TIlbage til forsiden

Godkendt tilbud til unge med autisme spektrum forstyrrelse og tillægsdiagnoser

Godkendt botilbud efter Serviceloven § 107.

BOAS Nørrebro er et tilbud for unge og voksne i alderen 18-40 år med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og tillægsdiagnoser såsom angst, OCD, ADHD og depression.

Det er unge og voksne, der med den rette vejledning og støtte er selvstændige nok til at bo i egen lejlighed uden nattevagt. Individuel trivsel og øget selvstændiggørelse er hjørnesten i vores arbejde. 

I alt råder vi over 18 pladser efter Serviceloven § 107 samt 2 ydelser efter Serviceloven § 85 pladser. Ydelserne anvendes primært ved behov i en udskrivningsproces. .

 

“Jeg har lidt af kronisk svær depression siden 10-årsalderen, og jeg var meget syg, indtil jeg var godt oppe i 20’erne. Hvis ikke jeg var kommet ind hos BOAS Nørrebro, var jeg aldrig kommet væk fra den tilstand, og det er heller ikke sikkert, at jeg havde været i live i dag.”

 

Tidligere indskrevet i BOAS Nørrebro

Få en rundtur i BOAS Nørrebros på Husumgade, og se mere om, hvordan vi arbejder med unge og voksne med autisme.

Konkret tilbyder vi:

 • grundig visitationsproces og individuel handleplan med effektmåling undervejs
 • lån af lejlighed under indskrivning
 • mulighed for at bo i en lejlighed tæt på vores fælleslokaler på Nørrebro
 • støtte og vejledning i ADL-færdigheder med det mål at få nedsat behovet for støtte i fremtiden
 • støtte og vejledning til at indgå i et socialt liv samt forståelse og accept af egen diagnose
 • personale med specialviden om ASF og tillægsdiagnoser
 • 1-2 personligt tilknyttede støttepersoner som følger og støtter den unge eller den voksne i at finde individuelle ressourcer
 • fleksible støttepersoner med 24-timers rådighed – vi planlægger vores arbejdstid ud fra behov og er ikke bundet af traditionelle arbejdstider
 • relationel og individuel støtte – fra daglig kontakt til et par gange ugentligt
 • støtte til såvel individuelle som fælles aktiviteter, hvor det sociale og indholdsmæssige er i fokus
 • fællesspisning alle hverdagsaftener og frokost i weekenden.
 • fælles weekendaktiviteter hver lørdag og søndag
 • anbefaling af videre forløb – herunder specifikke målsætninger
 • støtte til uddannelse, erhvervstræning, flexjob samt et velfungerende fritidsliv med fokus på såvel individuelle som fælles aktiviteter
 • samarbejde med relevante parter som arbejdsplads, uddannelsesinstitution, familie og kommune.
 • skriftlig udredning til sagsbehandler efter tre måneders indskrivning. Herefter halvårlige statusrapporter samt opfølgende møder.
Samtale mellem personer ved bord udendørs

Fysiske rammer

Boas Nørrebro er centralt beliggende på Nørrebro i København i en rolig sidegade over for Assistens Kirkegård. Beboernes lejligheder er typisk i nær tilknytning til opgange og fælleslokaler. Kontoret og fælleslokalet er beliggende i stueplan i den ene af vores fem opgange. To beboere har mulighed for at bo ca. 100 meter væk fra vores fælleslokaler, mens tre beboere bor på den anden side af gaden lige over for fælleslokalet.

Resten af beboerne bor i tre opgange omkring fælleslokalet. Bostedet er tæt på offentlig transport, og der er gode indkøbsmuligheder. Derudover ligger vi tæt på svømmehal, biograf samt Nørrebrohallen og Nørrebroparken, som vi blandt benytter til forskellige sportsaktiviteter.

Fællesskab

Fællesskabet står højt på dagsordenen i BOAS Nørrebro. Her giver vi dig et indblik i, hvordan det foregår i praksis. 

Til unge og pårørende

Er du ung, voksen eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være indskrevet hos BOAS Nørrebro under SUF, og hvordan du får en plads her hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Til unge og pårørende – før indskrivning

  BOAS Nørrebro bliver med jævne mellemrum kontaktet af unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse eller deres pårørende, som ønsker at se vores bosted eller få en plads. Det er dog vigtigt, at I som det første går omkring sagsbehandleren i jeres hjemkommune, da det er denne, som i første omgang skal vurdere, om der er basis for godkendelse af et §107-tilbud.

  Samtidig skal du vide, at en godkendelse ikke nødvendigvis er lig med, at du bliver visiteret til en plads hos BOAS Nørrebro. Det kan være, at din sagsbehandler har et andet tilbud, som findes mere relevant.

  Derfor anbefaler vi, at I som det første retter henvendelse til sagsbehandleren i jeres hjemkommune og får drøftet muligheden for en §107-godkendelse. Hvis din sagsbehandler vurderer, at BOAS Nørrebro vil være det rette sted for dig, retter kommunen henvendelse til os, og vi indkalder til en visiterende samtale.

  Er du i tvivl om noget i denne proces, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi kan hjælpe med at guide dig den rette vej.

  Eva Garde, afdelingsleder BOAS Nørrebro

  Mobil: 30 84 46 02
  Mail: ehg@suf.dk

  Samtale mellem personer ved bord udendørs

  Medarbejdere

  Eva Hvalsøe Garde

  Afdelingsleder

  Afdelingsleder

  Efteruddannelse
  Efteruddannelse i kognitiv terapi og pt. i gang med diplomuddannelse i ledelse.

  Faglig baggrund
  Mange års erfaring inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser bl.a. på døgninstitution og specialskole samt solistprojekt.

  Ansat siden 2003

  Send sikker mail

  Anders

  Socialkonsulent

  Socialkonsulent

  Efteruddannelse
  Specialkursus i Autisme Spektrum Forstyrrelse samt efteruddannelse i Kognitiv terapi og metoder

  Faglig baggrund
  Mange års erfaring inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser fra specialskole

  Ansat siden 2013

  Send sikker mail

  Tobias

  Socialkonsulent

  Socialkonsulent

  Efteruddannelse
  Efteruddannelse i Kognitiv terapi og metoder

  Faglig baggrund
  Flere års erfaring inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser - blandt andet fra døgninstitution med omsorgssvigtede børn og unge samt støttepædagog med særligt fokus på børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse

  Ansat siden 2015

  Send sikker mail

  Katrine

  Socialkonsulent

  Uddannet pædagog

  Tidligere erfaringer
  Flere års erfaring med tillægsdiagnoser gennem døgninstitution, værested og specialskole. Herunder støttepædagog for børn og unge med særlige behov.

  Ansat siden 2017.

  Send sikker mail

  Rikke

  Socialkonsulent

  Cand. mag i audiologopædi

  Efteruddannelse
  2-årig uddannelse til Familierådgiver under Blackbird Institute 1-årig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Wattar Gruppen SUF intern psykiatriuddannelse En række kurser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD, OCD, angst, depression, spiseforstyrrelser og narrative samtaler En række kurser inden for sprog, kommunikation og talestøttende undervisning lse

  Tidligere erfaringer
  Audiologopæd/tale-hørepædagog ved Københavns Kommune Lærer ved skole- og behandlingshjem, Hillerød Mange års erfaring fra special-ungdomsklub, LAVUK, Kbh. Kommune Medhjælper ved specialskole, UIU, Københavns Kommune

  Ansat siden 2010

  Send sikker mail

  Arne-Marius

  Socialkonsulent

  Uddannet pædagog i 2008.

  Efteruddannelse
  KA i didaktik (materiel kultur) i 2017.

  Ansat siden 2018.

  Send sikker mail

  Ida

  Socialkonsulent

  Uddannet psykomotorisk terapeut.

  Tidligere erfaringer
  Flere års erfaring med unge med autisme og tillægsdiagnoser i hhv. psykiatrien og botilbud.

  Ansat siden 2019.

  Send sikker mail

  Marc

  Socialkonsulent

  Uddannet pædagog

  Efteruddannelse
  Coach i Mindjuice

  Tidligere erfaringer
  Tidligere erfaring indenfor børne- og unge psykiatri på behandlingshjem i København.

  Ansat siden 2020.

  Send sikker mail

  Anne

  Socialkonsulent

  Efteruddannelse
  Bachelor i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet. Kandidat i Pædagogisk Psykologi fra Aarhus Universitet

  Tidligere erfaringer
  Rehabilitering af mennesker med spiseforstyrrelser samt andre diagnoser/problematikker på bosted i København.

  Ansat siden 2020

  Send sikker mail

  Sådan dokumenterer vi

  Tegning af ung og socialkonsulent

  Dokumentation i BOAS Nørrebro

  Løbende dokumentation er et vigtigt styringsværktøj for både beboeren og vores samarbejde med sagsbehandleren. Dokumentationen tydeliggør mål og viser udviklingsvejen for det enkelte menneske, og i samarbejdet med kommunen er det med til at sikre de rette rammer om indsatsen. Gennem de såkaldte progressionsmålinger søger vi samtidig at afdække tendenser og udfordringer, som kalder på socialfaglige justeringer og nye metoder.  

  I BOAS Nørrebro har vi fokus på brugerinddragelse, og det gælder også i dokumentationsarbejdet. Gennem personlig inddragelse i de mål, som beskrives for den enkelte beboer, er det vores erfaring, at den unge eller voksne opnår styrket ejerskab for egen udvikling, hvilket er afgørende for at opnå resultater.

   

  Dokumentationen i BOAS Nørrebro forløber således:

  • de første tre måneder tager vi udgangspunkt i delmålene fra den første handleplan.
  • efter 2,5 måneders indskrivning udarbejdes den første halvårsstatus i et samarbejde med beboeren, hvor fokus er på ressourcer og nye delmål.
  • der dokumenteres delmål hver uge under indskrivningen.
  • der udarbejdes delmål af 2-6 måneders varighed, hvor indsatsen løbende vurderes, og delmålene justeres undervejs. Dette sker gennem løbende progressionsmålinger.
  • vi laver desuden målinger på vores indsatser på tværs af SUF-afdelingerne, for at sikre udvikling på tværs inden for vores dokumentation.
  • statusmøder med sagsbehandler afholdes hvert halve år eller efter kommunens ønsker.
  • afsluttende statusrapport og afsluttende progressionsmåling. 
  BOAS Nørrebro stemningsbillede

  Jeg ser mig selv som en socialfaglig altmuligmand

  At være socialkonsulent er i høj grad en stillingsbetegnelse, hvis indhold man selv er med til at definere, mener Arne-Marius Skogås, socialkonsulent i BOAS Gruppen.

  Visitation og Priser

  Visitation sker ved henvendelse til tilhørskommunen. Kommunen retter henvendelse til BOAS Nørrebro, som herefter indkalder til visiterende samtale.

  Visitationen i Boas Nørrebro tager udgangspunkt i en grundig gennemgang af den kommende beboers støttebehov under en visitationssamtale. Vi præsenterer en samarbejdsaftale, som præciserer, hvad et botilbud hos Boas Nørrebro indbefatter. Efterfølgende indgås aftale om indskrivning, og der udarbejdes kontrakt. Den kommende tremåneders-handleplan udarbejdes på baggrund af visitationssamtalen og godkendes af både beboer og sagsbehandler.

  Priser

  Boas Nørrebro har faste priser som fremgår af tilbudsportalen, men der kan laves aftaler om ekstra individuel støtte efter behov.

  Priser tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

  Se vores tilbud på: 

  Kontakt

  BOAS Nørrebro

  Husumgade 38, st
  2200 København N

  Tlf.: 60 40 46 26
  Mail: boas-norrebro@suf.dk

  Leder Eva Hvalsøe Garde
  Tlf.: 30 84 46 02

  Find os på Google maps linkbillede
  Mennesker taler sammen i køkken