Vi skaber værdi og udvikling for mennesker med særlige behov

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 30 specialiserede afdelinger spredt over hele landet. Vores ydelser dækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb.

Vi arbejder tæt sammen med kommuner, behandlingssystem og pårørende og leverer individuelt tilpassede løsninger, der alle har det til fælles, at de altid tager afsæt i det enkelte menneskes aktuelle situation og udfordringer. Sådan gør vi i dag – og sådan har vi gjort lige siden vi blev etableret i 1991.

Hjørnestenene i vores socialpædagogiske praksis hedder relation, høj faglighed og dokumentation.

Vi tror på, at der opnås de bedste resultater, når et menneske, der befinder sig i en særlig sårbar livssituation, får et andet menneske ved sin side, der med tryghed, nærhed og kvalificeret vejledning går ved siden af og hjælper med at tage de skridt, der skal til for at opnå en ny og meningsfuld tilværelse med størst mulig selvstændighed.

Det er ikke alle, der kan yde denne form for støtte, og når man arbejder hos SUF er der i høj grad tale om en livsstil, som er kombineret med en høj grad af faglighed. Samtlige de godt 300 medarbejdere, som du i dag møder i vores afdelinger, har alle en faglig baggrund, som matcher deres nuværende arbejdsområde, og derudover bliver medarbejderne løbende opkvalificeret gennem supervision og specialiseret efteruddannelse.  

Den høje grad af faglighed er samtidig med til at sikre, at vi fra start til slut er i stand til at levere en dokumentation, der er mere end blot en orientering, men også et aktivt arbejdsværktøj i vores socialpædagogiske praksis. Vi sørger således altid for at involvere det menneske, vi arbejder med, i dokumentationsprocessen, fordi det fremmer viljen og motivationen til at tage ejerskab over forløbet hos SUF – og i sidste ende over livet…         

      

› Læs mere om de enkelte afdelingers tilbud

Læs mere