Værdi og udvikling for mennesker med særlige behov

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger i Danmark. Vores ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.

SUF leverer individuelt tilpassede løsninger, som tager afsæt i det enkelte menneskes aktuelle situation og udfordringer. 

      

Læs mere om de enkelte afdelingers tilbud