SUF Midt/Vest

Støtte til borgere

efter §§52, 76, 85.

 

 

 

Lille afdeling med stor plads til den enkelte

SUF Midt/Vest har stor ekspertise i udvikling af individuelle og fleksible tilbud om støtte til borgere iht. Lov om Social Service §§ 52, 76 og 85. Støtten tilbydes i borgerens hjem eller i vores værested.

Målgruppen er unge og voksne fra 15 år med betydelige personlige, sociale og familiemæssige problemstillinger. Ofte er det unge, som har været anbragt udenfor hjemmet i plejefamilie eller på opholdssted. I nære og trygge rammer hos SUF Midt/Vest får den enkelte unge taget udviklende skridt ind i voksenlivet.

Det er mennesker:

  • Der ikke passer ind i eksisterende behandlingstilbud

  • Med psykiatriske/sociale problemstillinger

  •  Med ADHD-relaterede problemstillinger

  • Med forskellige personlighedsforstyrrelser

De unge har typisk manglende tillid til voksne, misbrug, omsorgssvigt og modstand mod døgnanbringelse. Derfor er deres udsigter til gennemførelse af uddannelse, et arbejde og forvaltning af eget liv ringe.

Hos SUF Midt/Vest arbejder vi målrettet med opbygning af tillid til voksne, styrkelse af troen på egne evner og kompetencer samt selvstændiggørelse. Metodisk arbejder vi relationspædagogisk, ligesom vi benytter kunstterapi og kreativitet som rum for den personlige udvikling.

Med små og nære rammer og et tilknyttet værested med mange forskellige aktiviteter hjælper SUF Midt/Vest unge fra kommuner i hele Danmark på vej mod en fremtid, hvor evnen til at forvalte eget liv, evnen til at gennemføre uddannelse eller job gradvist vokser.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende