TIlbage til forsiden

Fleksibelt tilbud til mennesker med komplekse problemer

Støtte i egen bolig efter §85
Anbringelse efter §§ 66, 107 og 108

SUF Djurs tilbyder støtte i egen bolig efter §85 og anbringelse i egen bolig efter §§ 66, 107 og 108. Vi henvender os til mennesker med psykosociale, psykiatriske udfordringer og/eller misbrugsproblemer.

Målgruppen er børn, unge, voksne og familier, som har:

 • svært ved at tilpasse sig omgivelsernes forventninger og normer
 • familiemæssige problemer
 • psykiske vanskeligheder
 • psykiatriske problemstillinger en baggrund med misbrug og kriminalitet

SUF Djurs har i mange tilfælde vist sig at være et stærkt alternativ til døgnanbringelse.

”Det har givet mig overskud og overblik i en meget kaotisk ungdom. Jeg oplever, at de har hjulpet mig til en bedre forståelse af mig selv.”

 

Victor, tidligere indskrevet, SUF Djurs

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Vores tilbud indeholder:

 • fast tilknyttede kontaktpersoner, som står til rådighed 24 timer i døgnet
  mulighed for individuelle samtaler efter behov
 • individuel støtte og hjælp i forhold til skole, uddannelse, job, familieliv, misbrug, psykiatri mv.
 • hjælp i forbindelse med akut bolignød
 • hjælp til dialog med arbejdsplads, uddannelse, sagsbehandler og familie
 • fælles aktiviteter og gode oplevelser sammen med andre mennesker

”Hvis ikke jeg var kommet til SUF, så er jeg helt sikker på, at jeg var død i dag”

Mød Søren fra SUF Djurs, der har et udtalt behov for blivende støtte.

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Det individuelle og det fælles

Gennem en kombination af individuel og gruppeorienteret støtte søger vi i tæt dialog med det enkelte menneske at skabe udvikling og forandring i retning mod at kunne mestre eget liv. Praktiske opgaver og undervisning er en del af dagsrytmen i SUF Djurs. Vi råder over et fælles læringsrum samt undervisningslokaler, hvor vi tilbyder en række forløb, som klæder det enkelte menneske på til at et tage ansvar for egen livssituation og fremtid.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Medarbejdere

Kristian Larsen

Afdelingsleder

Efteruddannelse
SUF intern Psykiatriuddannelse (2016) og konfliktmægleruddannelse (2012)

Tidligere erfaringer
Har erfaring med det socialpædagogiske område samt målgruppen fra tidligere ansættelse ved SSP som gadeplansmedarbejder, klubleder og underviser ved Ungdomsskolen.

Ansat siden 2013.

Send sikker mail

Heidi Kroer

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
SUF intern Psykiatriuddannelse (2015) samt basisår i Narrativ samtaleterapi (2005)

Tidligere erfaringer
Støtte-kontaktperson i flere forskellige regi, bl.a. for unge med anden etnisk baggrund, kriminalitet, misbrug, psykiatriske udfordringer. Derudover ansættelse som gademedarbejder, plejefamilie og ungdomsskoleleder.

Ansat siden 2012

Send sikker mail

Nick Brøste

Socialkonsulent

Tømrer og terapeut

Efteruddannelse
SL’s TR-uddannelse (2017),
BAR’s AMR-uddannelse (2017),
SUF intern Psykiatriuddannelse (2016),
narrativ terapeut (2015) samt ungdomssanktionskoordinator (2009)

Tidligere erfaringer
Har erfaring med det socialpædagogiske område samt målgruppen fra tidligere ansættelser på skoler og døgntilbud samt som SSP konsulent.  

Ansat siden 2013

Send sikker mail

Lars Grud Kristoffersen

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Praktikvejleder, SUF interne Psykiatri uddannelse (2017), kursus i low-arousal metoden, håndtering af problemskabende adfærd, konflikthåndtering ved STUDIO III (2015) supplerende arbejdsmiljøuddannelse Region Midtjylland koncern HR, Fysisk arbejdsmiljø (2013), arbejdsmiljøuddannelsen under Århus Amts BST (2004), førstehjælpskursus løbende fra 2013-2016 jf. Retningslinjer for Region Midt, Projekt døgninstitution – børn og seksuelle overgreb (2002), diverse temadage, herunder kendskab til MST og KRAP

Tidligere erfaringer
Ansættelse i døgntilbud på børn- og ungeområdet, både relateret til social- og handicapområdet.

Ansat siden 2016

Send sikker mail

Marie Louise Kruse Huusom

Socialkonsulent

Diplomuddannelsen indenfor Socialformidling. Spise – og adfærdspsykologi uddannelse i 2020.

Efteruddannelse
Neuropædagogisk grundkursus. Terapeutisk uddannelse/kursus i personlig udvikling og livs kompetence. Kostvejleder og personlig træner-uddannelsen.

Tidligere erfaringer
Socialrådgiver/tilsynsførende ved kriminalforsorgen, Randers.
Myndighedsrådgiver i socialafdelingen, Randers kommune.
Rådgiver på ydelsescenter Centrum, Aarhus kommune.
Frivillig medarbejder på værestedet Reden i Aarhus C.
Sagsbehandler ved Arbejdsmarkedsnetværk, Aarhus kommune.

Ansat siden 2019

Send sikker mail

Jonna Bergstrøm

Socialkonsulent

Pædagog.

Efteruddannelse
EP-coach og terapeut.
NADA-akupunktør.
ART-instruktør (Aggression Replacement Training).
SUF intern psykiatriuddannelse.
Kursus i "Den motiverende samtale (MI)".
Kursus i "Det mentaliserende samvær".
Kursus i "Konflikthåndtering, voldsforebyggelse og skånsom magtanvendelse på socialområdet".

Tidligere erfaringer
Flere års erfaring indenfor det socialpædagogiske og socialpsykiatriske område. Både dag- og døgntilbud. Herunder unge med psykiatriske diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskade, kriminalitet og misbrug.

Ansat siden 2019.

Send sikker mail

Jimmy Nielsen

Socialkonsulent

Socialrådgiver og kok

Efteruddannelse
SUF intern psykiatriuddannelse (2019), SoS- Sign of Safety efteruddannelse MSB Aarhus, Tværfaglig Retspsykiatrsik efteruddannelse (2017), konflikthåndtering og tvang for ansatte i behandlingspsykiatrien (2017), Deeskalering for medarbejder i behandlingspsykiatrien, Konflikthåndtering og forebyggelse af vold for ansatte i behandlingspsykiatrien (2016), LS/RNR-efteruddannelse kriminalforsorgen 2016

Tidligere erfaringer
Døgnmedarbejder/socialrådgiver på døgninstitution, socialrådgiver i Enner Mark (Statsfængslet Østjylland), socialrådgiver på Retspsykiatrisk afdeling R1 i Risskov, myndighedsrådgiver Aarhus kommune i Ungeenheden med fokus på kriminalitet.

Ansat siden 2019

Send sikker mail

Helene Klaris H. Svinth

Socialkonsulent

Pædagog.

Tidligere erfaringer
Ungdomsklubtilbud i Åby, Århus Social bofællesskab i Harlev for Voksne psykisk/fysisk handicappet.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Sabrina Sofia Ferslev

Socialkonsulent

Jimmy Sørensen

Aktivitetsmedarbejder og huspædagog

Tømrer og Pædagog

Efteruddannelse
I 2018 påbegyndt en 4-årig uddannelse til psykoterapeut på Hildebrandt instituttet, SUF interne Psykiatri uddannelse 2017, diverse temadage, herunder kendskab til MST, kurser i mentalisering, misbrugsproblematikker osv. Som plejefamilie kurser i ADHD, autisme osv. Deltagelse i Skive konference tre år i træk (international konference).

Tidligere erfaringer
Flere års erfaring fra døgntilbudsområdet ift. unge samt erfaring med ledelse indenfor akutområdet. Derudover ansættelse som familiekonsulent og erfaring som plejefamilie. Har arbejdet med unge med sociale problemstillinger, flygtninge, autisme, ADHD og søvnforstyrrelser. Mange års erfaring som praktikvejleder.

Ansat siden 2017

Send sikker mail

Lotte Hougaard Pedersen

Praktisk aktivitetsmedarbejder


Ansat siden 2022

Send sikker mail

Materialer

Mød vores første jubilar

Download historien her

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

SUF Djurs

Bugtrupvej 26a
8560 Kolind

Kontak os på:

Mail: djurs@suf.dk

Eller kontakt afdelingsleder Kristian Larsen

Tlf.: 30 84 45 42
Mail: kl@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken