TIlbage til forsiden

Fleksibelt tilbud til mennesker med komplekse problemer

Efterværn efter §76 
Støtte i egen bolig efter §85 
Anbringelse efter §§ 66, 107 og 108 
Forsorgshjem efter § 110 for unge

SUF Djurser et specialiseret tilbud til mennesker med psykosociale, psykiatriske udfordringer og/eller misbrugsproblemer.

Vi tilbyder efterværn efter §76, støtte i egen bolig efter §85 og anbringelse i egen bolig efter §§ 66, 107 og 108. Derudover er vi godkendt som forsorgshjem efter §110, hvor vi har fire pladser, primært til unge.   

Målgruppen er unge og voksne som har: 

 • Psykiske og/eller sociale vanskeligheder 
 • Psykiatriske problemstillinger  
 • Misbrugsproblematikker 
 • Kriminalitetsproblematikker 
 • Svært ved at tilpasse sig omgivelsernes forventninger og normer 

  SUF Djurs er i mange tilfælde et stærkt alternativ til døgnanbringelse.

  ”Det har givet mig overskud og overblik i en meget kaotisk ungdom. Jeg oplever, at de har hjulpet mig til en bedre forståelse af mig selv.”

   

  Victor, tidligere indskrevet, SUF Djurs

  Stik hovedet indenfor hos SUF Djurs, og bliv klogere på, hvordan vi arbejder.

  Samtale mellem personer ved bord udendørs

  Vores tilbud indeholder: 

  • fast tilknyttede socialkonsulenter, som står til rådighed 24 timer i døgnet 
  • mulighed for individuelle samtaler efter behov 
  • individuel støtte og hjælp i forhold til skole, uddannelse, job, familieliv, misbrug, kriminalitet, psykiatri mv. 
  • hjælp til dialog med arbejdsplads, uddannelse, offentlige instanser og familie 
  • fællesspisning og fællesaktiviteter

   ”Hvis ikke jeg var kommet til SUF, så er jeg helt sikker på, at jeg var død i dag”

   Mød Søren fra SUF Djurs, der har et udtalt behov for blivende støtte.

   Samtale mellem personer ved bord udendørs

   Det individuelle og det fælles

   Gennem relationsarbejde og individuel støtte er vi med til at skabe udvikling og forandring for den enkelte. Et væsentligt element i vores indsats er den sideløbende opbygning af sociale kompetencer. Det sker blandt andet gennem fællesspisning, fællesaktiviteter og generel social træning. Alt sammen med det mål, at det enkelte menneske får opbygget evnen til at mestre eget liv med så begrænset et støttebehov som muligt.

   Til unge og pårørende

   Er du ung eller pårørende har du sikkert spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

   Vi tilbyder Hybridmodellen 

   Hos SUF Djurs tilbyder vi også hybridmodellen, som et alternativt tilbud til unge og voksne, der profiterer af socialpædagogisk støtte kombineret med et selvstændigt liv i en familiær ramme. 

   Det har givet mig overskud og overblik i en meget kaotisk ungdom. Jeg oplever, at de har hjulpet mig til en bedre forståelse af mig selv.” 

    

   Victor, tidligere indskrevet, SUF Djurs 

   Medarbejdere

   Kristian Larsen

   Afdelingsleder

   Efteruddannelse
   SUF intern Psykiatriuddannelse (2016) og konfliktmægleruddannelse (2012)

   Tidligere erfaringer
   Har erfaring med det socialpædagogiske område samt målgruppen fra tidligere ansættelse ved SSP som gadeplansmedarbejder, klubleder og underviser ved Ungdomsskolen.

   Ansat siden 2013.

   Send sikker mail

   Heidi Kroer

   Socialkonsulent

   Pædagog

   Efteruddannelse
   SUF intern Psykiatriuddannelse (2015) samt basisår i Narrativ samtaleterapi (2005)

   Tidligere erfaringer
   Støtte-kontaktperson i flere forskellige regi, bl.a. for unge med anden etnisk baggrund, kriminalitet, misbrug, psykiatriske udfordringer. Derudover ansættelse som gademedarbejder, plejefamilie og ungdomsskoleleder.

   Ansat siden 2012

   Send sikker mail

   Nick Brøste

   Socialkonsulent

   Tømrer og terapeut

   Efteruddannelse
   SL’s TR-uddannelse (2017),
   BAR’s AMR-uddannelse (2017),
   SUF intern Psykiatriuddannelse (2016),
   narrativ terapeut (2015) samt ungdomssanktionskoordinator (2009)

   Tidligere erfaringer
   Har erfaring med det socialpædagogiske område samt målgruppen fra tidligere ansættelser på skoler og døgntilbud samt som SSP konsulent.  

   Ansat siden 2013

   Send sikker mail

   Marie Louise Kruse Huusom

   Socialkonsulent

   Diplomuddannelsen indenfor Socialformidling. Spise – og adfærdspsykologi uddannelse i 2020.

   Efteruddannelse
   Neuropædagogisk grundkursus. Terapeutisk uddannelse/kursus i personlig udvikling og livs kompetence. Kostvejleder og personlig træner-uddannelsen.

   Tidligere erfaringer
   Socialrådgiver/tilsynsførende ved kriminalforsorgen, Randers.
   Myndighedsrådgiver i socialafdelingen, Randers kommune.
   Rådgiver på ydelsescenter Centrum, Aarhus kommune.
   Frivillig medarbejder på værestedet Reden i Aarhus C.
   Sagsbehandler ved Arbejdsmarkedsnetværk, Aarhus kommune.

   Ansat siden 2019

   Send sikker mail

   Jonna Bergstrøm

   Socialkonsulent

   Pædagog.

   Efteruddannelse
   EP-coach og terapeut.
   NADA-akupunktør.
   ART-instruktør (Aggression Replacement Training).
   SUF intern psykiatriuddannelse.
   Kursus i "Den motiverende samtale (MI)".
   Kursus i "Det mentaliserende samvær".
   Kursus i "Konflikthåndtering, voldsforebyggelse og skånsom magtanvendelse på socialområdet".

   Tidligere erfaringer
   Flere års erfaring indenfor det socialpædagogiske og socialpsykiatriske område. Både dag- og døgntilbud. Herunder unge med psykiatriske diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskade, kriminalitet og misbrug.

   Ansat siden 2019.

   Send sikker mail

   Jimmy Nielsen

   Socialkonsulent

   Socialrådgiver og kok

   Efteruddannelse
   SUF intern psykiatriuddannelse (2019), SoS- Sign of Safety efteruddannelse MSB Aarhus, Tværfaglig Retspsykiatrsik efteruddannelse (2017), konflikthåndtering og tvang for ansatte i behandlingspsykiatrien (2017), Deeskalering for medarbejder i behandlingspsykiatrien, Konflikthåndtering og forebyggelse af vold for ansatte i behandlingspsykiatrien (2016), LS/RNR-efteruddannelse kriminalforsorgen 2016

   Tidligere erfaringer
   Døgnmedarbejder/socialrådgiver på døgninstitution, socialrådgiver i Enner Mark (Statsfængslet Østjylland), socialrådgiver på Retspsykiatrisk afdeling R1 i Risskov, myndighedsrådgiver Aarhus kommune i Ungeenheden med fokus på kriminalitet.

   Ansat siden 2019

   Send sikker mail

   Helene Klaris H. Svinth

   Socialkonsulent

   Pædagog.

   Tidligere erfaringer
   Ungdomsklubtilbud i Åby, Århus Social bofællesskab i Harlev for Voksne psykisk/fysisk handicappet.

   Ansat siden 2021

   Send sikker mail

   Sabrina Sofia Ferslev

   Socialkonsulent

   Socialrådgiver

   Tidligere erfaringer
   Socialrådgiver i Børnesocialrådgivningen, Skanderborg kommune. Frivillig i BRUS ungepanel for børn og unge i alderen 0-24, som lever i familier med rusmiddelproblemer, herunder afholdelse af foredrag og oplæg om egne erfaringer samt chatrådgivning. Junior – og ungdomsklubmedarbejder i Syddjurs kommune.

   Ansat i SUF siden 2021.

   Jimmy Sørensen

   Aktivitetsmedarbejder og huspædagog

   Tømrer og Pædagog

   Efteruddannelse
   I 2018 påbegyndt en 4-årig uddannelse til psykoterapeut på Hildebrandt instituttet, SUF interne Psykiatri uddannelse 2017, diverse temadage, herunder kendskab til MST, kurser i mentalisering, misbrugsproblematikker osv. Som plejefamilie kurser i ADHD, autisme osv. Deltagelse i Skive konference tre år i træk (international konference).

   Tidligere erfaringer
   Flere års erfaring fra døgntilbudsområdet ift. unge samt erfaring med ledelse indenfor akutområdet. Derudover ansættelse som familiekonsulent og erfaring som plejefamilie. Har arbejdet med unge med sociale problemstillinger, flygtninge, autisme, ADHD og søvnforstyrrelser. Mange års erfaring som praktikvejleder.

   Ansat siden 2017

   Send sikker mail

   Lotte Hougaard Pedersen

   Praktisk aktivitetsmedarbejder


   Ansat siden 2022

   Send sikker mail

   Materialer

   Mød vores første jubilar

   Download historien her

   Visitation og Priser

   Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

   Se vores tilbud her på 

   Kontakt

   SUF Djurs

   Bugtrupvej 26a
   8560 Kolind

   Kontak os på:

   Mail: djurs@suf.dk

   Eller kontakt afdelingsleder Kristian Larsen

   Tlf.: 30 84 45 42
   Mail: kl@suf.dk

   Find os på Google maps linkbillede
   Mennesker taler sammen i køkken