dygtigste motivationsforskere, og du møder masser af markante holdninger.

– Hvis du mestrer motivationen, kan den føles som en meget fri dans, selvom den dybest set er yderst struktureret. Hvis du derimod ikke mestrer den, kan den opleves som en stor spændetrøje, lyder det eksempelvis fra John Benedicto Krejsler, professor, ph.d. & cand.pæd., Institut for Pædagogik & Uddannelse, Aarhus Universitet.

I dette nummer af SUF Magasinet er profilen vinderen af Cavlingprisen, Politiken-journalisten Anders Legarth Schmidt, der bringer dig bagom sine skelsættende reportager fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

SUF Magasinet 0121 forside

Tema: Motivation

2020

SUF Magasinet december 2020
Det meningsfulde fællesskab

Er der noget, som vi kan blive enige om, når det gælder udvikling og støtte til mennesker i sårbare livspositioner, så er det værdien af fællesskaber. Men er fællesskabet nu også så selvfølgelig en styrke? Og hvad kræver det at etablere meningsfulde fællesskaber på det sociale område?  

Sammen med førende eksperter og forskere tager SUF Magasinet i dette nummer pulsen på fællesskabet. Og du får masser af perspektiv:  

– Fællesskaber for udsatte og sårbare unge kan meget nemt få karakter af en form for social kontrol, hvor det er en samfundsmæssig trivselsdagsorden, som bliver styrende, siger blandt andre Anne Mette W. Nielsen, lektor og ph.d. ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.

I dette nummer af SUF Magasinet møder du også succesforfatteren Peter Øvig, der giver dig et enestående indblik i psykisk lidelse, indlæggelse på den lukkede afdeling og elektrochok.

SUF Magasinet 0220 forside

Tema: Fællesskab

SUF Magasinet juni 2020
Beskæftigelse med værdighed

Hvordan sikrer vi som samfund, at mennesker i sårbare livssituationer finder en plads på arbejdsmarkedet?

SUF Magasinet går i dette nummer i dybden med temaet beskæftigelse. Du møder blandt andre filosoffen Morten Albæk, der tager eksistentielt livtag med udsathed, rummelighed og værdighed på arbejdsmarkedet anno 2020.

– Titusindvis af unge, voksne og ældre er i en eksistentiel forstand udsatte, fordi de udsætter sig selv for livets meningsløshed langt mere, end hvad der er værdigt, og end hvad deres sind kan holde til, siger filosoffen.

Dette nummer af SUF Magasinet blev til under Corona-krisen, hvilket også afspejler sig i mange af artiklerne, der handler om, hvordan man leverer sociale indsatser i en krisetid med afstand som en præmis.

SUF Magasinet 0120 forside

Tema: Beskæftigelse

2019

SUF Magasinet november 2019
Uddannelse med social værdi

Hvornår og hvordan giver uddannelse mening, og er der en risiko for, at vi uddanner os ihjel?

SUF Magasinet stiller i dette nummer skarpt på temaet uddannelse. Mød blandt andre den fremtrædende professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard, som prikker til den danske forkærlighed for netop uddannelse:

”Hvis der er noget, som vi er enige om i Danmark, så er det vigtigheden af uddannelse. Problemet er bare, at vi alt for ofte glemmer at stille spørgsmålene: Hvorfor gør vi i grunden det her? Og hvordan tager jeg som medarbejder ansvar for at bruge min uddannelse? Ligeledes bør dem, der udbyder uddannelserne, huske at spørge sig selv, om deres måde at bedrive uddannelse på, fortsat er den rigtige.”

SUF Magasinet 0219 forside

Tema: Uddannelse

SUF Magasinet maj 2019
I samarbejde med selveje
Hvad skal vi med selvejende aktører?

Hvad er værdien, og hvad er udfordringerne, når en kommune vælger at samarbejde med en selvejende aktør?

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der medvirker i et stort portræt, er ikke i tvivl om betydningen af selveje på det sociale område:

”Dét, der slår mig, når jeg for eksempel besøger bo- og væresteder eller socialøkonomiske virksomheder, er, at de er drevet af fagligt kompetente og specialiserede medarbejdere med et meget stærkt engagement, der rækker ud over det at være almindelig medarbejder i en virksomhed. Det er et engagement, vi som samfund ikke kan undvære,” siger han.  

SUF Magasinet 0119 forside

Tema: I samarbejde med selveje

2018

SUF Magasinet december 2018
Tværfaglighed
Hvordan kan tværfaglighed den sociale indsats?

”Mit udgangspunkt er altid, at jeg ikke ved nok, når jeg møder et andet menneske. Du kan altid lære noget i mødet med et andet menneske, og det er faktisk langt mere interessant, end hvad du selv ved i forvejen.”

Sådan lyder det fra Özlem Cekic, tidligere folketingspolitiker og som i dag er brobygger og debattør.  I dette nummer af SUF Magasinet er tværfaglighed det store tema. Hvordan bidrager tværfaglighed til at skabe nye indsigter og handlemuligheder i den sociale indsats? Det er det helt store spørgsmål, som en lang række stemmer – forskere, eksperter og praktikere – giver svar på.

SUF Magasinet 0218 forside

Tema: Tværfaglighed

SUF Magasinet maj 2018
Fremtidens sociale arbejder
Hvilke krav stilles der til fremtidens sociale arbejder?

For alle, der arbejder indenfor det sociale områder, er kravene til dokumentation og faglige kompetencer større end nogensinde før. Samtidig skal der være plads til både robusthed og skrøbelighed blandt professionelle.

I dette nummer af SUF Magasinet går vi på opdagelse i alt det, der kommer til at kendetegne fremtiden sociale arbejder. Du møder blandt andre professor Per Schultz Jørgensen, som mener, at fremtidens arbejdspladser kan gøre langt mere for at fremelske den enkeltes robusthed. Omvendt peger den anerkendte psykolog Dorthe Birkmose på, at forråelsen ligger på lur, hvis vi ikke tør stå ved vores sårbarhed.

Du møder også et væld af stemmer fra Den Sociale Udviklingsfond, hvor man stadig insisterer på, at et godt cv aldrig er nok.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: Fremtidens sociale medarbejdere

2017

SUF Magasinet maj 2017
Mennesket før diagnosen
Kender du mennesket bag diagnosen?

Aldrig har så mange mennesker fået påhæftet en diagnose som i dag. Vi taler ligefrem om en diagnosekultur. Men gør en diagnose godt eller skidt for det enkelte menneske?

I dette nummer af SUF Magasinet er temaet ”Mennesket før diagnosen”. Psykologiprofessor Svend Brinkmann og psykiater Søren Hertz angriber problemfeltet, og du kommer samtidig helt tæt på unge, som reflekterer over det at bære på en diagnose. Du møder også socialkonsulenter fra Den Sociale Udviklingsfond, som udfolder diagnosens dobbeltheder, når de arbejder med unge i den socialpædagogiske praksis.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: Mennesket før diagnosen

2016

SUF Magasinet november 2016
Selveje som en af samfundets grundpiller

Selveje er et helt særligt begreb i det danske samfund og samtidig en af grundpillerne for masser af socialt arbejde. SUF Magasinet gør dig i dette temanummer klogere på det særlige ved selveje og ser blandt andet på begrebet fra både kommunens og den selvejende aktørs side. Du kan også læse om, hvordan vi i SUF har gjort rådighed til en vigtig del af vores selveje, fordi det gør det muligt at levere en form for støtte og kontakt til udsatte mennesker, som ikke er mulig i kommunalt regi.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: 25 år med selveje

SUF Magasinet juni 2016
Sociale løsninger kalder på innovation

Hvordan skaber kommuner og private aktører i samspil nye tilbud, som kan bidrage til at løse nogle af samfundets sociale udfordringer? Det er et af de helt centrale spørgsmål, der gives svar på i dette temanummer af SUF Magasinet, hvor social innovation bliver taget under kærlig behandling fra en lang række indfaldsvinkler. Du møder både kommunalpolitikere, folketingspolitikere, socialministeren og vækstministeren, og så kommer du helt tæt på det innovative værksted, når 86 medarbejdere fra SUF giver los for nye ideer til gavn for udsatte mennesker.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: Innovation

2015

SUF Magasinet december 2015
Indflydelse i virkeligheden

Aldrig før er der blevet talt så meget om brugerinddragelse som i disse år. I dette temanummer af SUF Magasinet går vi bagom begrebet og stiller skarpt på, hvad ordet betyder i praksis. Du kan blandt andet møde flere forskere og debattører, som giver begrebet nye perspektiver og substans.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: Inddragelse og medindflydelse

SUF Magasinet maj 2015
Socialøkonomi 360 grader rundt 

I dette temanummer af SUF Magasinet tager vi livtag med et af tidens varmeste socialpædagogiske emner, nemlig socialøkonomi, hvor mennesker i vanskelige livssituationer tænkes ind i skabelsen af bæredygtige forretninger. En lang række forskere, eksperter, virksomheder og debattører sørger for, at du kommer hele vejen rundt om socialøkonomiens muligheder og udfordringer. Samtidig kan du læse om, hvordan vi i SUF satser på socialøkonomi i flere af vores afdelinger. Du kan bl.a. møde vækstgazellen Special Minds, som tidligere hed BOAS Specialister.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: Socialøkonomiske virksomheder

2014

SUF Magasinet december 2014
Gå på opdagelse i fællesskabet i den socialpædagogiske praksis

Socialt udviklingsarbejde er båret af fællesskab og relationer. I dette temanummer af SUF Magasinet dykker vi blandt andet ned i, hvordan skabelsen af kreative fællesskaber åbner for helt nye måder at mødes på mellem udsatte unge og deres socialkonsulent. Du kan også læse om, hvordan arbejdet med dokumentation har skabt mærkbare forandringer i dagligdagen i en af vores afdelinger. Og så kan du møde ”hybridmodellen”, som er et specialdesignet botilbud.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: Fællesskab

SUF Magasinet august 2014
At mestre livet

En kompleks pædagogisk indsats med fokus på den tætte relation skaber positive forandringer i Den Sociale Udviklingsfonds arbejde med selvmordstruede unge.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: At mestre livet

SUF Magasinet marts 2014
En del af verden

Inkluderende, socialpædagogiske tilbud til unge, der drømmer om at leve et normalt liv.

SUF Magasinet 0118 forside

Tema: En del af verden