TIlbage til forsiden

Klubtilbud til unge og voksne med diagnose inden for autisme eller ADHD

Unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og lignende diagnoser oplever ofte, at det kan være svært at skabe og vedligeholde sociale kontakter. Mange vælger derfor at dyrke deres fritidsinteresser alene. Klub BOAS er en mulighed for fællesskab med ligesindede – en mulighed for at træne og udvikle sociale kompetencer i en forudsigelig og tryg ramme.

Klub BOAS har ugentlige sammenkomster, ligesom der løbende arrangeres ture. Det særlige ved Klub BOAS er, at den:

  • bryder og forebygger ensomhed og social isolation
  • skaber et fællesskab, som giver mulighed for erfaringsudveksling om alt i livet
  • træner og styrker den enkelte i sociale færdigheder og øger den enkeltes selvforståelse
  • bibringer viden om relevante emner ved særlige temaaftener
  • dyrker aktiviteter inden for kultur, sport og hjemlige interesser
  • er en ramme, som er kendetegnet ved forudsigelighed i form af et detaljeret månedligt klub-program
Samtale mellem personer ved bord udendørs

Klubpris i 2022

7.978 kr. pr. mdr.

Vil du læse mere om, hvordan vi skaber et fællesskab i Klub BOAS?

Materialer

Klub BOAS

Download folder om Klub BOAS her.

Kontakt

Klub BOAS

Falkonér Allé 58 B, St.
2000 Frederiksberg

For mere information kontakt:
Vickie Dalgaard Monsen

Mail: vd@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken