TIlbage til forsiden

Individuelle løsninger

SUF Nord er specialister i at skabe individuelt tilrettelagte tilbud efter Barnets lov §§ 43 og 114 samt Serviceloven §§ 85, 107 og 108

Hos SUF Nord tilbyder vi individuelt tilrettelagte tilbud i botilbud og solisttilbud.

Målgruppen

Tilbuddene hos SUF Nord retter sig mod personer med multiple problemstillinger inden for psykiatri, Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller nedsat psykisk funktionsevne.

For at skabe de ønskede resultater, er det vores erfaring, at det er nødvendigt at tænke utraditionelt og målrettet. Vi har fokus på, hvordan vi skaber et forløb for den enkelte, der giver tryghed, øget livskvalitet og gode rammer for udvikling.

Vi nedtrapper støtten

SUF Nord har erfaring med at lave tilbud, som skaber grobund for personlig udvikling og dermed reduktion af støtte over tid. Det kan være mennesker, der ved indskrivning har brug for et døgntilbud, og som udvikler sig til kun at have brug for få timers ugentlig støtte.

 

20 år med aftryk i Nord

I to årtier har vi skabt individuelt tilrettelagte løsninger. Vi er drevet af faglig stolthed og engagement – og glæder os, hver gang en ung tager nye vigtige skridt hen mod øget selvstændighed.

Tag et kig indenfor: På små to minutter giver vi dig her et indtryk af SUF Nord

“Hos SUF Nord fik jeg lov til selv at formulere mig, og det gjorde, at jeg følte mig set og hørt på en respektfuld og omsorgsfuld måde.”

 

Ung, tidligere indskrevet i SUF Nord

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

Jeg har noget vigtigt, jeg gerne vil fortælle

Sidsel Høgenhaug har gjort det til sin livsopgave at dele ud af sine erfaringer og sin historie som tidligere bruger hos blandt andet Den Sociale Udviklingsfond. Hun vil give behandlingssystemet brugbar viden og bud på nye sociale løsninger.

Hvem kan få plads hos SUF Nord?

Personer fra hele landet kan få plads i et tilbud hos SUF Nord. Kontakt os for et skræddersyet tilbud. Vi udarbejder altid gerne en vurdering af kommende sager ganske uforpligtende.

Se vores godkendte tilbud på Tilbudsportalen.

SUF Nord holder til i en større ejendom i Aalborg tæt på andre uddannelser, skov og park. Beboerne har egne lejligheder med adgang til fælleslokaler med køkken og mulighed for socialt samvær. Kost og sundhedsfremme har stort fokus i vores indsatser. SUF Nord har desuden etableret egen sansehave, der fungerer som et vigtigt miljøterapeutisk rum.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Tilbud efter Barnets lov § 43 samt Serviceloven §§ 107 og 108

SUF Nord har mange års erfaring med botilbud med døgndækning.

Botilbuddet tager udgangspunkt i en faglig tilgang, hvor relationerne, strukturen, selvstændigheden, anerkendelsen samt neuropædagogikken er i fokus.
Vi benytter metoder som:

 • Omsorg via berøring og pædagogisk massage
 • Social færdighedstræning
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Relationspædagogik
 • Jeg-støttende, motiverende og værdsættende samtaler
 • Omsorgsfuld håndtering af problemskabende adfærd
 • Mobil- og velfærdsteknologi

Vi har desuden fokus på kost og motion, livsglæde og udvikling.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Målgruppen for botilbuddet

SUF Nord har gode erfaringer med at skabe udvikling hos unge og voksne, som ellers har haft svært ved at passe ind i rammerne i andre tilbud. Vores målgruppe er:

15-50 årige med Autisme Spektrum Forstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, udviklingshæmning, stressbelastning, selvskadende adfærd.
Mennesker, der har brug for omfattende hjælp, støtte og omsorg.

Pædagogisk tilgang

 • Medinddragelse og ansvarlighed
 • Troværdighed, positiv opmærksomhed og kontinuitet
 • Klare aftaler og rammer
 • At lære at tage ansvar gennem synliggørelse af muligheder og resultater
 • ADL-træning og social færdighedstræning
 • Strukturpædagogisk tilgang, kognitive metoder, strukturerede visuelle samtaler, psykoedukation, m.m.
 • Relationspædagogik
 • Brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, f.eks. strukturplaner og alarmer på smartphones og tablets
Samtale mellem personer ved bord udendørs

Solisttilbud

SUF Nord har mange års erfaring med at tilrettelægge individuelle enkeltmandsprojekter – en løsning med døgndækning, der skaber udvikling for mennesker, som ofte ikke kan rummes andre steder.

Målgruppe

SUF Nords enkeltmandsprojekter er målrettet mennesker, der har brug for omfattende hjælp, støtte og omsorg.

Ved hver enkelt løsning tager vi afsæt i det enkelte menneske og dets udfordringer. Vi skaber en boligramme og et miljø, der giver den nødvendige tryghed og tillid.

Herfra arbejder vi målrettet med udvikling af færdigheder, sociale og personlige kompetencer og at styrke den enkeltes selvstændighed og selvhjulpenhed for derigennem at reducere behovet for støtte.

Metode og pædagogik

Pædagogisk og metodisk arbejder vi ud fra:

 • En relationspædagogisk, strukturpædagogisk, neuropædagogisk og kognitiv tilgang
 • Fokus på at oparbejde forståelse af egne kompetencer og øget selvværd
 • Fokus på at blive i stand til at tage ansvar for eget liv og opnå minimalt behov for støtte
 • Social færdighedstræning og psykoedukation
 • Sundhed, kost og bevægelse
Nærbillede af ung mand

”…men der følger en mor med”

SUF JÆGERSPRIS: Betina Møllnitz, mor til Patricia, kender alt til at blive set som den krævende og besværlige pårørende, som sagsbehandlere og bosted  slår sig på.

Kommuner og psykiatri om samarbejdet med SUF Nord

SUF Nord leverer mere end vi forventer

”Med fokus på udvikling er SUF Nord rigtig gode til at få borgere videre. Vi har stor tillid til, at vi får det, som vi har lavet aftale om – og nogle gange får vi også mere, end vi forventer.

Vi oplever SUF Nord som meget professionelle og fagligt dygtige. Socialkonsulenterne har et godt og realistisk blik for borgerens ressourcer. De er gode til at hjælpe borgere med at indgå i det omgivne samfund, fx fritidstilbud, job og uddannelse.

Vi har blandt andet brugt SUF Nord, når andre tilbud ikke rækker. Nogle gange står vi med borgere, som har brug for en høj grad af fleksibilitet og anderledes rammer i forhold til støtte for eksempel i egen bolig. Her formår SUF Nord at imødekomme vores behov.

Som sagsbehandlere er det vigtigt, at vi følger udviklingen hos den enkelte borger på et relevant niveau. Med SUF Nord har vi faste aftaler om skriftlige statusskrivelser, og vi ved, at vi hører fra dem, når det er relevant og kræver vores inddragelse.”

 

Bente Larsen, faglig leder, Sagsbehandlerteam Vesthimmerlands Kommune

Støtter den psykiatriske indsats

”Jeg har kendt SUF Nord i mange år, og der er en god og gensidig respekt for psykiatriens samspil med deres socialpædagogiske arbejde.

SUF Nord er kendetegnet ved et meget engageret og professionelt personale. De følger op på ting, tager initiativ og tør tænke ud af boksen, når det er nødvendigt med nye initiativer til gavn for borgeren.

Mit indtryk er, at SUF Nord formår at skabe udvikling på kort tid. Det hænger ganske givet sammen med, at de møder borgeren med stor værdighed og respekt. Den værdige tilgang betyder, at borgeren oplever livskvalitet og dermed også er et sted, hvor der er basis for udvikling.”

 

Jimmi Nielsen, psykiater, Center for Skizofreni, Aalborg Universitets Hospital

Naturen ind i indsatsen

I SUF Nord arbejder vi målrettet med inddragelse af naturen som et aktivitets- og samværstilbud, der fremmer den enkelte borgers personlige trivsel, udvikling og evne til at træde ud i verden.

I 2020 har vi etableret en sansehave som en integreret miljøterapeutisk indsats. Haven er indrettet med forskellige rum, som inviterer til stilhed, afslapning og dialog. Her er fx hængekøje, et afskærmet drivhus og et ’strandområde’ med liggestole og mulighed for sandstrand mellem tæerne.

I sansehaven kan beboerne arbejde roligt med at fjerne ukrudt og vande planter. Hver borger har også mulighed for egen plantekasser med fx jordbær, chiliplanter, blomster eller grøntsager. Plantekasserne skaber ejerskab og inddragelse.

Haven som pædagogisk værktøj

Sansehaven hjælper vores beboere til frivilligt at bevæge sig udenfor, hvor de ellers ofte søger at skærme sig fra verden. På den måde kan vi gennem sansehaven gradvist arbejde med at få vores borgere til at træde ud i den verden, som de ellers kan have svært ved at færdes i.

Vi arbejder bl.a. med tilgangen Low Arousal, hvor vi bruger sansehaven til at komme helt ned i gear og give mulighed for, at medarbejderne i SUF Nord gennem egen adfærd og aktiviteter i sansehaven motiverer og støtter den enkelte borger til at gå med og til at tage del i haven. På den måde inviterer sansehaven til at være sammen om et fælles tredje, fx at være sammen om at passe og pleje haven, lave bålmad, bruge haven som sanseterapeutisk oplevelsesrum. Sansehaven giver ligeledes mulighed for motorisk stimulation, fx ved balancetræning på trædesten.

 

Sort hvidt foto af Grevinde Danner

Styrket selvbestemmelse og selvstændig bolig giver reduktion i støtte

Trine har et liv med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og skizofreni. Hun er i gang med en udvikling, hvor hun går fra massiv døgndækning til et liv i selvstændig bolig

Medarbejdere

Dorthe Drivsholm

Afdelingsleder

Pædagog og diplom i ledelse

Efteruddannelse
Efteruddannet i Enneagrammet. Kost- og sundhedscoach. Narrativ leder- og konsulentuddannelse samt diplomuddannelse i ledelse.

Erfaring med….
Stor ledelseserfaring med medarbejdere, der arbejder med unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2002.

Send sikker mail

Bigitte

Faglig koordinator med stedfortræderfunktion

Pædagog

Efteruddannelse
Narrativ leder- og konsulentuddannelse samt diplom i psykologi.

Erfaring med….
Tidligere ansat i SUF Nord 2004-2006 samt i SUF Special Minds 2016-2018.
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, psykiatriske diagnoser samt rådgivning og undervisning af fagpersoner, børn, unge, voksne og pårørende. Desuden tidligere VISO specialist.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Kasper

Faglig koordinator

Pædagog og diplom i ledelse

Efteruddannelse
Diplom i ledelse
NLP Master Coach practitioner
Enneagram Master practitioner

Erfaring med....
voksne borgere med psykiatriske diagnoser, dobbeltdiagnoser/misbrugsudfordringer samt ledererfaring på botilbud for voksne.

Ansat siden 2023

Winni

Socialkonsulent

Pædagog.

Erfaring med….
Tvangsfjernelser, Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2004.

Send sikker mail

Jonas

Socialkonsulent

Socialkonsulent Pædagog.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2012.

Send sikker mail

Laila

Socialkonsulent

Pædagog.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2015.

Send sikker mail

Louise

Socialkonsulent

Pædagog og veterinærsygeplejerske.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2015.

Send sikker mail

Elenah

Socialkonsulent

Pædagog.

Efteruddannelse
Efteruddannet i neuropædagogik, terapeut, coach og yogalærer.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, dobbeltdiagnoser, udadreagerende og selvskadende adfærd.

Ansat i 2019.

Send sikker mail

Joan

Socialkonsulent

Pædagog.

Efteruddannelse
Efteruddannet i neuropsykologi og neuropædagogik.

Erfaring med….
Autismespektrum forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2020.

Send sikker mail

Lisbeth

Socialkonsulent

Efteruddannelse
Neuropædagogik

Erfaring med….
Autisme Spektrum, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser udadreagerende og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2022

Send sikker mail;

Jette

Socialkonsulent

SSA

Erfaring med….
Psykiatriske diagnoser, spiseforstyrrelse, selvskadende og udadreagerende adfærd, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, dobbeltdiagnoser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug, OCD.

Ansat siden 2022

Send sikker mail;

Benjamin

Socialkonsulent

Socialkonsulent

Efteruddannelse
Pædagog
Naturterapeut
Neuropædagogik og -psykologi Sansestimulation NADA

Erfaring med….
Autismespektrumforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, kognitive og fysiske handicap, psykiske lidelser og selvskadende adfærd

Ansat siden 2022

Dorthe

Socialkonsulent

pædagog

Erfaring med….
Autismespektrum forstyrrelser, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser samt udadreagerende og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Wicky

Socialkonsulent

Socialpædagog, BMS Akupunktør (stress og psyke, samt smertebehandling)

Efteruddannelse
BMS Akupunktør

Erfaring med….
Autisme spektrum forstyrrelser, ofte med tillægsdiagnoser som fx: PDA (kravafvisende adfærd), ADHD, OCD, Tourettes, angst, mental retardering, belastningsdiagnoser, spiseforstyrrelser, sensoriske udfordringer, samt selvskade. Ydermere erfaring med grænsesøgende og udadreagerende adfærd, herunder konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Alan

Socialkonsulent

Ergoterapeut

Erfaring med….
Autisme spektrum forstyrrelse, nedsat psykisk & fysisk funktionsevne, dobbelt diagnoser og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Bettina

Socialkonsulent

Ergoterapeut, underviser og yogalærer

Efteruddannelse
Sensory Profile, sanseintegrationsbehandling, Wilbarger terapeut, Castillo Morales terapeut, Orofacial MyoFunktionel Terapeut samt School AMPS certificeret

Erfaring med….
ASF, ADHD, nedsat fysisk, psykisk og kognitiv funktionsevne, psykisk sårbarhed, stress, angst, motorisk usikkerhed, sanseintegrationsproblematikker.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Mia

Socialkonsulent

Efteruddannet
Konflikthåndterings og deeskalerings instruktør

Erfaring med autisme spektrum forstyrrelser, selvskadende adfærd, ADHD, skizofreni, depressioner, mani personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, udadreagerende adfærd, dobbeltdiagnoser, behandlingsdomme, OCD, spiseforstyrrelse

Sebastian

Socialkonsulent

Socialrådgiver

Anne

Socialkonsulent

Jane

Aktivitetsmedarbejder

Pædagogisk medarbejder.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser. Ansat i 2002.

Ansat siden 2002

Send sikker mail

Anette

Aktivitetsmedarbejder

SOSU-hjælper.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, retspsykiatri, misbrug, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2005.

Send sikker mail

Rikke

Nattevagt

Pædagogisk medarbejder.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2017.

Send sikker mail

Morten

Madfar

Pædagogisk assistent.

Efteruddannelse
Efteruddannet inden for neuropædagogik.
Efteruddannet inden for neuropædagogik.

Erfaring med….
Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt erfaring fra restaurationsbranchen.

Ansat siden 2018.

Send sikker mail

Birgitte

Fast vikar

Pædagog.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2013.

Send sikker mail

Hanne

Fast vikar

Pædagog.

Erfaring med….
Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2018.

Send sikker mail

Materialer

Download SUF Nord-brochuren

Brochure om SUF Nords botilbud på Sohngårdsholmsvej.

Folder om bostøtte og botilbud

Brochure om bostøtte og botilbud i SUF Nord.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Læs mere om SUF Nords indsatser og priser på Tilbudsportalen.

Den enkelte sags karakter og behovet for støtte afgør den eksakte pris. Du bør derfor rette henvendelse til SUF Nord for at få oplyst specifikke priser.

Kontakt

SUF Nord

Sohngårdsholmsvej 49
9000 Aalborg

Kontakt:
Leder Dorthe Drivsholm
Afdelingsleder

Tlf.: 30 84 49 81
Mail: dd@suf.dk

 

Find os på Google maps linkbillede
Dorthe Drivsholm