SUF Nyheder

Ny afdeling i Jægerspris bærer på usædvanlig historie

mar 18, 2022

1. marts åbner BOAS Jægerspris med 14 pladser, der imødekommer kravene til et stadig mere komplekst autismeområde. Afdelingen trækker tråde tilbage til Grevinde Danner

Lige nu er håndværkerne endnu i fuld gang med at renovere det, der indtil for nylig har været kendt som Donekrogen i Jægerspris, og som gennem årtier har fungeret som anbringelsessted og døgninstitution for udsatte og svigtede børn og unge. Den 1. marts 2021 skifter stedet dog navn til BOAS Jægerspris, der bliver en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond.

Afdelingen, som får plads til 14 unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse, er BOAS-afdeling nummer syv, som er opstået i løbet af de seneste femten år. Og spørger man Christina Hartmeyer, som lige nu er i gang med at skabe de ny rammer i Jægerspris, er der flere årsager til den kraftige efterspørgsel på specialiserede autismetilbud.

– Dét, som man før i tiden antog som komplekst, er i dag langt mere komplekst, siger hun.

Ond spiral

Christina Hartmeyer har gennem de senere år oplevet at få flere og flere sager med unge med autisme, som kæmper med en række psykiske problematikker – traumer, depression, stress osv. – der blandt andet skyldes, at de unge været anbragt det forkerte sted.

– Dét, som skulle have hjulpet de unge, har i stedet sat dem yderligere tilbage, og det er en ond spiral, der i mange tilfælde fører til, at den unge med autisme lukker sig så meget om sig selv, at han eller hun til sidst slet ikke kan overskue at være i verden. Konsekvensen er eksempelvis isolation og selvskadende adfærd, siger Christina Hartmeyer.

I Grevinde Danners ånd

Selv om det kommende tilbud i Jægerspris trækker på alle de succesfulde erfaringer og kompetencer, som ligger i de eksisterende BOAS-afdelinger, så kommer BOAS Jægerspris alligevel til at markere noget helt andet i kraft af stedets usædvanlige historie. 

Afdelingen er nabo til Jægerspris Slot, hvor Grevinde Danner i sin tid, stillede sig i spidsen for at hjælpe samfundets svageste grupper, blandt andre ”hjælpeløse og forladte pigebørn”.

– Det er helt i Grevinde Danners ånd, at vi nu laver et tilbud til unge med autisme i Jægerspris. Mennesker med autisme kæmper ofte med sanseforstyrrelser, hvor de får for mange indtryk på en gang, så vi har kigget efter et sted, hvor de ydre rammer medvirker til ro og harmoni, siger Christina Hartmeyer, som oplyser, at visitationerne til nogle af de 14 pladser allerede er i fuld gang, og at interessen er stor. 

{

Dét, som skulle have hjulpet de unge, har i stedet sat dem yderligere tilbage, og det er en ond spiral, der i mange tilfælde fører til, at den unge med autisme lukker sig så meget om sig selv, at han eller hun til sidst slet ikke kan overskue at være i verden. Konsekvensen er eksempelvis isolation og selvskadende adfærd

Christina Hartmeyer
afdelingsleder, BOAS Jægerspris 

 

Forside af SUF Magsasin fra december 2021

Mere SUF nyt

Alle vinder på efteruddannelse

Alle vinder på efteruddannelse

I SUF er løbende efteruddannelse et omdrejningspunkt. Det skaber højest mulig kvalitet i opgaveløsningen og bidrager til trivsel blandt medarbejderne

Solisterne finder vej til fællesskab

Solisterne finder vej til fællesskab

Godt et år efter etableringen af botilbuddet BOAS Brønshøj spirer fællesskaberne i det små blandt særligt sårbare beboere med behov for massiv støtte

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte for få dage siden SUF Veterans helt nye afdeling og blev klogere på et unikt tilbud målrettet PTSD-ramte krigsveteraner

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mange af dem, som bliver indskrevet i SUF, har svært ved at erkende, at de har et misbrug, dokumenterer de seneste tal fra 2022. I SUF Syd, der er godkendt til misbrugsbehandling, har de fundet en vej til at afdække problemet

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

SUF NORDSJÆLLAND: Det nylige folketingsvalg har vakt interesse for politik blandt flere unge og voksne i bo-selv-tilbuddet i Hillerød. Samtidig venter de spændt på, at en fremtrædende politiker inden længe kommer på besøg.

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig