TIlbage til forsiden

Døgntilbud med tre solistprojekter målrettet unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og særligt udfordrende følgetilstande

Godkendt døgntilbud med plads til tre solistprojekter efter Barnets lov § 43 samt Serviceloven §§ 85 og 107.

BOAS Brønshøj har plads til tre solistprojekter med socialfaglig støtte af omfattende karakter.

Vi arbejder med en målgruppe, som omfatter unge og voksne mellem 14-40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvortil der knytter sig udfordrende og komplekse følgetilstande som angst, depression, OCD, personlighedsforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse.

Fælles for de indskrevne i solistprojekterne er, at de kræver en så intensiv og tæt normering, at de har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer, og at de har brug for intensiv og individuel tilrettelagt støtte hele døgnet. 

Vores mål er, at den unge eller voksne gennem en målrettet pædagogisk intervention og struktur om dagligdagen får sat gang i en positiv udvikling, som på sigt giver mulighed for udskrivning til et mindre indgribende tilbud. For at dette arbejde skal lykkes, lægger vi stor vægt på, at relationen mellem den unge og socialkonsulenterne er båret af tillid og omsorg, og at rammerne byder på hjemlighed og tryghed.  

Vi tilbyder intensiv 1:1-støtte i et solistprojekt, der holder til på samme lokation som to øvrige solistprojekter med tilhørende personaleteams, der fagligt trækker på hinanden og dækker ind for hinanden, hvis behovet opstår.    

Kom på besøg i BOAS Brønshøj

“Etableringen af BOAS Brønshøj sker dels som en konsekvens af den generelle efterspørgsel på solistprojekter, som vi oplever fra kommunerne, dels som en faglig videreudvikling af de solistprojekter, som vi allerede har gennemført med succes i SUF.

 

Jesper Frededahl Klaaby, afdelingsleder BOAS Brønshøj

Tilbuddet indeholder:

  • støtte fra en eller flere socialkonsulenter 24/7
  • hjælp til og træning af personlige pleje og hygiejne
  • håndtering af medicin
  • træning af sociale færdigheder
  • samarbejde med sundhedsvæsen og familie
  • hjælp til eventuel tilknytning til uddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud
  • vågen nattevagt
  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder

 

Vores faciliteter

BOAS Brønshøj holder til i en totalrenovereret ejendom i Brønshøj.
Ejendommen tæller tre boliger til hvert af de tre solistprojekter.
Boligerne er forsynet med køkken og opholdsrum.
Herudover er der personalerum, administration og fællesrum i ejendommen, der er beliggende i et roligt kvarter.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

“BOAS går solo i Brønshøj”

Bliv klogere på baggrunden for etableringen af BOAS Brønshøj.

Pårørende

Samarbejdet med pårørende spiller en væsentlig rolle hos BOAS Brønshøj. Vi ønsker både at inddrage pårørende, når det giver mening for den unge eller voksne op til 40 år, og når det handler om at få skabt et helhedsbillede af den unges historie og livssituation. Du kan samtidig læse mere om, hvordan det generelt er at være ung eller pårørende i SUF.

Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår rundt om i vores afdelinger.
Derudover er du meget velkommen til at kontakte os.

Medarbejdere

Jesper Frededahl Klaaby

Afdelingsleder

Uddannet pædagog

Efteruddannelse
Påbegyndt diplomuddannelse i Ledelse, efteruddannelse i kognitiv terapi og metoder.
VITA instruktør/konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter 2020.

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser - blandt andet som hjemmevejleder.

Ansat siden 2014

Send sikker mail

Nina

Social faglig koordinator og socialkonsulent med rådighedsforpligtelse

Pædagog

Efteruddannelse
Kontaktpersonsuddannelsen, AMU, kompetencegivende Arbejdsmarkedsuddannelse. Modul: Arbejde med sindslidelse og misbrug. Pædagogisk Diplomuddannelse: Praktikvejeleder til pædagoguddannelsen. Den sociale Diplomuddannelse: Modul - Psykosocial rehabilitering. NADA akupunktør.
VITA instruktør/konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter afsluttes april 2023.

Tidligere erfaringer
Ansat i SUF siden 2020 med erfaring som socialkonsulent hos BOAS Mentor.
Erfaring fra socialpædagogisk produktionsværested og bosteder med borgere med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, særlige sociale vanskeligheder, Autisme Spektrums Forstyrrelse, senhjerneskader, Downs syndrom osv. 
Mangeårig erfaring fra psykiatrien på botilbud med psykiatriske problematikker indenfor skizofreni, social angst, personlighedsforstyrrelse af borderline-typen, selvskade og misbrug samt psykosociale vanskeligheder.

Ansat siden 2020

Send sikker mail

Nikolaj

Socialkonsulent med rådighedsforpligtelse

Socialpædagog

Tidligere erfaringer
Bosted på Amager indenfor autismeområdet med 1:1 støtte. Har tidligere været på opholdssted med anbragte unge fra 12-18 år med forskellige diagnoser samt kørende kontaktperson for paragraf 85-borgere.  

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Eyd

Socialkonsulent med rådighedsforpligtelse

Socialpædagog

Efteruddannelse
VITA instruktør/konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter afsluttes april 2023.

Tidligere erfaringer
UCN Neuropædagogik og Neuropsykologi uddannelse, Brøst Violence Checklist og KRAP. Bred erfaring med mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse og tillægsdiagnoser.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Morten

Socialkonsulent

Sygeplejerske

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatri uddannelse 2022.

Tidligere erfaringer
Erfaring fra Hvidovre Hospitals Børne-/Ungeafdeling.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Steen

Socialkonsulent

Uddannet lærer

Efteruddannelse
Har taget kurser i TEACCH-metoden, behandling af autistiske småbørn, sociale historier og ”læringsmiljø og pæd. analyse” (LP-modellen).
BOAS gruppens interne grundkursus i autisme. 2022

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring tilrettelægning af undervisning for børn og unge med ASF:
- på specialskoler for børn og unge med ASF og ADHD. - i specialklasser (folke- og privat-skoler). - i folkeskolens almindelige undervisning (inklusion).

Ansat siden 2022

Peter

Social faglig medarbejder

Uddannelse: SOSU-hjælper og påbegyndt pædagoguddannelsen.

Efter uddannelse
Moduler i Neuropsykologi og neuropædagogik, UCN.
BOAS gruppens interne grundkursus i autisme. 2022.

Tidliger erfaringer
Bostedserfaring med at arbejde med mennesker med psykiske lidelser samt mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. Erfaring fra solistenheder.

Ansat siden 2021

Sofia

Social faglig medarbejder

Uddannelse: cand.pæd. i pædagogisk psykologi)

Efteruddannelse
Bachelor i uddannelsesvidenskab og kandidat i pædagogisk psykologi. 

Tidligere erfaringer
Bred Bostedserfaring med at arbejde med mennesker med psykiske lidelser samt mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. 

Ansat siden 2023

Astrid (På barsel)

Social faglig medarbejder

Uddannelse: Bachelor i Psykologi fra Syddansk Universitet 2015

Efteruddannelse
Basic Neuroscience fra Århus Universitet 2016

Tidligere Erfaring
7 års erfaring på botilbud for voksne med senhjerneskader. 2 års erfaring som lærervikar og pædagogmedhjælper på behandlingsskole
Igangværende uddannelsesforløb: Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole
Påbegyndt SUFs interne psykiatri uddannelse (feb. 2023)

Ansat siden 2022

Birgitte

Pædagogisk aktivitetsmedarbejder

Pædagog

Efteruddannelse
Under uddannelse som Psykoterapeut Gruppeterapeut Kognitiv terapeut Grunduddannelse i Neuropædagogik

Tidligere erfaringer
Bred erfaring med mennesker med autisme og komorbiditet.

Simona

Aktivitetsmedarbejder, pædagogisk

Pædagog

Efteruddannelse
Stemmehørerfacilitator

Kurser indenfor: Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge, Kropslig, beroligende og sansemodulerende teknikker og Inføring i neuroaffektiv udviklingspsykologi samt neuroaffektive kompasser.

Tidligere erfaringer
Bred erfaring med børn og unge med diagnoser indenfor autismespektret, herunder komorbiditet.

Tanja

Aktivitetsmedarbejder i barselsvikariat

Pædagog

Efteruddannelse
Påbegyndt kursus i mentaliserende tilgange. Kursus i narrativ og anerkendende pædagogik Kursus i teorierne bag den pædagogiske praksis KRAP.

Tidligere erfaringer
Bred erfaring fra STU området i arbejdet med unge.

Casper

Nattevagt

Social og sundhedsassistent

Efteruddannelse: 
Durewallinstruktør i nænsom nødværge ved Durewall Instituttet.

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring som kontaktperson med rehabiliterende arbejde på et psykiatrisk botilbud for mennesker med psykiske lidelser.
Ansat i SUF siden 2020 som nattevagt i et solistprojekt hos BOAS Mentor

Ansat siden 2020


Send sikker mail

Annette

Nattevagt

Pædagog

Efteruddannelse
Medicinhåndteringskursus Kursus i førstehjælp

Tidligere erfaringer
Bred erfaring som pædagog indenfor det socialpædagogiske felt fra bosteder og aktivitetscentre.

Materialer

Visitation og Priser

Kontakt

BOAS Brønshøj

Håbets Allé 26B
2700 Brønshøj

Kontakt afdelingsleder Jesper Frededahl Klaaby:

Tlf: 30 84 46 53
Mail: jfk@suf.dk

 

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken