TIlbage til forsiden

Godkendt døgn- og botilbud med bofællesskab til unge og voksne fra 16-40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet

Et godkendt døgntilbud – efter Barnets lov  §43 samt Serviceloven §§ 107 og 108.

BOAS Jægerspris er et godkendt døgn- og botilbud med bofællesskab, som er målrettet normaltbegavede unge og voksne fra 16-40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse og komplekse følgetilstande som angst, depression, OCD, traumer og stress.

Vores mål er, at den unge eller voksne gennem et individuelt tilrettelagt støtteforløb finder balance i livet, så vedkommende kan arbejde hen mod en tilværelse med størst mulig grad af selvstændighed, selvværd og livskvalitet.

BOAS Jægerspris er et godkendt døgn- og botilbud med bofællesskab, der vinder på rolige, naturrige omgivelser, som gør, at unge og voksne fra 16-40 år med sanseforstyrrelser får plads til at arbejde nænsomt og uforstyrret med sig selv. Vi har 19 pladser. Sker indskrivningen efter §108, er der mulighed for at bo her i længere tid.

I BOAS Jægerspris tilbyder vi intensiv støtte og egen bolig i et større bofællesskab, der fungerer som et døgntilbud.

I BOAS Jægerspris ønskes det, at indretning af de fysiske rammer giver mulighed for at møde borgerne på en ny og anden måde end den mere traditionelle i SUF. Her ønskes et bofællesskab, hvor man i højere grad samles omkring det fælles tredje i fællesfaciliteterne i tilbuddet. Der vil være fokus på hvilken betydning det har for udvikling ift. borgerne, men også ift. personalegruppens udvikling og trivsel. Derudover er der mulighed for dyrehold og dyrkning af egne afgrøder.

Tilbuddet henvender sig til borgere med interesse for at være i landlige og rolige omgivelser og med ønske om at deltage i fællesskaber på tværs af aktiviteter og interesser.

I tilbuddet vil der være fokus på øget livskvalitet og trivsel til borgerne. Vores erfaring med målgruppen viser, at fællesskaber har en væsentlig betydning og vi ønsker derfor, at borgerne kan få en oplevelse af at høre til og blive en del af et anerkendende fællesskab, hvad enten det handler om små eller store fællesskaber i BOAS Jægerspris og i det omgivende samfund. Der er mulighed for, at borgerne er perifert deltagende i fællesskabet, hvor der tages udgangspunkt i borgernes udviklingsproces, muligheder og kompetencer.

Tilbuddet omfatter:

  • rådighed fra en eller flere socialkonsulenter hele døgnet
  • aktiv brug af naturen med masser af udeliv med dyrehold
  • mulighed for at have sit eget mindre dyr med
  • individuel vejledning og træning hen mod uddannelse eller job
  • hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen
  • mulighed for fællesspisning, hvad enten det er morgenmad, frokost eller aftensmad
  • samarbejde med fx arbejdsplads, skole, uddannelsesinstitution og familie
  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder
  • sovende nattevagt.
Samtale mellem personer ved bord udendørs

En usædvanlig historie

BOAS Jægerspris hviler på en usædvanlig historie, som også sætter sit positive præg på de fysiske rammer. Vi holder til i det tidligere ’Donekrogen’, som gennem årtier var anbringelsessted og døgninstitution for udsatte og svigtede børn og unge. I dag fremstår stedet totalt nyrenoveret, men med respekt for historiens vingesus.

BOAS Jægerspris tæller 19 lyse og hyggelige boliger med eget bad. Derudover er der et stort fælleskøkken, hvor meget af det sociale fællesskab foregår. Der er altid en eller flere socialkonsulenter til stede hos BOAS Jægerspris. Vores nabo er Jægerspris Slot, og det var her, at Grevinde Danner i sin tid stillede sig i spidsen for at hjælpe de mest udsatte grupper i samfundet. Dén vision er vi stolte af at videreføre.

Pårørende

Samarbejdet med pårørende spiller en væsentlig rolle hos BOAS Jægerspris. Vi ønsker både at inddrage pårørende, når det giver mening for den unge, og når det handler om at skabt et helhedsbillede af den unges historie og livssituation. En del af årets kalenderaktiviteter hos BOAS Jægerspris vil blive tilbagevendende pårørendearrangementer.

 

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: 

Medarbejdere

Kristian Holch Andersen

Afdelingsleder

Pædagog og cand.pæd. i pædagogisk sociologi

Efteruddannelse
Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter. Intern psykiatriuddannelse.
Grunduddannelse i narrativ samtalepraksis ved DISPUK.

Tidligere erfaringer
Socialpædagogisk erfaring fra § 107 og § 108 tilbud for unge og voksne med psykiske og fysiske udviklingsforstyrrelser, samt fra arbejde som støttepædagog for dreng med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Ansat siden 2017

Send sikker mail

Jonas

Socialkonsulent

Cand. mag. filosofi og videnskabsteori/historie.

Efteruddannelse
Diplomuddannelse i Pædagogik; Psykologi, KP/Absalon 2023.
Autisme og traume- og belastningstilstande, Psykologisk Ressourcecenter 2021.
VITA-uddannelse, Psykologisk Ressourcecenter 2019.
Kognitiv Terapi, CEKTOS 2014.

Tidligere erfaringer
Har siden 2008 arbejdet inden for autismespecialområdet.
Har under og efter uddannelse arbejdet på museum, Danmarks Pædagogiske Universitet og i Folketinget.

Ansat siden 2014

Send sikker mail

Camilla

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Psykologiske psykiatriske perspektiver, Metalog opstart 2023
Autisme og traume- og belastningstilstande, Psykologisk Ressourcecenter 2021.
VITA-uddannelse, Psykologisk Ressourcecenter 2019.
Nada-øreakupunktur udd. Ved Nada Danmark.

Tidligere erfaringer
Har arbejdet indenfor hjemløseområdet i 12 år. Herfra erfaring omkring kompleksiteter såsom afhængighed, social belastning, kriminalitet og dobbeltdiagnoser.
Har siden 2018 arbejdet indenfor autismeområdet.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Dorthe

Socialkonsulent

Ergoterapeut

Efteruddannelse
Sanseprofil 2022.
Medicin kursus 2022.
Den Motiverende Samtale 2018.
Recovery Uddannelsen 2016.

Tidligere erfaringer
10 års erfaring indenfor det socialpsykiatriske område.
3 års erfaring indenfor hospitals psykiatri (lukket afsnit).
Bred erfaring inden for følgende områder: Skizofreni, angst, misbrug og depression.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Markus

Socialkonsulent

Psykomotorisk terapeut

Efteruddannelse
Yoga/mindfulness – Fysio flow

Tidligere erfaringer
Professionel dans i 12 år
4 års erfaring indenfor autismeområde / botilbud
Spiller guitar og interesserer sig for fotografering.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Janne

Socialkonsulent

Socialpædagog, Frøbel Seminariet 2006.

Efteruddannelse
Beskæftigelseskonsulent, Wattar Gruppen 2022.
Coach, diplommodul, Københavns Professionshøjskole 2019.
Svømmetræner, Dansk Svømmeunion.
NADA øreakupunktur, NADA Danmark v/Lars Wiinblad 2012.

Tidligere erfaringer
Mere end 20 års erfaring fra opsøgende behandlings- og socialpsykiatri.
Desuden erfaring med bevægelse i vand og svømning for voksne med psykiske udfordringer.

Ansat i SUF fra 2020 og BOAS Jægerspris fra 2023.

Peder

Socialkonsulent

Faglært landmand 1997.
Læreruddannelsen fra DFL 2003.
Gestaltterapeut fra NGI 2012.

Efteruddannelse
1. årig kropsterapeutisk uddannelse fra InFreeLand i Norge.

Tidligere erfaringer
Erfaring fra landbruget 1993-1997. Handicaphjælper 1996-1997. Arbejdede i efterskolen 2003-2022. Klienter i egen psykoterapeutisk praksis i perioden 2012-2022

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Anne

Socialkonsulent

Socialpædagog 1983

Efteruddannelse
Systemisk familieterapi Dispuk 2002, autismepilot 1

Tidligere erfaringer
Behandlingshjem for børn og unge 1980 - 2001, dagbehandling og familiebehandling 2001 - 2004, vikar og rekruttering 2006-2012, voksne med autisme og retardering 2012- 2014, Voksne med autisme og komorbidotet, 2014 –2020, Voksne med autisme og funktionsnedsættelser 2020- 2022. Voksne med komorbiditet SuF Boas Jægerspris. september 2022.
Udarbejdelse af indsatser internt og eksternt, samt undervisning af teams.
LA 1, Medicin, studie 3, magtanvendelse, VUM udredning, Jura. Supervision, incest.

Ansat i SUF siden 2022

Line

Socialkonsulent

Psykomotorisk terapeut 2004

Efteruddannelse
Førstehjælp, Dansk Førstehjælpsråd 2022.
Grundkursus om Autisme, Center for Autisme 2017.
Psykofarmakalogi, Skibbyhøj 2017.
NADA-uddannelse, NADA Danmark Lars Wiinblad 2016.
Neuroaffektiv arbejde med børn/unge, Grundkursus Docenten.dk 2015.
Relationsarbejde, Seminarer.dk 2014.
Spillerum samtale med mulige misbrugte børn/unge, Seminarer.dk 2013.

Tidligere erfaringer
Arbejde med børn, unge og voksne siden 2005 i regi af behandlingsinstitution, botilbud og opholdssteder.

Ansat siden 2023.

Martin

Aktivitetsmedarbejder

Kokkeuddannelse – ikke afsluttet

Efteruddannelse
Kurser i regi af SUF

Tidligere erfaringer
8 års erfaring fra BOAS Teglholmen, BOAS Valby og BOAS Jægerspris.

Ansat siden 2015

Send sikker mail

Søren

Aktivitetsmedarbejder

Udlært bygningsmaler 1995

Efteruddannelse
VITA-uddannelse, Psykologisk Ressourcecenter 2019.
Naturterapi, grunduddannelse, ViNatur 2019.

Tidligere erfaringer
Nattevagt, BOAS Valby 2018.
Fugle ekspert, herunder bl.a. ringmærker og observationsarbejde.
Bygningsmaler gennem 20 år, herunder uddannelses- og kommissionsarbejde.

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Carsten

Aktivitetsmedarbejder

Slagter, 1997.
Kok, D’Angleterre, 2005.
Konditor, Dessert Dragens Kageværksted, 2009.

Efteruddannelse
Løbende kurser indenfor gastronomi

Tidligere erfaringer
Dessert Dragens Kageværksted, 2011.
Souschef D’Angleterre 2013.
Hotel Hilton, 2014.
Filminstituttet 2018.
Bings Madværksted, 2021. br BOAS Jægerspris pædagogisk kok, 2021-2022.
BOAS Jægerspris aktivitetsmedarbejder fra 2022.

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Vibeke

Projekt- og aktivitetsmedarbejder/Socialkonsulent

Uddannet indenfor Offentlig Forvaltningsadministration 1982

Efteruddannelse
Diplom i offentlig administration med psykologi i overbygning, COK, 1997.
Diplom i Ledelse, afsluttet 2015.
Konsulentuddannelse, Danmark forvaltningshøjskole 1999.
Forhandleruddannelse, Søren Viemose 2004.
Tillidsrepræsentantuddannelse, HK, 1997.
Stresscoach-/konsulent, 2005.
Kursus i langtidsfriske medarbejdere – persontypernes påvirkning, Henrik Krogh, 2015.
Certificeret i Thomas International – persontypesystem, 1998.
Certificeret i PTS, 2012 – persontypesystem, 2012.
Certificeret practitioner i Enneagrammet, 2017.
Diverse bestyrelsesposter, formand, næstformand.
Socialformidleruddannelse påbegyndes efterår 2023.


Tidligere erfaringer
HR & lønchef 17 år.
Organisation, ledelses- og medarbejderudvikling indenfor kommunal organisation.

Ansat siden 2019 

Send sikker mail
Anders-Sch-Nielsen

Anders

Nattevagt / Vikar

Cand. Mag. i Dansk og Historie, Roskilde Universitet 2005

Efteruddannelse
Ledelse i praksis, to moduler på akademiniveau, KEA 2021.

Tidligere erfaringer
Selvstændig virksomhed gennem 25 år.
Erfaring som lærer fra Folkeskolen og skolehjem.

Ansat siden 2022

Diana

Kok

Gastronom med speciale i det kolde køkken

Efteruddannelse
Foodkoordinator – retminken food

Tidligere erfaringer
2017 :Pharmakon konferencecenter
Madmor i børnehave 3 år
Á la carte på D’angletere

Ansat siden 2023

Materialer

BOAS Jægerspris

Download folder om BOAS Jægerspris her.

Visitation og Priser

Priser

Priser tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål vedrørende visation og priser.

Se vores tilbud på tilbudsportalen her:

 

Kontakt

BOAS Jægerspris

Ivar Lykkes Vej 6
3630 Jægerspris

Afdelingsleder Kristian H. Andersen

Tlf: 51 37 29 19
Mail:kha@suf.dk 

Find os på Google maps linkbillede