Vi skaber værdi og udvikling for mennesker med særlige behov

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 30 specialiserede afdelinger spredt over hele landet. Vores ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til målrettede autismetilbud, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.

Afdelinger

Mød SUF’s 30 specialiserede afdelinger i hele Danmark. Fra botilbud til socialøkonomiske virksomheder.

Ydelser

Ydelserne er tilrettelagt med fokus på at understøtte den enkelte borger.

Medarbejder og ung

Målgrupper

Vi har forskellige afdelinger, som passer til forskellige målgrupper.

Nyheder fra SUF

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Nyheds billed

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Jeg manglede et sted, der kunne rumme mine udfordringer

For Liv er Café Frida en arbejdsplads, hvor hun lærer at bryde sin manglende mødestabilitet og bliver afklaret om sin jobfremtid

Billede af etageejendom

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det

Metodekatalog styrker det fællesfaglige fundament

Hos BOAS Frederiksberg har personalegruppen gjort det til et kollektivt projekt at få skabt et fælles sprog for de metoder og tilgange, som er bærende i indsatserne.

Folkemøde 2022

SUF udfordrede fællesskabet på Folkemødet

Der blev stillet skarpt på fællesskabets mange facetter, da SUF indtog Velfærdsteltet på Bornholm

Ergoterapeuter føjer nye dimensioner til vores socialfaglige kompetencer

Arbejdet med sanseprofiler er blevet en hjørnesten i mange af indsatserne i SUF. Derfor ser vi flere og flere socialkonsulenter med ergoterapeut-baggrund.

Hvem er vi?

Hvordan er det at arbejde hos SUF?

Som medarbejder i en af afdelingerne i Den Sociale Udviklingsfond, skal du være indstillet på at være en del af en arbejdsplads, som stiller særlige krav til dig både fagligt og personligt.

SUF Magasinet

Få viden og ny inspiration i SUF Magasinet – fagmagasinet der går i dybden med tidens vigtigste socialpædagoiske spørgsmål.

Forside af SUF Magsasin fra december 2021

De gode historier

Dyk ned i de mange forløb i vores case bibliotek.

Ung pige spiller kort ved bord

Psykosociale tilbud

Vores 12 psykosociale bo- og bostøttetilbud finder du rundt i hele Danmark.

Vi skaber individuelt tilrettelagte indsatser for unge og voksne i ikke-institutionelle rammer. Vi støtter hver enkelt i at mestre eget liv og tage de vigtige skridt hen mod et liv med ingen eller mindst mulig støtte.

Socialkonsulent og ung kvinde i sofa

Autismerettede botilbud

Hver især kan vi noget særligt. Sammen kan vi det meste.

BOAS Gruppen tæller 10 specialiserede bo-træningstilbud og klubmiljøer for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og komplekse følgetilstande.

Tag en tur rundt og besøg de enkelte BOAS-afdelinger og se, hvad de står for.

To kvinder ved bardisk

Beskæftigelsesrettede tilbud

Vi hjælper unge og voksne med at blive klar til uddannelse eller job. Du møder vores beskæftigelsesrettede indsatser flere steder i landet.

Ung pige spiller kort ved bord

Veteran-tilbud

Veteraner med ar på sjælen kan få et midlertidigt ophold – af kortere eller længere varighed – hos SUF Veteran på Fyn.
Mød forsorgshjemmet, der har været et pionérprojekt indenfor veteran-området.

Socialkonsulent og ung kvinde i sofa

Socialøkonomiske virksomheder

Flere af vores afdelinger bidrager til udviklingen af socialøkonomien i Danmark og udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.