TIlbage til forsiden

Afklaring og udvikling i nære rammer

Individuelt tilrettelagte tilbud til unge og voksne efter Barnets lov §§ 32, 43, 46 og 114 samt Serviceloven §§ 85 og 107.

Hos SUF Holstebro trækker vi på mere end 30 års socialfaglig erfaring. Vi tilbyder bostøtte og botilbud til unge og voksne i alderen 16-40 år med psykosociale vanskeligheder. Det kan være unge og voksne, som:

  • har boet hjemme, men som har brug for støtte til at kunne gennemføre en uddannelse eller finde vej til beskæftigelse
  • kommer fra andre botilbud eller plejefamilier, men hvor der stadig er behov for støtte til at kunne indfri drømmen om et liv i egen bolig
  • har en kompleksitet i diagnoser og har brug for en ny start
  • der kæmper med et misbrug

Sammen med den unge eller voksne udarbejder vi en individuel handlingsplan med det mål at skabe afklaring og udvikling. For os er det afgørende, at vedkommende får præcis den støtte, der er nødvendig. En støtte, der tager afsæt i de resurser, som trods alle udfordringer bor i det enkelte menneske. Og samtidig en støtte, der hviler på en tålmodig og helhedsorienteret indsats, der tager sigte mod et liv med størst mulig selvstændighed og ingen – eller begrænset – støtte.

 

Tilbuddet omfatter:

  • målrettet arbejde med de psykosociale problemstillinger gennem praksis
  • kontakt til en eller flere socialkonsulenter hele døgnet
  • individuel og fleksibel vejledning og træning hen mod uddannelse eller job
  • hverdagstræning og hjælp til at håndtere praktiske gøremål
  • samarbejde med fx arbejdsplads, uddannelsesinstitution og pårørende
  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder

Selvom jeg synes, det er lidt trist at skulle sige farvel til nogen, som har været så tæt på, og som har hjulpet mig så meget, så står jeg i dag på egne ben.

Nikolaj, tidligere indskrevet i SUF Holstebro og i dag i beskæftigelse og egen bolig

Vores fysiske rammer

Vi har fællesadresse i et stort hyggeligt lokale på Østergade 19 i centrum af Holstebro. Her er køkken, sofagruppe og rig mulighed for kreativ fordybelse. Lokalet er omdrejningspunktet for mange af de fællesaktiviteter, som foregår i SUF Holstebro. Det er her, vi mødes til fællesspisning og andre former for afslappende samvær.

Derudover råder vi over en lejlighed i centrum af Holstebro. Lejligheden udgør rammen for vores botilbud.

Mand og kvinde ved pavillion i have.
Mand og kvinde ved pavillion i have.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Medarbejdere

Gitte Jensen

Afdelingsleder

Pædagog med stor erfaring i at arbejde med socialt belastede unge.

Efteruddannelse
Diplom i ledelse
SUF psykiatriuddannelse
Dobbeldiagnoseuddannelse
NADA uddannelse
Massøruddannet
Efteruddannelse inden for NLP.

Ansat siden 2002

Send sikker mail

Stine

Socialkonsulent

Pædagog.
Har stor erfaring med det socialpædagogiske område samt målgruppen fra tidligere ansættelse, bl.a. fra unge med misbrug, psykiatriske diagnoser/dobbeltdiagnoser, selvskade, socialproblematikker.

Materialer

SUF Holstebro-folder

Download folder om SUF Holstebro her.

Kontakt

SUF Holstebro

Østergade 19
7500 Holstebro

Kontak os på:

Mail: holstebro@suf.dk

Eller kontakt afdelingsleder Gitte Jensen

Tlf.: 30 84 45 82
Mail: gj@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken