§107-tilbud for unge med Autisme Spektrum Tilstande

Godkendt tilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Målgrupper er normaltbegavede unge mellem 18 og 40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse – særligt unge med Asperger.

Vores mål er, at den unge opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt - ud fra en individuelt tilrettelagt støtte. BOAS Valby er et tilbud, der medvirker til, at de unge kan flytte i egen lejlighed, når de er parate.

Vi tilbyder et opgangsfællesskab med intensiv støtte i egen lejlighed/hjem.

Tilbuddet indeholder:

  • Samvær med en støtteperson flere gange om ugen samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt.

  • Individuel hjælp og vejledning til den enkelte beboer om fx uddannelse, erhvervstræning og fleksjob.

  • Vejledning og hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen.

  • Fællesspisning hver dag samt løbende tilbud om andre fælles aktiviteter.

  • Samarbejde med relevante parter omkring den unge, fx arbejdsplads, skole, uddannelsesinstitution og familie.

  • En skriftlig udredning til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder.

Fysiske rammer. BOAS Valby disponerer over 22 to-værelses lejligheder med eget køkken/bad samt fælleslokaler med socialkonsulenter til stede alle ugens dage.

Pårørende. Hos BOAS Valby spiller pårørende en væsentlig rolle. Vi inddrager pårørende i det omfang den unge ønsker det, og derudover er pårørende en vej til at danne os et helhedsbillede af den unge. To gange om året afholder BOAS Valby særlige pårørendearrangementer.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende