TIlbage til forsiden

Botilbud til unge med behov for særlig støtte

Tilbud efter §66, §76 og §107

SUF Skallen – et botilbud til unge med behov for særlig støtte

SUF Skallen er et botilbud efter §66, §76 og §107, som henvender sig til unge, der har brug for omfattende støtte for at skabe en hverdag, der fungerer. Målet er, at den unge lærer at mestre sit hverdagsliv, og dermed bliver i stand til at leve et selvstændigt liv udenfor SUF eller med begrænset støtte.

Vores botilbud er altså ikke blot de fysiske rum i form af vores lejligheder, men også et rum til at udvikle sig i. Vi har fokus på at give den unge indsigt i egne styrker, ressourcer og begrænsninger – og skabe et hverdagsliv rundt om disse. Vi støtter den unge i at opnå succes og mestring. 

Vi har 23 pladser i SUF Skallen. De unge bor i vores låne-lejligheder, der ligger spredt rundt i Storkøbenhavn.

I Vanløse har vi fælleslokaler, hvor de unge bl.a. har mulighed for at deltage i vores dagtilbud, fællesspisning og andre sociale aktiviteter.

Bliv klogere på hvem vi er

Vi opretholder stabilitet og struktur for den unge, og der skal ikke startes helt forfra med at skabe hverdagsrammer, når et nyt tilbud er på plads. Baghuset er et tilbud til dem, som i en periode havner i en mellemzone.

Henriette Høst-Madsen, afdelingsleder, SUF Skallen

Tre kvinder taler ved bord

Målgruppe for SUF Skallen

Målgruppen er unge i alderen 16-25 år med svære psykiske og sociale problematikker. Det er unge som for eksempel:

 • har et ønske om at bo for sig selv, men endnu ikke er der, hvor det er muligt uden støtte
 • har boet på døgninstitution eller i plejefamilie og nu skal videre i egen lejlighed
 • ikke passer ind på traditionelle døgninstitutioner
 • ikke kan bo hjemme
 • har brug for støtte til at undgå misbrug og kriminalitet
 • har behov for bo-træning (udvikle ADL-færdigheder) og generel støtte i hverdagen

Tilbuddet indeholder

SUF Skallen samarbejder med relevante parter som familie, uddannelsessted, sagsbehandler, psykiatri og jobsted og sikrer på den måde en helhedsorienteret indsats. Vores tilbud indeholder:

 • 1- eller 2-værelses lejlighed i Storkøbenhavn til låns
 • fast tilknyttede socialkonsulenter, som den unge kan kontakte 24/7
 • udviklingssamtaler for at øge forståelsen af egne ressourcer, muligheder og begrænsninger
 • støtte og hjælp i forhold til at indgå i behandlingsmæssige tiltag
 • støtte til at etablere beskæftigelse i form af uddannelse, erhvervstræning eller arbejde
 • mulighed for samvær med andre unge igennem fællesspisning og aktiviteter
 • målbare statusrapporter og evaluering samt møder efter behov
Mand og kvinde ved pavillion i have.

Baghuset

– dagtilbud for unge som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse

SUF Skallen har med succes etableret Baghuset som et dagtilbud til unge, der ikke er i uddannelse eller job, men som har brug for at fastholde et struktureret hverdagsliv med en fast daglig struktur. Her træner og vedligeholder den unge sine kompetencer i forhold til at komme op til tiden og være i gang med noget hver dag, alt imens han/hun venter på et andet tilbud fra kommunen, job, uddannelse eller praktik.

Hvis det er nødvendigt, tilbyder vi også morgenvækning og afhentning i en periode.

Dagtilbuddet er hver dag fra 9-13 med primært fokus på fysisk træning, sund kost og lettere fagligt indhold. I Baghuset er den unge i indbydende rammer sammen med andre og får tryghed, struktur og succes ved at kunne gennemføre forløbet.

Til unge og pårørende

Du er som ung eller pårørende altid velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre mere om SUF Skallen, og om vi er det rette match.

Medarbejdere

Henriette Høst Madsen

Afdelingsleder

Socialrådgiver

Efteruddannelse
Diplomuddannelse i familieterapi. Projektleder og master i socialt udsatte børn og unge. I gang med diplomuddannelse i ledelse.

Tidligere erfaringer
Har erfaring fra henholdsvis børne- og familieområdet i den kommunale sektor, fra evidensbehandlingsprogrammer, skoleområdet og som selvstændig.

Ansat siden 2015

Send sikker mail

Majbritt Birch

Socialkonsulent

Socialpædagog

Efteruddannelse
Har taget efteruddannelser indenfor det kognitive felt. Har arbejdet med børn, unge og deres forældre i 19 år

Ansat siden 2016

Send sikker mail

Sarah Bonde

Socialkonsulent

Socialpædagog

Tidligere erfaringer
Har arbejdet på en højsikret døgninstitution for varetægtsfængslede unge. Desuden arbejdet frivilligt med hjemløse misbrugere.

Ansat siden 2017

Send sikker mail

Christina Juhl

Socialkonsulent

Socialpædagog og lærer

Tidligere erfaringer
Har 10 års erfaring fra skoleområdet. Desuden mange års erfaring fra behandlingsområdet med anbragte børn og unge, bl.a. fra familiebehandlingsinstitution og specialiseret anbringelsestilbud. Har ligeledes erfaring i arbejdet som støttekontaktperson.

Ansat siden 2017

Send sikker mail

Bettina Reumert​

Socialkonsulent

Uddannet pædagog

Efteruddannelse
To moduler i Diplomuddannelsen om misbrug på metropol, gruppeleder i hash og stimulans, NADA akupunkturuddannelsen, MI, Kognitiv efteruddannelse, Gruppeleder-kursus

Tidligere erfaringer
Har 16 års erfaring med misbrugsbehandling i ambulantbehandling samt på herberg. Har desuden igennem flere år arbejdet i brugernes hjem med ADL træning, samt arbejdet med ønsket om at blive stoffri for at komme tilbage til uddannelse eller arbejde.

Ansat siden 2020

Send sikker mail

Hanieh Noei Yegeneh

Socialkonsulent

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Sasha Kamprad

Socialkonsulent

Socialrådgiver

Efteruddannelse
Selvmordsforebyggelse Konflikhåndtering - og deeskalering DAT- dialetisk adfærdsterapti Sanseprofil og sanseintegration Aktuelt under VITA-uddannelse

Tidligere erfaringer
Socialrådgiver i familieafdeling, herunder arbejde med udsatte børn, unge og familier. Har derudover arbejdet frivilligt med hjemløse i flere år.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Rim Marwan Dalal

Socialkonsulent


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Jesper Graakjær

Socialkonsulent

Kian Nielsen

Socialkonsulent og Koordinator


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Mik Wallin Skøtt

Socialkonsulent

Socialpædagog samt VVS- og energispecialist

Efteruddannelse
NLP Practitioner Coach, mentaliseringsprogrammet.

Tidligere erfaringer
Arbejdet i ungdomsfængsel og bosted for voksne med autisme spektrum forstyrrelse.

Ansat siden 2022

Materialer

Folder om SUF Skallen

Download folderen.

Artikel: “SUF starter ny type dagbeskæftigelse”

Med etablering af et dagbekæftigelsestilbud hos SUF Skallen i Vanløse er det målet at skabe stabilitet og struktur for de unge, når de dropper ind og ud af tilbud.

SUF Skallen – postkort #1

Download postkort #1 om Baghuset her.

SUF Skallen – postkort #2

Download postkort #2 om Baghuset her.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

SUF Skallen

 

Kontakt:

Tlf.: 30 84 46 25
Mail: skallen@suf.dk 

Send en sikker mail til afdelingsleder
Henriette Høst-Madsen

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken