TIlbage til forsiden

Godkendt boselvtilbud med særligt blik for fællesskab og individuel støtte

Tilbyder ydelser efter Serviceloven § 85 samt anbringelse efter Barnets lov §§ 43 og 114 samt Serviceloven § 107.

SUF Nordsjælland er godkendt boselvtilbud med 19 pladser. Vi tilbyder bolig med individuelt tilrettelagt støtte. Derudover tilbyder vi ydelser efter Serviceloven § 85 til borgere i egen bolig.

Vores målgruppe tæller unge og voksne i alderen 16-35 år med og uden diagnoser. Det gælder bl.a. unge med emotionelle, sociale og psykiske vanskeligheder, som kommer til udtryk i form af for eksempel adfærdsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, svær relationel kontakt på grund af omsorgssvigt, kriminel adfærd, psykiatriske problemstillinger som ADHD, OCD, angst, selvskadende adfærd, borderline eller misbrugsproblematikker.

Hos SUF Nordsjælland arbejder vi individuelt med den unge. Vi tilbyder desuden rammer, hvor et inviterende fællesskab styrker den enkelte unge i at indgå i tillidsfulde relationer. En tæt og tillidsfuld relation er omdrejningspunktet i vores tilgang. Vi arbejder med mål og delmål som afsæt for, at hver enkelt ung gennem tilpasset støtte bevæger sig fra at være passiv til at blive aktivt handlende i eget ungdoms- og voksenliv.

Et ophold hos SUF Nordsjælland skal føre til, at den unge:

 

 • tilegner sig de nødvendige kompetencer til at opnå en sådan grad af selvstændighed, at selvforvaltning bliver mulig
 • kan klare en selvstændig tilværelse i egen bolig
 • får styrket selvværd og selvtillid
 • evner at indgå i givende sociale relationer
 • starter på en uddannelse eller i beskæftigelse

Kom indenfor i SUF Nordsjælland

“Da min søn var i SUF Nordsjælland, fik jeg nogle værktøjer til at håndtere alt det svære.”

 

Pårørende til tidligere indskrevet i SUF Nordsjælland

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Hvad vi tilbyder hos SUF Nordsjælland

Vores tilbud omfatter:

 • egen bolig
 • fast støtteperson som den unge kan kontakte 24 timer i døgnet
 • hjælp til praktiske forhold som indkøb,
 • kost, hygiejne, budgetlægning og
 • kommunikation med offentlige instanser
 • aktiviteter med andre unge og medarbejdere, herunder ugentlig fællesspisning i vores lokaler på Torvet i Hillerød
 • samarbejde med relevante parter: Familie, arbejdsplads, uddannelsesinstitution, venner og kæreste
 • mulighed for eksempelvis lektiehjælp, social hygge og massage

Faciliteter

SUF Nordsjællands fælleslokaler ligger i Hillerød centrum. Vi holder til i en ældre, charmerende bygning med udsigt til Frederiksborg Slot, slotssøen og byens hyggelige torv. Vi bor i gåafstand fra Hillerød Station og gode indkøbsmuligheder. Vi har også skov og sportsfaciliteter i nærområdet. Vi har et stort opholdsrum, som de unge og voksne kan benytte i hverdagen. Her er der mulighed for aktiviteter og snak med andre unge og socialkonsulenterne.

Hver mandag er der spille/hygge cafe på Torvet mellem kl. 14-16. Om onsdagen fra kl. 17.00-20.00 arrangerer vi fællesspisning på Torvet med de unge og socialkonsulenter. Hver torsdag er der køkkenskole med vores aktivitetspædagog som er tovholder på køkkenskolen. Om fredagen er der fredags hygge på Torvet mellem kl. 12.00-15.00 hvor der bages boller og andet godt. Derudover er der mulighed for bl.a. massage, Nada-akupunktur, Mindfulness, samtaler og efter aftale lektiehjælp på Torvet.

De unges lejligheder ligger tæt på fælleslokalerne. Lejlighederne indeholder køkken med køle/fryseskab, komfur og belysning, og der er badeværelse med bruser, toilet, spejl og belysning.

  Til unge og pårørende

  Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

  Samtale mellem personer ved bord udendørs

  Cases

  Fodbolddommer med rødt kort

  Nu får vreden det røde kort

  28-årige Mikkel, der i årevis har kæmpet med ludomani, hjemløshed og et voldsomt temperament, har med støtte fra SUF Nordsjælland fundet netværk og udvikling gennem en nyslået karriere som fodbolddommer.

  Portræt billede af Socialkonsulent Pernille Christensen

  ”Jeg mangler sandhedsvidnerne i mit barns liv”

   
  Et tæt samarbejde med pårørende står højt på dagsordenen i SUF Nordsjælland. Få historien om et frugtbart samarbejde omkring en ung.
  Som mor til en sårbar ung har Susan nydt godt af et stærkt pårørendesamarbejde i SUF Nordsjælland. To år efter udskrivning fra SUF må hun dog se langt efter personlig støtte og involvering, og hun har derfor taget kampen op for styrket pårørendeinvolvering.

  Medarbejdere

  Thomas Gammelgaard

  Afdelingsleder

  Pædagog

  Efteruddannelse
  I gang med en diplomuddannelse i ledelse.

  Tidligere beskæftigelse
  Tidligere ansat som afdelingsleder for kontaktpersons-korpset ved Familiecentret i Gentofte Kommune. Uddannet NADA behandler.

  Ansat siden 2017.

  Send sikker mail

  Pernille

  Faglig koordinator og Socialkonsulent

  Pædagog

  Efteruddannelse
  Uddannet NADA-behandler og 1-årig kognitiv terapeutisk uddannelse. Uddannet i at køre Diamantforløb i vredeshåndtering

  Tidligere erfaringer
  Tidligere ansat på Godhavn, Sølager og forskellige opholdssteder.

  Ansat siden 2018

  Send sikker mail

  Stine

  Socialkonsulent

  Socialrådgiver

  Tidligere erfaringer
  Mange års erfaring fra arbejde i Kriminalforsorgen og med misbrugsbehandling.

  Ansat siden 2019

  Send sikker mail

  Jonas

  Socialkonsulent

  Pædagog
  Efteruddannelse
  Uddannet Nada-behandler. Uddannet i at køre Diamantforløb i vredeshåndtering.
  Tidligere beskæftigelse
  Tidligere ansat som pædagog på den psykiatriske behandlingsinstitution Drosthuset Dyssegården.
  Ansat siden 2019
  Tlf.: 30 84 45 18 Mail:  jru@suf.dk

  Serap

  Socialkonsulent

  Pædagog og supervisor

  Efteruddannelse
  1-årig kognitiv terapeutisk uddannelse. Psykiatri-vejlederuddannelse. Det udvidede MI-kursus (Motivational Interviewing). Uddannet NADA-behandler

  Ansat siden 2020

  Send sikker mail

  Anders

  Socialkonsulent

  Cand. pæd. i pædagogisk psykologi og folkeskolelærer

  Efteruddannelse
  Mentoruddannelse gennem Skolen Sputnik og med fokus på den narrative & systemiske tilgang IT-vejleder kursus & fitness-instruktøruddannelse gennem Professionshøjskolen Metropol VITA konsulent

  Tidligere erfaringer
  Har i flere år fungeret som mentor & 1:1-underviser for psykisk sårbare børn og unge gennem Skolen Sputniks mentorkorps og i samarbejde med Sputnik-afdelinger og pårørende. Har også i flere år været aflaster & relationsperson for to drenge med autisme og med et tæt samarbejde med deres familier. Herudover 1:1-underviser for en gruppe psykisk sårbare elever fra Skolen på Islands Brygge, der har afventet nyt skoletilbud.

  Ansat siden 2017

  Send sikker mail

  Jesper

  Socialkonsulent


  Ansat siden 2022

  Send sikker mail

  Erik

  Praktisk aktivitetsmedarbejder

  Pædagog

  Tidligere erfaringer
  23 års erfaring fra kollektivt ledet integreret institution.

  Ansat siden 2021

  Send sikker mail

  Materialer

  Visitation og Priser

  Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

  Se vores tilbud her på  tilbudsportalen.

  Visitationen foregår ved at kontakte Thomas Gammelgaard på mobil 30 84 46 01 eller på mail tg@suf.dk

  Kontakt

  SUF Nordsjælland

  Torvet 5, 2. sal
  3400 Hillerød

  Kontakt:
  Afdelingsleder Thomas Gammelgaard

  Tlf.: 30 84 46 01
  Mail: tg@suf.dk

  Find os på Google maps linkbillede
  Mennesker taler sammen i køkken