TIlbage til forsiden

Døgntilbud med tre solistprojekter målrettet unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og særligt udfordrende følgetilstande

Døgntilbud med plads til tre solistprojekter – efter Servicelovens §§ 66, 85 og 107 – med socialfaglig støtte af omfattende karakter

BOAS Brønshøj er et godkendt døgntilbud med plads til tre solistprojekter – efter Servicelovens §§ 66, 85 og 107 – med socialfaglig støtte af omfattende karakter.

Vi arbejder med en målgruppe, som omfatter unge og voksne mellem 14-40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvortil der knytter sig udfordrende og komplekse følgetilstande som angst, depression, OCD, personlighedsforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse.

Fælles for de indskrevne i solistprojekterne er, at de kræver en så intensiv og tæt normering, at de har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer, og at de har brug for intensiv og individuel tilrettelagt støtte hele døgnet. 

Vores mål er, at den unge eller voksne gennem en målrettet pædagogisk intervention og struktur om dagligdagen får sat gang i en positiv udvikling, som på sigt giver mulighed for udskrivning til et mindre indgribende tilbud. For at dette arbejde skal lykkes, lægger vi stor vægt på, at relationen mellem den unge og socialkonsulenterne er båret af tillid og omsorg, og at rammerne byder på hjemlighed og tryghed.  

Vi tilbyder intensiv 1:1-støtte i et solistprojekt, der holder til på samme lokation som to øvrige solistprojekter med tilhørende personaleteams, der fagligt trækker på hinanden og dækker ind for hinanden, hvis behovet opstår.    

Kom på besøg i BOAS Brønshøj

“Etableringen af BOAS Brønshøj sker dels som en konsekvens af den generelle efterspørgsel på solistprojekter, som vi oplever fra kommunerne, dels som en faglig videreudvikling af de solistprojekter, som vi allerede har gennemført med succes i SUF.

 

Jesper Frededahl Klaaby, afdelingsleder BOAS Brønshøj

Tilbuddet indeholder:

  • støtte fra en eller flere socialkonsulenter 24/7
  • hjælp til og træning af personlige pleje og hygiejne
  • håndtering af medicin
  • træning af sociale færdigheder
  • samarbejde med sundhedsvæsen og familie
  • hjælp til eventuel tilknytning til uddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud
  • vågen nattevagt
  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder

 

Vores faciliteter

BOAS Brønshøj holder til i en totalrenovereret ejendom i Brønshøj.
Ejendommen tæller tre boliger til hvert af de tre solistprojekter.
Boligerne er forsynet med køkken og opholdsrum.
Herudover er der personalerum, administration og fællesrum i ejendommen, der er beliggende i et roligt kvarter.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

“BOAS går solo i Brønshøj”

Bliv klogere på baggrunden for etableringen af BOAS Brønshøj.

Pårørende

Samarbejdet med pårørende spiller en væsentlig rolle hos BOAS Brønshøj. Vi ønsker både at inddrage pårørende, når det giver mening for den unge eller voksne op til 40 år, og når det handler om at få skabt et helhedsbillede af den unges historie og livssituation. Du kan samtidig læse mere om, hvordan det generelt er at være ung eller pårørende i SUF.

Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår rundt om i vores afdelinger.
Derudover er du meget velkommen til at kontakte os.

Medarbejdere

Jesper Frededahl Klaaby

Afdelingsleder

Uddannet pædagog

Efteruddannelse
Påbegyndt diplomuddannelse i Ledelse, efteruddannelse i kognitiv terapi og metoder.

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser - blandt andet som hjemmevejleder.

Ansat siden 2014

Send sikker mail

Emil Freimann Jensen

Socialkonsulent

Uddannet lærer

Tidligere erfaringer
Erfaring med at understøtte læreprocesser og kreative udviklingsprocesser.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Nina Younes​

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Kontaktpersonsuddannelsen, AMU, kompetencegivende Arbejdsmarkedsuddannelse. Modul: Arbejde med sindslidelse og misbrug. Pædagogisk Diplomuddannelse: Praktikvejeleder til pædagoguddannelsen. Den sociale Diplomuddannelse: Modul - Psykosocial rehabilitering. NADA akupunktør.

Tidligere erfaringer
Erfaring fra socialpædagogisk produktionsværested og bosteder med borgere med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, særlige sociale vanskeligheder, Autisme Spektrums Forstyrrelse, senhjerneskader, Downs syndrom osv. 
Mangeårig erfaring fra psykiatrien på botilbud med psykiatriske problematikker indenfor skizofreni, social angst, personlighedsforstyrrelse af borderline-typen, selvskade og misbrug samt psykosociale vanskeligheder.

Ansat siden 2020

Send sikker mail

Eyd Petra Skoubo

Socialkonsulent

Socialpædagog

Tidligere erfaringer
UCN Neuropædagogik og Neuropsykologi uddannelse, Brøst Violence Checklist og KRAP. Bred erfaring med mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Ida Raahauge Lauritsen

Socialkonsulent

Socialrådgiver

Efteruddannelse
Efteruddannelse i samtale med psykisk sårbare og syge ved Birgitte Wärn

Tidligere erfaringer
Koordinerende sagsbehandler ved Københavns Kommunes Jobcenter for aktivitetsparate med kerneopgaven ”komplekse sager udover ledighed”. Fokus på opsøgende relationsarbejde og koordinerende indsats med øvrige aktører som støttekontaktpersoner, psykologer, læger og pårørende.
Derudover erfaring fra andet §107-bosted for unge mellem 17-30 med særlige behov og fra §110 herberg samt frivillig ved værestedet Plexus for ensomme unge.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Morten Baun Larsen

Socialkonsulent

Sygeplejerske

Tidligere erfaringer
Erfaring fra Hvidovre Hospitals Børne-/Ungeafdeling.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Nikolaj Kondrup Jensen

Socialkonsulent

Socialpædagog 

Tidligere erfaringer
Bosted på Amager indenfor autismeområdet med 1:1 støtte. Har tidligere været på opholdssted med anbragte unge fra 12-18 år med forskellige diagnoser samt kørende kontaktperson for paragraf 85-borgere.  

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Ryan Benkraiam

Pædagogisk og Aktivitetsmedarbejder

Peter Grinjko

aktivitetsmedarbejder

Gitte Skyggelund

aktivitetsmedarbejder

Casper Aust

Nattevagt

Social og sundhedsassistent

Efteruddannelse: 
Durewallinstruktør i nænsom nødværge ved Durewall Instituttet.

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring som kontaktperson med rehabiliterende arbejde på et psykiatrisk botilbud for mennesker med psykiske lidelser.

Ansat siden 2020

Send sikker mail

Materialer

Visitation og Priser

Kontakt

BOAS Brønshøj

Håbets Allé 26B
2700 Brønshøj

Kontakt afdelingsleder Jesper Frededahl Klaaby:

Tlf: 30 84 46 53
Mail: jfk@suf.dk

 

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken