SUF Nyheder

Ny afdeling i Jægerspris bærer på usædvanlig historie

mar 18, 2022

1. marts åbner BOAS Jægerspris med 14 pladser, der imødekommer kravene til et stadig mere komplekst autismeområde. Afdelingen trækker tråde tilbage til Grevinde Danner

Lige nu er håndværkerne endnu i fuld gang med at renovere det, der indtil for nylig har været kendt som Donekrogen i Jægerspris, og som gennem årtier har fungeret som anbringelsessted og døgninstitution for udsatte og svigtede børn og unge. Den 1. marts 2021 skifter stedet dog navn til BOAS Jægerspris, der bliver en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond.

Afdelingen, som får plads til 14 unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, er BOAS-afdeling nummer syv, som er opstået i løbet af de seneste femten år. Og spørger man Christina Hartmeyer, som lige nu er i gang med at skabe de ny rammer i Jægerspris, er der flere årsager til den kraftige efterspørgsel på specialiserede autismetilbud.

– Dét, som man før i tiden antog som komplekst, er i dag langt mere komplekst, siger hun.

Ond spiral

Christina Hartmeyer har gennem de senere år oplevet at få flere og flere sager med unge med autisme, som kæmper med en række psykiske problematikker – traumer, depression, stress osv. – der blandt andet skyldes, at de unge været anbragt det forkerte sted.

– Dét, som skulle have hjulpet de unge, har i stedet sat dem yderligere tilbage, og det er en ond spiral, der i mange tilfælde fører til, at den unge med autisme lukker sig så meget om sig selv, at han eller hun til sidst slet ikke kan overskue at være i verden. Konsekvensen er eksempelvis isolation og selvskadende adfærd, siger Christina Hartmeyer.

I Grevinde Danners ånd

Selv om det kommende tilbud i Jægerspris trækker på alle de succesfulde erfaringer og kompetencer, som ligger i de eksisterende BOAS-afdelinger, så kommer BOAS Jægerspris alligevel til at markere noget helt andet i kraft af stedets usædvanlige historie. 

Afdelingen er nabo til Jægerspris Slot, hvor Grevinde Danner i sin tid, stillede sig i spidsen for at hjælpe samfundets svageste grupper, blandt andre ”hjælpeløse og forladte pigebørn”.

– Det er helt i Grevinde Danners ånd, at vi nu laver et tilbud til unge med autisme i Jægerspris. Mennesker med autisme kæmper ofte med sanseforstyrrelser, hvor de får for mange indtryk på en gang, så vi har kigget efter et sted, hvor de ydre rammer medvirker til ro og harmoni, siger Christina Hartmeyer, som oplyser, at visitationerne til nogle af de 14 pladser allerede er i fuld gang, og at interessen er stor. 

{

Dét, som skulle have hjulpet de unge, har i stedet sat dem yderligere tilbage, og det er en ond spiral, der i mange tilfælde fører til, at den unge med autisme lukker sig så meget om sig selv, at han eller hun til sidst slet ikke kan overskue at være i verden. Konsekvensen er eksempelvis isolation og selvskadende adfærd

Christina Hartmeyer
afdelingsleder, BOAS Jægerspris 

 

Forside af SUF Magsasin fra december 2021

Mere SUF nyt

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det