Til unge og pårørende

Ikke to mennesker er ens

“Jeg er tæt på at sige, at SUF har reddet både Maries og vores liv. Allerede ved første besøg kunne vi mærke en hjertelighed og oprigtighed i huset.”

 

Rita, mor til Marie, der var indskrevet i SUF Syd

Ikke to mennesker er ens. I Den Sociale Udviklingsfond (SUF) sætter vi fokus på dig og din livssituation, når vi skal afklare, hvilken støtte, der passer bedst til dig og dine udfordringer.
Vi ønsker at møde dig lige præcis dér, hvor du befinder dig i livet og finde det optimale tilbud til dig.

Hvordan bliver jeg indskrevet i SUF?
Ønsker du at blive indskrevet i SUF, skal du tage fat i sagsbehandleren i din hjemkommune, så I kan drøfte mulighederne. Hvis din sagsbehandler vurderer, at SUF er relevant for dig, kontakter vedkommende os. Herefter indkalder vi dig til en visiterende samtale, hvor vi finder frem til det tilbud, der passer bedst til lige netop dig.

Er du i tvivl om noget i denne proces, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi lytter
Når du bliver indskrevet i SUF, undgår du ikke at mærke, at vi hele tiden er optaget af, hvad der virker og skaber mening i dit liv. Vi har gode erfaringer med at samle unge op dér, hvor det ikke er lykkedes for andre at finde løsninger, og vi ser dine behov, lytter til dine ønsker og drømme og støtter dig i den rigtige retning. I denne proces inddrager vi dine erfaringer og dit personlige netværk, da vi ved, at det skaber de bedste betingelser for, at du finder en ny retning i dit liv.

Under hele mit forløb har jeg ikke været i tvivl om, at de kan noget særligt. Oplevelsen af at finde modet, blive taget alvorligt og være den vigtigste brik i mit eget liv har givet mig troen på, at der også er en plads til mig i den virkelig verden. 


Trine, tidligere indskrevet i BOAS Valby

Mand og ung kvinde går en tur

Vi har fokus på gode relationer

Relationen mellem mennesker er omdrejningspunktet for vores indsatser. Vi tror på, at du får de bedste betingelser for at tage de afgørende skridt i retning mod et liv med størst mulig selvbestemmelse og livsglæde, når en kompetent og nærværende person følger dig undervejs.

I SUF får du en socialkonsulent tilknyttet som din primære kontakt. Socialkonsulenten hjælper dig med at skabe retning og finde vej igennem dine udfordringer. Hjælper dig med det, der er svært, uoverskueligt, grænseoverskridende, nyt – hjælper dig med at få styr på alt det, der er vigtigt for dig for at lykkes.

Vores socialkonsulenter er dygtige, nærværende og empatiske mennesker, og du kan forvente at blive mødt med respekt, omsorg, ligeværdighed og positiv opmærksomhed.

Du kan kontakte din socialkonsulent døgnet rundt, året rundt – også juleaften. Han/hun står klar til at lytte og hjælpe dig med den udfordring, du står midt i.

“Det er svært at forklare, hvad det præcist er, Henrik gør, men han hjælper mig med at opbygge min selvtillid og selvværd. “

 

Freja, tidligere indskrevet i SUF Sydsjælland om socialkonsulent Henrik

Kvinde smiler mens hun sidder ved havebord

Hvor længe er jeg indskrevet i SUF

Sammen med dig vurderer vi løbende, om du udvikler dig i den retning, du ønsker. Din hjemkommune vil også være involveret i denne proces, da de helt naturligt er med til at afgøre, hvor længe du skal være i Den Sociale Udviklingsfond, og hvordan din støtte skal se ud fremadrettet.

Når vi på et tidspunkt – sammen med dig – vurderer, at du er klar til dit næste skridt i livet, vil vi i god tid planlægge din udskrivning i tæt samarbejde med din hjemkommune. Det er vigtigt for de fleste, at sikkerhedsnettet ikke ophører den dag, du slutter hos os, men at støtten er nedtrappet og følger nænsomt med i en overgangsfase.

Kvinde snakker med ung mand ved bord