Vi skaber værdi og udvikling for mennesker med særlige behov

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 30 specialiserede afdelinger spredt over hele landet. Vores ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til målrettede autismetilbud, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.

Afdelinger

Mød SUF’s 30 specialiserede afdelinger i hele Danmark. Fra botilbud til socialøkonomiske virksomheder.

Ydelser

Ydelserne er tilrettelagt med fokus på at understøtte den enkelte borger.

Medarbejder og ung

Målgrupper

Vi har forskellige afdelinger, som passer til forskellige målgrupper.

Nyheder fra SUF

Nyheds billed

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Jeg manglede et sted, der kunne rumme mine udfordringer

For Liv er Café Frida en arbejdsplads, hvor hun lærer at bryde sin manglende mødestabilitet og bliver afklaret om sin jobfremtid

Billede af etageejendom

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det

Metodekatalog styrker det fællesfaglige fundament

Hos BOAS Frederiksberg har personalegruppen gjort det til et kollektivt projekt at få skabt et fælles sprog for de metoder og tilgange, som er bærende i indsatserne.

Folkemøde 2022

SUF udfordrede fællesskabet på Folkemødet

Der blev stillet skarpt på fællesskabets mange facetter, da SUF indtog Velfærdsteltet på Bornholm

Ergoterapeuter føjer nye dimensioner til vores socialfaglige kompetencer

Arbejdet med sanseprofiler er blevet en hjørnesten i mange af indsatserne i SUF. Derfor ser vi flere og flere socialkonsulenter med ergoterapeut-baggrund.

Ny podcast giver svar på spørgsmål om autisme

”Autisme på nært hold” er en helt ny podcastserie, hvor mennesker med autisme deler ud af deres viden og erfaringer til gavn for andre med autisme og deres pårørende.

BOAS går solo i Brønshøj

Stigende efterspørgsel på de såkaldte solistprojekter får nu SUF til at oprette ny afdeling i Brønshøj med plads til tre soloprojekter på samme matrikel

SUF-afdeling nu godkendt til misbrugsbehandling

Rammerne er skabt for endnu mere helhedsorienterede tilbud i SUF Syd, der netop er blevet godkendt til at modtage henvendelser efter Servicelovens § 101

Hvem er vi?

Hvordan er det at arbejde hos SUF?

Som medarbejder i en af afdelingerne i Den Sociale Udviklingsfond, skal du være indstillet på at være en del af en arbejdsplads, som stiller særlige krav til dig både fagligt og personligt.

SUF Magasinet

Få viden og ny inspiration i SUF Magasinet – fagmagasinet der går i dybden med tidens vigtigste socialpædagoiske spørgsmål.

Forside af SUF Magsasin fra december 2021

De gode historier

Dyk ned i de mange forløb i vores case bibliotek.

Mand og kvinde i køkken

BOAS Gruppen

– hver især kan vi noget særligt. Sammen kan vi det meste.

BOAS Gruppen tæller ti specialiserede bo-træningstilbud og klubmiljøer for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og komplekse følgetilstande.

Tag en tur rundt og besøg de enkelte BOAS-afdelinger og se, hvad de står for.

BOAS Gruppen logo