TIlbage til forsiden

Godkendt bo-selv-tilbud til unge med behov for ekstra støtte

Tilbyder ydelser efter Barnets lov §§ 43 og § 114 samt Serviceloven § 107.

SUF Skallen er et bo-selv-tilbud, der hjælper unge hen mod et selvstændigt liv uden eller med begrænset støtte

SUF Skallen tilbyder bo-selv-tilbud efter Barnets lov §§ 43 og §114 samt Serviceloven § 107. Målgruppen er unge i alderen 16-27 år, som har brug for støtte til at skabe en hverdag, der skaber udvikling. 

Målet er, at den unge lærer at mestre sit hverdagsliv, og dermed bliver i stand til at leve et selvstændigt liv udenfor SUF eller med begrænset støtte. 

Vores bo-selv-tilbud rummer 23 lejligheder – placeret rundt i Storkøbenhavn – som vi stiller til rådighed for de unge. Ligeledes har de unge tilgang til vores fælleslokaler, der ligger i Vanløse. De unge har bl.a. mulighed for at gøre brug af vores dagtilbud, træningslokale, musiklokale og NADA/mindfulnessrum. Herudover tilbyder vi fællesspisning og andre sociale aktiviteter, der foregår både på ugentlig og månedlig basis. Vi har fokus på at skabe et miljø, som giver den unge indsigt i egne styrker, ressourcer og begrænsninger. 

Hos SUF Skallen støtter vi den unge i at opnå succes og mestring – både individuelt og i sociale sammenhænge. Derfor er vores indsats særlig tilrettelagt efter de individuelle behov samtidig med, at vi inviterer til fællesskabet og deltagelse i sociale aktiviteter.

Bliv klogere på hvem vi er

Vi opretholder stabilitet og struktur for den unge, og der skal ikke startes helt forfra med at skabe hverdagsrammer, når et nyt tilbud er på plads. Baghuset er et tilbud til dem, som i en periode havner i en mellemzone.

 

Tre kvinder taler ved bord

Målgruppe for SUF Skallen

Vores målgruppe er unge med psykiske og sociale problematikker. Det er unge som for eksempel har:

 • et ønske om at bo for sig selv, men endnu ikke er der, hvor det er muligt uden støtte
 • boet på døgninstitution eller i plejefamilie og nu skal videre i egen lejlighed
 • svært ved at se sig selv på traditionelle døgninstitutioner/børne- og ungehjem
 • behov for støtte til beskæftigelse og/eller uddannelse
 • brug for generel praktisk og følelsesmæssig støtte i hverdagen

Tilbuddet indeholder

SUF Skallen samarbejder med relevante parter som familie, uddannelsessted, sagsbehandler, psykiatri og jobsted. Vi bestræber os på at skabe gode betingelser for en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Vores tilbud indeholder:

 • 1- eller 2-værelses lejlighed i Storkøbenhavn til låns
 • 2 faste tilknyttede socialkonsulenter, som den unge kan kontakte 24/7
 • ressourceorienteret relationssamarbejde med den unge
 • udviklingssamtaler med henblik på at øge forståelsen for egne ressourcer, muligheder og begrænsninger
 • hjælp i forhold til at indgå i behandlingsmæssige tiltag
 • støtte til at etablere beskæftigelse i form af uddannelse, erhvervstræning eller arbejde
 • mulighed for samvær med andre unge igennem fællesspisning og aktiviteter
 • målbare statusrapporter og evaluering samt møder efter behov
Mand og kvinde ved pavillion i have.

Vi opretholder stabilitet og struktur for den unge, og der skal ikke startes helt forfra med at skabe hverdagsrammer, når et nyt tilbud er på plads. Baghuset er et tilbud til dem, som i en periode havner i en mellemzone.

Baghuset

– dagtilbud for unge som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse

SUF Skallen har med succes etableret Baghuset som et dagtilbud til unge, der ikke er i uddannelse eller job, men som har brug for at fastholde et struktureret hverdagsliv med en fast daglig struktur. Her træner og vedligeholder den unge både de individuelle og sociale kompetencer i forhold til at komme op til tiden og være i gang med noget hver dag, alt imens han/hun venter på et andet tilbud fra kommunen, job, uddannelse eller praktik. 

Vi tilbyder i perioder særlig tilrettelagte indsatser i form af for eksempel morgenvækning eller afhentning, alt afhængig af hvad behovet kalder på, for at den unge kan lykkes med at indgå i tilbuddet. 

Dagtilbuddet er tirsdag-fredag fra klokken 9-13 med primært fokus på fysisk træning, sund kost og lettere fagligt indhold, hvor vi kører skiftende temaer på månedlig basis. Desuden er der fokus på medinddragelse i Baghusets faglige indhold og sociale aktiviteter. 

I Baghuset er den unge i indbydende rammer sammen med andre og får tryghed, struktur og succes ved at kunne gennemføre forløbet.

Til unge og pårørende

Du er som ung eller pårørende altid velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre mere om SUF Skallen, og om vi er det rette match.

Medarbejdere

Line Margrete Normann

Afdelingsleder

Cand. mag i musikterapi samt diplomuddannelse i ledelse

Efteruddannelse
COS-P facilitator samt Certificeret i TF-CBT (traumeuddannelse) og MIM. Desuden supervisor i psykoterapi.

Tidligere erfaringer
Har i en årrække arbejdet som henholdsvis behandler, teamleder og afdelingsleder på et børne- og familiecenter. Har derudover været underviser på intern efteruddannelse indenfor det kommunale samt fungeret som behandler i psykiatrisk og socialpsykiatrisk regi.

Ansat siden 2023.

Kian

Socialkonsulent og Koordinator

Socialpædagog

Efteruddannelse Diplommodulet praktikvejleder til pædagoguddannelsen. Herudover Metakognitiv terapiuddannelse, Narrativ familieterapeut, Funktionel Familieterapi, Traumeforståelse og traumesamtaler, Mentaliseringsprogrammet.
AART-træner.
Konfliktcoach.
SUF’s psykiatriuddannelse i et relationelt perspektiv

Tidligere erfaringer
Har i mere end ti år arbejdet med udsatte unge og deres familier. Har to års erfaring med konfliktramte familier (forældre og ung i alderen 12-18 år) med metoden Funktionel Familieterapi (FFT) og bl.a. gennemført terapeutiske uddannelser indenfor det narrative og det metakognitive område.

Erfaring fra flere former for anbringelser og støtte lige fra både åbne og lukkede døgninstitutioner til bostøtte og kontaktperson. Flere års erfaring på højsikret institution for varetægtsfængslede unge i København. Desuden et halvt års arbejde i et ungdomsfængsel på Filippinerne.

Christina

Socialkonsulent

Socialpædagog og lærer

Tidligere erfaringer
Har 10 års erfaring fra skoleområdet. Desuden mange års erfaring fra behandlingsområdet med anbragte børn og unge, bl.a. fra familiebehandlingsinstitution og specialiseret anbringelsestilbud. Har ligeledes erfaring i arbejdet som støttekontaktperson.

Ansat siden 2017

Bettina

Socialkonsulent

Uddannet pædagog

Efteruddannelse
To moduler i Diplomuddannelsen om misbrug på metropol, gruppeleder i hash og stimulans, NADA akupunkturuddannelsen, MI, Kognitiv efteruddannelse, Gruppeleder-kursus

Tidligere erfaringer
Har 16 års erfaring med misbrugsbehandling i ambulantbehandling samt på herberg. Har desuden igennem flere år arbejdet i brugernes hjem med ADL træning, samt arbejdet med ønsket om at blive stoffri for at komme tilbage til uddannelse eller arbejde.

Ansat siden 2020

Sasha

Socialkonsulent

Socialrådgiver

Tidligere erfaringer
Socialrådgiver i familieafdeling, herunder arbejde med udsatte børn, unge og familier. Har derudover arbejdet frivilligt med hjemløse i flere år.

Ansat siden 2021

Rim

Socialkonsulent


Pædagog og cand. Pæd. Psyk.

Efteruddannelse:
Kognitiv misbrugsuddannelse
Meta kognitiv kursus

Tidligere erfaring:
Arbejdet i psykiatrien i 11 år behandlingsdømte, og dobbeltdiagnoser


Ansat siden Juni 2022

Jesper

Socialkonsulent

Elektromekanikker uddannet i søværnet Socialpædagog siden 2002

Efteruddannelser
Neuropædagogisk uddannelse Kursus i metakognitiv tilgang

Tidligere erfaring
Fritidshjem Bostedet Mikkelbo for psykisk sårbare unge under 18 år
Bostedet Caroline Marie for psykisk sårbare unge mellem 18 og 26 år

Mik

Socialkonsulent

Socialpædagog samt VVS- og energispecialist

Efteruddannelse
NLP Practitioner Coach, mentaliseringsprogrammet.

Tidligere erfaringer
Arbejdet i ungdomsfængsel og bosted for voksne med autisme spektrum forstyrrelse.

Ansat siden 2022

Christina

Socialkonsulent

Uddannet pædagog.

Tidligere erfaringer
Flere års relevant erfaring med socialpædagogisk arbejde med børn og unge med autisme og psykisk sårbarhed. 

Ansat siden 2022.

Beyan

Socialkonsulent

Socialpædagog og MSc. Criminology, Criminal Justice & Social Research

Tidligere Erfaring
10 års erfaring i arbejdet med udsatte unge i Danmark og udland herunder New York og London. Har arbejdet med forebyggelse af kriminalitet på skoler herunder facilitering af workshops. Derudover har jeg flere års erfaring med kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 13-25 år, om at fremme inklusion, medborgerskab og øget social mobilitet.

Ansat siden januar 2024

Christian

Socialkonsulent

Socialpædagog.

Uddannelser og kursus
Idrætslæreruddannelse fra Paul Petersen Idrætsinstitut.
Kursus i SOF lægemiddelhåndtering + tillægsmodul.
2 moduler i Diplomuddannelsen "udsatte børn og unge".
Metakognitiv terapeutuddannelse.
NADA kursus.

Tidligere erfaringer
Bosted for voksne med autisme spektrum forstyrrelse. Specialbørnehave i Tåstrupgård arbejde med udsatte børn.

Ansat siden 2022

Anne-Katrine

Socialkonsulent

Socialrådgiver

Tidligere erfaringer
Har arbejdet på børnefamilieområdet inden for myndighed i over 24 år og har haft mange forskellige funktioner i løbet af årene, som alle har haft sårbare unge som omdrejningspunkt. Har særligt beskæftiget mig med forebyggelse af kriminalitet, anbringelser, efterværn og overgang til voksenlivet.

Efteruddannelse
Diplomuddannelse i tværfagligt samarbejde.
Diplomuddannelse i ledelse.
Løsningsfokuseret metode.
Narrativ metode.

Ansat siden januar 2024

Materialer

Folder om SUF Skallen

Download folderen.

Artikel: “SUF starter ny type dagbeskæftigelse”

Med etablering af et dagbekæftigelsestilbud hos SUF Skallen i Vanløse er det målet at skabe stabilitet og struktur for de unge, når de dropper ind og ud af tilbud.

SUF Skallen – postkort

Download postkort om Baghuset her.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

SUF Skallen

 

Kontakt: 

Tlf.:28 40 31 40
Mail: limn@suf.dk

Send en sikker mail til afdelingsleder
Line Margrete Normann

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken