§107-tilbud for unge med Autisme Spektrum Tilstande

Godkendt tilbud til unge med Autisme Spektrum Tilstande

Målgrupper er normaltbegavede unge mellem 18 og 35 år med Autisme Spektrum Tilstande – særligt unge med Asperger.

Vores mål er, at den unge opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt - ud fra en individuelt tilrettelagt støtte. BOAS Valby er et tilbud, der medvirker til, at de unge kan flytte i egen lejlighed, når de er parate.

Vi tilbyder et opgangsfællesskab med intensiv støtte i egen lejlighed/hjem.

Tilbuddet indeholder:

  • Samvær med en støtteperson flere gange om ugen samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt.

  • Individuel hjælp og vejledning til den enkelte beboer om fx uddannelse, erhvervstræning og fleksjob.

  • Vejledning og hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen.

  • Fællesspisning hver dag samt løbende tilbud om andre fælles aktiviteter.

  • Samarbejde med relevante parter omkring den unge, fx arbejdsplads, skole, uddannelsesinstitution og familie.

  • En skriftlig udredning til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder.

Fysiske rammer. BOAS Valby disponerer over 15 2-værelses lejligheder med eget køkken/bad samt fælleslokaler med socialkonsulenter til stede alle ugens dage.

Pårørende. Hos BOAS Valby spiller pårørende en væsentlig rolle. Vi inddrager pårørende i det omfang den unge ønsker det, og derudover er pårørende en vej til at danne os et helhedsbillede af den unge. To gange om året afholder BOAS Valby særlige pårørendearrangementer.