“De skal også finde det, man kan holde af”

Camilla Flindt, sagsbehandler i Holstebro Kommune, tror på, at den ægte motivation vækkes, når borgere i udsatte positioner mærker, at nogen får øje på deres kvaliteter

– Hvis du bliver for skrankepave-agtig, så har borgeren ikke tillid til, at du kan hjælpe.

Camilla Flindt, socialrådgiver i Familiesektionen, Holstebro Kommune, er klar i mælet, når det drejer sig om, hvad der skal til for at få vakt den enkelte borgers motivation og tiltro til, at en indsats virker.

– Mange har haft mislykkede og korterevarende forløb, når de kommer til mig, og det betyder, at deres håb om, at noget kan hjælpe dem ofte er meget lille. Men det, at de overhovedet kommer, er et udtryk for, at der er en grad af motivation, siger Camilla Flindt, for hvem det er helt afgørende, at hun som sagsbehandler ikke trækker et tilbud ned over hovedet, som hun mener er det eneste rigtige.

– Jeg lægger rigtig meget over til den enkelte. Tilbyder at vi kan tage ud og se stedet. Jo mere jeg kan få den enkelte til at se sig ind i det pågældende sted og gå på opdagelse i den løsning, han eller hun har brug for, jo større bliver motivationen, siger Camilla Flindt, der bl.a. samarbejder med SUF Midt/Vest, et støttetilbud til borgere i eget hjem og med værested i Holstebro.

Lytter til borgeren
I det hele taget er det Camilla Flindts erfaring, at den unges motivation vækkes, når hun formår at lytte fremfor at køre på med egen agenda.

– Jeg kan jo nemt stå med mine forventninger om, at målet med indsatsen skal være, at den unge eksempelvis bliver i stand til at passe uddannelse, afholde sig fra misbrug og kriminalitet og holde sit hjem i ordentlig stand. Men virkeligheden kan være, at den unge bare gerne vil have en at ringe til, hvis det hele brænder på om natten eller låne 100 kroner den 24. december, siger Camilla Flindt, der ser det som sin opgave at få den unges ønsker til at spille ind i hendes og kommunens dagsorden.

Mange har haft mislykkede og korterevarende forløb, når de kommer til mig, og det betyder, at deres håb om, at noget kan hjælpe dem ofte er meget lille. Men det, at de overhovedet kommer, er et udtryk for, at der er en grad af motivation

Camilla Flindt,
sagsbehandler i Holstebro Kommune

– Så bliver det en afvejning af, om den unges ønsker kan medvirke til at opnå de større mål, som vi skal arbejde hen imod. For eksempel at det at have en at ringe til gør, at problemerne ikke vokser sig for store, og man kommer op i skole dagen efter.

Skal holdes af
Om det er SUF Midt/Vest eller en anden samarbejdspartner, så stiller Camilla Flindt høje krav.

– De skal beskrive borgeren grundigt, og jeg skal kunne se alle sider. Det er afgørende for, at jeg kan tilbyde den rigtige hjælp og ikke har et begrænset grundlag at kigge på. Jeg vil have, at de også finder de sider frem, som man kan holde af, siger hun og fortsætter:

– For den enkelte er det motiverende, at nogen får øje på noget andet, end det man har været hele sit liv. Hvis man kan få øje på det gode, kan man også stille forventninger om noget andet end den livsbane, som er kørt skævt.

Én har ansvaret
Camilla Flindt er bevidst om, at de forskellige systemer, som den unge færdes i, har forskelligt fokus og forskellige mål. Men for motivationens skyld er det vigtigt med en gennemgående figur, påpeger hun:

– Jeg tror, det er vigtigt, at én af de professionelle i et af de systemer, den unge indgår i, binder indsatserne sammen og hjælper med at gøre det tydeligt, hvad de forskellige systemer, for eksempel Ungekriminalforsorgen, SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning osv., kan bidrage med hver især.

Hvis man får tingene koordineret, så man holder ét fælles møde, fremfor tre eller fire separate, bliver det mere overskueligt for den unge – og de professionelle omkring den unge.

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

SUF Midt/Vest

SUF Midt/Vest har stor ekspertise i udvikling af individuelle og fleksible tilbud med støtte til unge og voksne efter Lov om Social Service §§ 52, 76 og 85.

Lær SUF Midt/Vest at kende