BOAS Gruppen

BOAS Gruppen
– hver især kan vi noget særligt. Sammen kan vi det meste

BOAS Gruppen tæller 10 specialiserede bo-træningstilbud og klubmiljøer for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og komplekse følgetilstande. Hver BOAS-afdeling har sin helt egen profil i skabelsen af det rette individuelle tilbud, der altid tager afsæt i borgerens aktuelle behov og livssituation. Samtidig bruger afdelingerne gensidigt hinanden i den faglige sparring, ligesom vi skaber nænsomme og fleksible overgange mellem afdelingerne, når vi vurderer, at det enkelte menneske vil profitere af en flytning.

Tag en tur rundt i de enkelte BOAS-afdelinger og se, hvad de står for.

Er du i tvivl om, hvilken afdeling, du skal rette henvendelse til, kan du kontakte
BOAS Gruppen på: boas-noerrebro@suf.dk 
– og så sender vi dig det rette sted hen.

BOAS Gruppen logo
BOAS Valby

Klik ind under den enkelte afdeling, og se præcis, hvilke ydelser, vi tilbyder.

BOAS Valby

Bål i haven, samvær om indkøb, madlavning og spisning samt gåture med socialkonsulenten og en gruppe andre unge. Fællesskabet blomstrer hos BOAS Valby, der er et §107-tilbud til unge med ASF og Aspergers. BOAS Valby disponerer over 22 toværelseslejligheder med eget køkken og bad samt fælleslokaler, hvor der altid er en eller flere socialkonsulenter til stede. Fra BOAS Valby er der få kilometer til indre København.

Antal pladser: 24

BOAS Taastrup

Bussen holder lige udenfor døren, og der er få minutters gang til byliv og S-tog. Alligevel er det de rolige omgivelser, der kendetegner den charmerende rødstensbygning, som udgør rammen om BOAS Taastrup, et døgntilbud med bofællesskab, for normaltbegavede voksne med ASF. I tæt samarbejde med beboerne er der fokus på at skabe en livsform med størst mulig stabilitet, trivsel og livskvalitet. Et væsentligt omdrejningspunkt i dette arbejde er sundhed og kreativitet, som folder sig ud gennem forskellige aktiviteter.

Antal pladser: 11

BOAS Villa

Et specialiseret botilbud efter Servicelovens § 66, stk. 1 nr. 6 og §107 målrettet unge med autisme og spiseforstyrrelse – eller forstyrret spisning. Dét er overskriften for BOAS VILLA i Taastrup, hvor der på én og samme tid leveres indsatser, der orienterer sig mod den unges spiseforstyrrelse og de øvrige belastningsreaktioner og udfordringer, som kan følge med autismen. Afdelingen, der har til huse i en hyggelig ejendom med seks værelser, fælleskøkken, opholdsrum samt gode udendørsfaciliteter, er beliggende i et stille kvarter, som tilgodeser beboernes behov for ro. 

Antal pladser: 6

BOAS Nørrebro

I en rolig sidegade tæt ved Assistens Kirkegård på Nørrebro i København møder du BOAS Nørrebro, som er BOAS Gruppens ældste afdeling, etableret i 2006. BOAS Nørrebro er et §107-tilbud for unge og voksne med ASF og tillægsdiagnoser. Afdelingen tæller fem opgange, administration og fællesfaciliteter, hvor der gennem en række ugentlige fællesaktiviteter arbejdes på at understøtte de mål, der er sat for den unge.

Antal pladser: 17

BOAS Mentor

Midt på det centrale og pulserende Frederiksberg har BOAS Mentor administration og fælleslokale i en hyggelig og rolig baggård. Et fast samlingssted og klubmiljø for unge og voksne med ASF, ADHD og følgetilstande som OCD, angst og depression. BOAS Mentor råder over § 66- og § 107-lejligheder i København og på Frederiksberg. Vi arbejder samlet set ud fra disse paragraffer i Service- og Beskæftigelsesloven: §66, §76, §85, §104 og §107.

Antal pladser: 41

BOAS Frederiksberg

På den hyggelige og rolige Kochsvej på Frederiksberg finder du bo- og behandlingstilbuddet BOAS Frederiksberg i en smuk ejendom med lejligheder med eget bad og køkken. Tilbuddet er målrettet normaltbegavede unge og voksne med ASF og svære følgetilstande. BOAS Frederiksberg leverer individuelt tilpassede løsninger efter §§85 og 107 og har fokus på personlig udvikling samt træning af sociale færdigheder med øje for uddannelse, beskæftigelse og størst mulig mestring af alle livsfærdigheder.

Antal pladser: 11

BOAS Teglholmen

Fra virtuel højtlæsningsklub til udflugter på elektriske løbehjul. Aktiviteterne er mange og forskellige hos botilbuddet BOAS Teglholmen på Sydhavnen i København, der er et §107-tilbud til normaltbegavede unge med ASF. Afdelingen råder over 13 lejligheder i samme ejendom, hvoraf de 10 er sololejligheder. I ejendommen er der også fælleslokaler med mulighed for fællesspisning og andre sociale aktiviteter. Gennem individuelt tilrettelagt støtte arbejder BOAS Teglholmen frem mod, at den unge kan flytte i egen lejlighed.

Antal pladser: 13

BOAS Jægerspris

Rolige, naturskønne omgivelser, Jægerspris Slot som nærmeste nabo og et historisk vingesus, der trækker tråde tilbage til Grevinde Danner. Døgn- og botilbuddet BOAS Jægerspris, der har til huse i det nyrenoverede Donekrogen, tilbyder løsninger efter §§66, stk. 1 nr. 6, 107 og 108. Målgruppen er unge og voksne med ASF, komorbiditet og sanseforstyrrelser, som stiller krav om størst mulig ro til at kunne arbejde nænsomt og uforstyrret med sig selv. Foruden de 14 boliger med eget bad er her masser af udeliv med bål, dyrehold, herunder mulighed for at have sit eget dyr med.

Antal pladser: 14

BOAS Aarhus

Kursen er sat mod uddannelse eller job. Så klar lyder målsætningen for BOAS Aarhus, der er et botilbud efter §§ 66 og 107 for normalt begavede unge og voksne med ASF og sociale og faglige udfordringer. Afdelingen er tæt forbundet med Special Minds, hvor der er mulighed for at starte på STU eller i et andet uddannelses- eller beskæftigelsesrettet forløb. Men det er ikke et krav. Unge, der bliver indskrevet i BOAS Aarhus, får eget værelse i ejendom i Stavtrup sydvest for Aarhus.

Antal pladser: 6

BOAS Brønshøj

Stigende efterspørgsel på såkaldte solistprojekter efter §§ 66, stk. 1 nr. 6 og 107 for unge med svær autisme, og hvor indsatsen kræver massiv støtte og særlige omgivelser, har ført til etableringen af BOAS Brønshøj. I en velindrettet ejendom med tre adskilte boliger, personale- og opholdsrum, er her plads til tre adskilte solistprojekter på samme lokation og med tre personalegrupper, der i dagligdagen trækker fagligt på hinanden til gavn for den enkelte indsats. I det omfang det et muligt, bliver der løbende arrangeret forskellige sociale aktiviteter, som har til formål at understøtte borgerens udviklingsproces.      

Antal pladser: 3

Klub BOAS

BOAS Mentor har klubtilbud til unge og voksne med diagnose inden for autisme eller ADHD.

Unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og lignende diagnoser oplever ofte, at det kan være svært at skabe og vedligeholde sociale kontakter. Mange vælger derfor at dyrke deres fritidsinteresser alene. Klub BOAS er en mulighed for fællesskab med ligesindede – en mulighed for at træne og udvikle sociale kompetencer i en forudsigelig og tryg ramme.

Afdelinger i BOAS

Eva Garde

Nyheder fra BOAS Afdelingerne

Sådan skaber vi den optimale indsats

Uanset hvilken afdeling, du møder i BOAS Gruppen, er der en række socialpædagogiske hjørnesten og værdier, som går igen:

  • Stort fagligt kendskab til autisme, ADHD og tillægsdiagnoser
  • fast kontaktperson samt rådighed 24/7 på telefon
  • stor fleksibilitet
  • individuelle løsninger med fokus på brugerinddragelse
  • socialfagligt relationsarbejde
  • stærkt pårørendesamarbejde

I BOAS Gruppen er der løbende en faglig drøftelse og sparring på de socialfaglige indsatser, sådan som de forløber ude i de enkelte BOAS-afdelinger. Derudover bliver der med jævne mellemrum lavet arrangementer for de unge på tværs af afdelingerne. Alt dette er med til at sikre, at indsatserne forløber, som de skal, og at de lever op til de udviklingsmål, der er sat. Samtidig giver det mulighed for at skabe nænsomme overgange mellem de enkelte afdelinger, når vurderingen er, at den unge er bedst tjent med – eller parat til – at flytte til en anden BOAS-afdeling, der matcher den unges udviklingstrin. Det indbyrdes kendskab til hinanden på tværs af BOAS Gruppen gør, at disse overgange i reglen altid foregår gnidningsløst for den unge.

 

BOAS Nørrebro stemningsbillede

Jeg ser mig selv som en socialfaglig altmuligmand

At være socialkonsulent er i høj grad en stillingsbetegnelse, hvis indhold man selv er med til at definere, mener Arne-Marius Skogås, socialkonsulent i BOAS Gruppen.

Det siger de unge

“Jeg blev i sin tid indskrevet hos BOAS Valby, men undervejs skiftede jeg til BOAS Mentor, hvorfra jeg siden blev udskrevet. For min udvikling var det en kæmpe hjælp, at jeg kunne skifte til en anden afdeling fra samme BOAS-familie. Det gjorde, at jeg straks kunne genkende kulturen og ånden, og jeg havde derfor let ved at fortsætte min udvikling.”

Tidligere indskrevet i BOAS Valby og BOAS Mentor

“I mange år har jeg kæmpet med en spiseforstyrrelse og en række andre udfordringer, som er fulgt med min autisme. Men det var svært at finde et tilbud, der tilgodeså begge dele. Lige indtil jeg kom til BOAS Villa, hvor der blev taget hånd om begge dele.”

Tidligere indskrevet i BOAS Villa

Eva Garde

Hør mere om BOAS Gruppens tilbud

Kontakt

Eva Hvalsøe Garde
Tlf.: 30 84 46 02
Mail: boas-norrebro@suf.dk