TIlbage til forsiden

Individuelle løsninger

SUF Nord er specialister i at skabe individuelt tilrettelagte tilbud inden for §§66, 85, 107 og 108

Hos SUF Nord tilbyder vi bostøtte, botilbud og enkeltmandsprojekter.

Målgruppen

Tilbuddene hos SUF Nord retter sig mod personer med multiple problemstillinger inden for psykiatri, Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller nedsat psykisk funktionsevne.

For at skabe de ønskede resultater, er det vores erfaring, at det er nødvendigt at tænke utraditionelt og målrettet. Vi har fokus på, hvordan vi skaber et forløb for den enkelte, der giver tryghed, øget livskvalitet og gode rammer for udvikling.

Vi nedtrapper støtten

SUF Nord har erfaring med at lave tilbud, som skaber grobund for personlig udvikling og dermed reduktion af støtte over tid. Det kan være mennesker, der ved indskrivning har brug for et døgntilbud, og som udvikler sig til kun at have brug for få timers ugentlig støtte.

20 år med aftryk i Nord

I to årtier har vi skabt individuelt tilrettelagte løsninger. Vi er drevet af faglig stolthed og engagement – og glæder os, hver gang en ung tager nye vigtige skridt hen mod øget selvstændighed. ((NYHED MANGLER))

Tag et kig indenfor: På små to minutter giver vi dig her et indtryk af SUF Nord

“Hos SUF Nord fik jeg lov til selv at formulere mig, og det gjorde, at jeg følte mig set og hørt på en respektfuld og omsorgsfuld måde.”

 

Ung, tidligere indskrevet i SUF Nord

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

Jeg har noget vigtigt, jeg gerne vil fortælle

Sidsel Høgenhaug har gjort det til sin livsopgave at dele ud af sine erfaringer og sin historie som tidligere bruger hos blandt andet Den Sociale Udviklingsfond. Hun vil give behandlingssystemet brugbar viden og bud på nye sociale løsninger.

Hvem kan få plads hos SUF Nord?

Personer fra hele landet kan få plads i et tilbud hos SUF Nord. Kontakt os for et skræddersyet tilbud. Vi udarbejder altid gerne en vurdering af kommende sager ganske uforpligtende.

Se vores godkendte tilbud på Tilbudsportalen.

SUF Nord holder til i en større ejendom i Aalborg tæt på andre uddannelser, skov og park. Beboerne har egne lejligheder med adgang til fælleslokaler med køkken og mulighed for socialt samvær. Kost og sundhedsfremme har stort fokus i vores indsatser. SUF Nord har desuden etableret egen sansehave, der fungerer som et vigtigt miljøterapeutisk rum.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Tilbud efter §66 §107 og §108

SUF Nord har mange års erfaring med tilbud efter §66, §107 og §108 med døgndækning.

Botilbuddet tager udgangspunkt i en faglig tilgang, hvor relationerne, strukturen, selvstændigheden, anerkendelsen samt neuropædagogikken er i fokus.
Vi benytter metoder som:

 • Omsorg via berøring og pædagogisk massage
 • Social færdighedstræning
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Relationspædagogik
 • Jeg-støttende, motiverende og værdsættende samtaler
 • Omsorgsfuld håndtering af problemskabende adfærd
 • Mobil- og velfærdsteknologi

Vi har desuden fokus på kost og motion, livsglæde og udvikling.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Målgruppen for botilbuddet

SUF Nord har gode erfaringer med at skabe udvikling hos unge og voksne, som ellers har haft svært ved at passe ind i rammerne i andre tilbud. Vores målgruppe er:

15-50 årige med Autisme Spektrum Forstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, udviklingshæmning, stressbelastning, selvskadende adfærd.
Mennesker, der har brug for omfattende hjælp, støtte og omsorg.

Pædagogisk tilgang

 • Medinddragelse og ansvarlighed
 • Troværdighed, positiv opmærksomhed og kontinuitet
 • Klare aftaler og rammer
 • At lære at tage ansvar gennem synliggørelse af muligheder og resultater
 • ADL-træning og social færdighedstræning
 • Strukturpædagogisk tilgang, kognitive metoder, strukturerede visuelle samtaler, psykoedukation, m.m.
 • Relationspædagogik
 • Brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, f.eks. strukturplaner og alarmer på smartphones og tablets
Samtale mellem personer ved bord udendørs

Bostøtte efter §85

SUF Nord tilbyder individuelt tilrettelagt bostøtte til unge og voksne i Nordjylland efter §85. Gennem bostøtte hjælper vi eksempelvis med bevægelsen fra ungeliv til voksenliv. Den enkelte lærer i stigende grad at tage ansvar for eget liv og får stadig flere handlekompetencer.

Vi tilrettelægger alle forløb med fokus på den enkeltes individuelle ønsker og behov.

Et kendetegn ved vores indsatser er 24/7-rådighed. Det betyder, at vores socialkonsulenter kan kontaktes døgnet rundt hele året.

Målgruppen

Målgruppen for vores bostøtte er unge og voksne fra 15-50 år med psykiatriske/sociale/personlige problemstillinger, som har brug for støtte i en periode.

Hvad får den enkelte ud af det?

Den enkelte får mulighed for – med udgangspunkt i relationspædagogik og en kognitiv tilgang – at arbejde med:

 • At forstå egne kompetencer og få et øget selvværd
 • At blive motiveret til at tage ansvar for eget liv, så der på sigt er minimalt behov for støtte
 • Øget fokus på social forståelse og kompetencer
 • At få målrettet støtte til praktiske udfordringer i hjem og hverdagsliv
 • Personlig udvikling
 • Relationer i forhold til bl.a. familie, venner, kæreste og kolleger
 • At få støtte til at komme i gang med eller fortsætte med uddannelse, beskæftigelse og fritidsaktiviteter
 • At forstå vigtigheden af sundhed, kost og bevægelse
Samtale mellem personer ved bord udendørs

Enkeltmandsprojekter

SUF Nord har mange års erfaring med at tilrettelægge individuelle enkeltmandsprojekter – en løsning med døgndækning, der skaber udvikling for mennesker, som ofte ikke kan rummes andre steder.

Målgruppe

SUF Nords enkeltmandsprojekter er målrettet mennesker, der har brug for omfattende hjælp, støtte og omsorg.

Ved hver enkelt løsning tager vi afsæt i det enkelte menneske og dets udfordringer. Vi skaber en boligramme og et miljø, der giver den nødvendige tryghed og tillid.

Herfra arbejder vi målrettet med udvikling af færdigheder, sociale og personlige kompetencer og at styrke den enkeltes selvstændighed og selvhjulpenhed for derigennem at reducere behovet for støtte.

Metode og pædagogik

Pædagogisk og metodisk arbejder vi ud fra:

 • En relationspædagogisk, strukturpædagogisk, neuropædagogisk og kognitiv tilgang
 • Fokus på at oparbejde forståelse af egne kompetencer og øget selvværd
 • Fokus på at blive i stand til at tage ansvar for eget liv og opnå minimalt behov for støtte
 • Social færdighedstræning og psykoedukation
 • Sundhed, kost og bevægelse

Kommuner og psykiatri om samarbejdet med SUF Nord

SUF Nord leverer mere end vi forventer

”Med fokus på udvikling er SUF Nord rigtig gode til at få borgere videre. Vi har stor tillid til, at vi får det, som vi har lavet aftale om – og nogle gange får vi også mere, end vi forventer.

Vi oplever SUF Nord som meget professionelle og fagligt dygtige. Socialkonsulenterne har et godt og realistisk blik for borgerens ressourcer. De er gode til at hjælpe borgere med at indgå i det omgivne samfund, fx fritidstilbud, job og uddannelse.

Vi har blandt andet brugt SUF Nord, når andre tilbud ikke rækker. Nogle gange står vi med borgere, som har brug for en høj grad af fleksibilitet og anderledes rammer i forhold til støtte for eksempel i egen bolig. Her formår SUF Nord at imødekomme vores behov.

Som sagsbehandlere er det vigtigt, at vi følger udviklingen hos den enkelte borger på et relevant niveau. Med SUF Nord har vi faste aftaler om skriftlige statusskrivelser, og vi ved, at vi hører fra dem, når det er relevant og kræver vores inddragelse.”

 

Bente Larsen, faglig leder, Sagsbehandlerteam Vesthimmerlands Kommune

Støtter den psykiatriske indsats

”Jeg har kendt SUF Nord i mange år, og der er en god og gensidig respekt for psykiatriens samspil med deres socialpædagogiske arbejde.

SUF Nord er kendetegnet ved et meget engageret og professionelt personale. De følger op på ting, tager initiativ og tør tænke ud af boksen, når det er nødvendigt med nye initiativer til gavn for borgeren.

Mit indtryk er, at SUF Nord formår at skabe udvikling på kort tid. Det hænger ganske givet sammen med, at de møder borgeren med stor værdighed og respekt. Den værdige tilgang betyder, at borgeren oplever livskvalitet og dermed også er et sted, hvor der er basis for udvikling.”

 

Jimmi Nielsen, psykiater, Center for Skizofreni, Aalborg Universitets Hospital

Naturen ind i indsatsen

I SUF Nord arbejder vi målrettet med inddragelse af naturen som et aktivitets- og samværstilbud, der fremmer den enkelte borgers personlige trivsel, udvikling og evne til at træde ud i verden.

I 2020 har vi etableret en sansehave som en integreret miljøterapeutisk indsats. Haven er indrettet med forskellige rum, som inviterer til stilhed, afslapning og dialog. Her er fx hængekøje, et afskærmet drivhus og et ’strandområde’ med liggestole og mulighed for sandstrand mellem tæerne.

I sansehaven kan beboerne arbejde roligt med at fjerne ukrudt og vande planter. Hver borger har også mulighed for egen plantekasser med fx jordbær, chiliplanter, blomster eller grøntsager. Plantekasserne skaber ejerskab og inddragelse.

Haven som pædagogisk værktøj

Sansehaven hjælper vores beboere til frivilligt at bevæge sig udenfor, hvor de ellers ofte søger at skærme sig fra verden. På den måde kan vi gennem sansehaven gradvist arbejde med at få vores borgere til at træde ud i den verden, som de ellers kan have svært ved at færdes i.

Vi arbejder bl.a. med tilgangen Low Arousal, hvor vi bruger sansehaven til at komme helt ned i gear og give mulighed for, at medarbejderne i SUF Nord gennem egen adfærd og aktiviteter i sansehaven motiverer og støtter den enkelte borger til at gå med og til at tage del i haven. På den måde inviterer sansehaven til at være sammen om et fælles tredje, fx at være sammen om at passe og pleje haven, lave bålmad, bruge haven som sanseterapeutisk oplevelsesrum. Sansehaven giver ligeledes mulighed for motorisk stimulation, fx ved balancetræning på trædesten.

 

Sort hvidt foto af Grevinde Danner

Styrket selvbestemmelse og selvstændig bolig giver reduktion i støtte

Trine har et liv med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og skizofreni. Hun er i gang med en udvikling, hvor hun går fra massiv døgndækning til et liv i selvstændig bolig

Medarbejdere

Dorthe Drivsholm

Afdelingsleder

Pædagog og diplom i ledelse

Efteruddannelse
Efteruddannet i Enneagrammet. Kost- og sundhedscoach. Narrativ leder- og konsulentuddannelse samt diplomuddannelse i ledelse.

Tidligere erfaringer
Stor ledelseserfaring med medarbejdere, der arbejder med unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2002.

Send sikker mail

Winni Wedfald

Socialkonsulent

Pædagog.

Tidligere erfaringer
Erfaring med tvangsfjernelser, Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2004.

Send sikker mail

Jonas Vinther Olesen

Socialkonsulent

Socialkonsulent Pædagog.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2012.

Send sikker mail

Jørgen Kjeldahl Larsen​

Socialkonsulent

Pædagog.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og domsfældede udviklingshæmmede.

Ansat siden 2013.

Send sikker mail

Laila Stisen​

Socialkonsulent

Pædagog.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2015.

Send sikker mail

Louise Lindrup Kühn

Socialkonsulent

Pædagog og veterinærsygeplejerske.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2015.

Send sikker mail

Bigitte Essther Hvarregaard

Socialkonsulent og faglig koordinator med stedfortræderfunktion

Pædagog

Tidligere erfaringer
Tidligere ansat i SUF Nord 2004-2006 samt i SUF Special Minds 2016-2018.
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, psykiatriske diagnoser samt rådgivning og undervisning af fagpersoner, børn, unge, voksne og pårørende. Desuden tidligere VISO specialist.
Narrativ leder- og konsulentuddannelse samt diplom i psykologi.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Elenah Noell

Socialkonsulent

Pædagog.

Efteruddannelse
Efteruddannet i neuropædagogik, terapeut, coach og yogalærer.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, dobbeltdiagnoser, udadreagerende og selvskadende adfærd.

Ansat i 2019.

Send sikker mail

Mia Christina Riise

Socialkonsulent

Social- og sundhedsassistent.

Efteruddannelse
Efteruddannet inden for KRAM, systemisk tænkning, kognitiv behandling og spiseforstyrrelser.

Tidligere erfaringer
Erfaring med psykiatriske diagnoser, spiseforstyrrelser, medicinhåndtering m.m.

Ansat siden 2019.

Send sikker mail

Lena Therkildsen

Socialkonsulent

Pædagog.

Efteruddannelse
Efteruddannet i neuropsykologi og neuropædagogik.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2019.

Send sikker mail

Ann Ejstrup Andreasen​

Socialkonsulent

Cand.soc. i socialt arbejde

Tidligere erfaringer
Erfaring med ASF, nedsat psykisk funktionsevne, tilknytningsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2020.

Send sikker mail

Joan Vamberg Andersen

Socialkonsulent

Pædagog.

Efteruddannelse
Efteruddannet i neuropsykologi og neuropædagogik.

Tidligere erfaringer
Erfaring med autismespektrum forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2020.

Send sikker mail

Lisbeth Schaltz

Socialkonsulent

Efteruddannelse
Neuropædagogik

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser udadreagerende og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2022

Send sikker mail;

Jette Laugaard Jørgensen

Socialkonsulent

SSA

Tidligere erfaringer
Erfaring med psykiatriske diagnoser, spiseforstyrrelse, selvskadende og udadreagerende adfærd, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, dobbeltdiagnoser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug, OCD.

Ansat siden 2022

Send sikker mail;

Bettina Friis Jakobsen

Socialkonsulent

Ergoterapeut


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Benjamin Baar

Socialkonsulent

Socialkonsulent

Efteruddannelse
Pædagog
Naturterapeut
Neuropædagogik og -psykologi Sansestimulation NADA

Tidligere erfaringer
Erfaring med autismespektrumforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, kognitive og fysiske handicap, psykiske lidelser og selvskadende adfærd

Ansat siden 2022

Jane Fredegod Vestergaard

Aktivitetsmedarbejder

Pædagogisk medarbejder.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser. Ansat i 2002.

Ansat siden 2002

Send sikker mail

Dorthe Mia Thomsen

Socialkonsulent


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Anette Mortensen

Aktivitetsmedarbejder

SOSU-hjælper.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, retspsykiatri, misbrug, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2005.

Send sikker mail

Rikke Aabenhus

Nattevagt

Pædagogisk medarbejder.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Ansat siden 2017.

Send sikker mail

Peter Brix Bech

Nattevagt

Pædagogisk medarbejder.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og tilknytningsforstyrrelser.

Ansat siden 2019.

Send sikker mail

Morten Vinkel

Madfar

Pædagogisk assistent.

Efteruddannelse
Efteruddannet inden for neuropædagogik.
Efteruddannet inden for neuropædagogik.

Tidligere erfaringer
Erfaring med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt erfaring fra restaurationsbranchen.

Ansat siden 2018.

Send sikker mail

Birgitte Løgsted Petersen

Fast vikar

Pædagog.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2013.

Send sikker mail

Hanne Nørgaard

Fast vikar

Pædagog.

Tidligere erfaringer
Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Ansat siden 2018.

Send sikker mail

Diana Munk

Fast vikar

Ergoterapeut

Efteruddannelse
Naturterapeut
Neuropædagogik og -psykologi
Sansestimulation
NADA

Tidligere erfaringer
Erfaring med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, misbrug, psykisk sårbarhed, depression, angst, dobbeltdiagnoser, døve og blinde.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Materialer

Download SUF Nord-brochuren

Brochure om SUF Nords botilbud på Sohngårdsholmsvej og de 11 niveauer.

Folder om bostøtte og botilbud

Brochure om bostøtte og botilbud i SUF Nord.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Læs mere om SUF Nords indsatser og priser på Tilbudsportalen.

Den enkelte sags karakter og behovet for støtte afgør den eksakte pris. Du bør derfor rette henvendelse til SUF Nord for at få oplyst specifikke priser.

Kontakt

SUF Nord

Sohngårdsholmsvej 49
9000 Aalborg

Kontakt:
Leder Dorthe Drivsholm
Afdelingsleder

Tlf.: 30 84 49 81
Mail: dd@suf.dk

 

Find os på Google maps linkbillede
Dorthe Drivsholm