Den stadige søgen efter det magiske øjeblik

Få sekunders åbenhed og intenst nærvær mellem den unge og socialkonsulenten kan få betydning for resten af den unges liv. – Du skal låne dig selv ud for at skabe disse sjældne øjeblikke, siger Morten Bruun Pedersen, afdelingsleder, SUF Sydsjælland

Morten Bruun Pedersen glemmer det aldrig. Det ganske særlige øjeblik, som opstod, da han som socialkonsulent stod med en ung mand, Casper, der var indskrevet i SUF Sydsjælland, og ventede på færgen i Rødby. De skulle på udflugt, for som Morten Bruun Pedersen udtrykker, så er det så ”fedt at være undervejs sammen”. 

Mens de stod og kiggede på, at landgangen langsomt åbnede, faldt snakken på den unges drømme om fremtiden. Det havde den gjort så tit, men denne dag var det anderledes. En pludselig indskydelse fik Morten Bruun Pedersen til at pege på gelænderet, som passagerne greb fat i, da de begyndte at gå ombord på færgen.      

– Jeg sagde til Casper, at han skulle prøve at forestille sig, at hans liv var dét gelænder, og at han samtidig skulle tænke, at de små sammenføjninger i gelænderet var de udfordringer, han ville møde på sin vej, fortæller Morten Bruun Pedersen.  

– Jeg vil gerne være lastbilchauffør, svarede Casper, mens han spejdede ud mod gelænderets slutning.  

– Ok, svarede Morten Bruun Pedersen og pegede på sammenføjningen tættest på.  

– Hvilken udfordring ser du som det første?

– Jeg skal have afsluttet min skolegang, lød svaret. 

Morten Bruun Pedersen pegede videre op ad gelænderet til den næste sammenføjning.

– Og hvad er den næste udfordring?

– Jeg skal ind på landtransportskolen! 

Sådan fortsatte det. Sammenføjning for sammenføjning, udfordring for udfordring. 

– I de få minutter, hvor vi snakkede om gelænderet i Rødby som et billede på Caspers liv, faldt hele hans fremtid på plads, siger Morten Bruun Pedersen, der er afdelingsleder i SUF Sydsjælland, som arbejder med unge og voksne, der af forskellige grunde ikke kan bo sammen med andre. 

Opmærksomheden der intet lader passere

I dag tænker Morten Bruun Pedersen tilbage på samtalen med Casper, hver eneste gang han står ved gelænderet i Rødby. 

– For mig står oplevelsen som en evig påmindelse om, hvor vigtigt det er, at du tør være autentisk i det her arbejde. Du skal turde låne dig selv ud for at skabe disse sjældne øjeblikke, hvor du flytter en ung for resten af livet, siger Morten Bruun Pedersen og uddyber:

– Hvis du er parat til at låne dig selv ud og stille dig til rådighed – med din sikkerhed, din nysgerrighed og med det overblik, som den unge stort set aldrig har – så kan den unge opleve et øjeblik, som det er din opgave at gribe. Et øjeblik, hvor du kan nå længere, end hvad der kan formuleres i tre fagbøger.  

 

For mig står oplevelsen som en evig påmindelse om, hvor vigtigt det er, at du tør være autentisk i det her arbejde. Du skal turde låne dig selv ud for at skabe disse sjældne øjeblikke, hvor du flytter en ung for resten af livet

Morten Bruun Pedersen, 
afdelingsleder, SUF Sydsjælland

Morten Bruun Pedersen understreger, at det at låne sig selv ud kan finde sted på mange niveauer.

– Står du med en ung, som ikke kan finde ud af retningen i sit liv, så er det dit overblik, du låner ud. Står du med en ung, som er bange, er det din tryghed, du låner ud. Og står du med en ung, der ikke kan finde ud af overholde den plan, I har lagt, så er det din rygrad, du låner ud. Det er situationen, som byder det, du låner ud af dig selv, og det er her, at der kan opstå det næsten magiske øjeblik, der kan få vidtrækkende betydning for den unges liv.

Morten Bruun Pedersen tænker over sine ord, så tilføjer han:

– Men selvom du er personlig, må du aldrig blive privat, for så bliver det for hårdt. Der skal altid være en lille tue, som du kan hoppe over på, som er din. Egentlig kan øjeblikket skæres ned til en ærlighed kombineret med en opmærksomhed, som ikke tillader, at det særlige øjeblik passerer. Et øjeblik, som kendes på, at der pludselig opstår en intens og forpligtende kontakt, og hvor du skal kæmpe for at fastholde netop den kontakt, fordi det vil opleves som et svigt, hvis kontakten brydes. Det vil føles som en tabt mulighed. Det interessante er, at du aldrig er i tvivl, når et sådant øjeblik opstår.

At vende forlegen tilbage

De gange, hvor Morten Bruun Pedersen har oplevet de livsforandrende øjeblikke i relationen til en ung, har han efterfølgende mærket glæden ved at have opnået noget vigtigt, men også en form for forlegenhed, der for en stund kiler sig mellem ham og den unge.  

– Det magiske øjeblik, som du deler med en ung, kan have været så intenst og vigtigt, at begge bagefter har behov for at trække sig lidt væk fra hinanden, fordi det i sig selv er en øvelse at vende tilbage til normaliteten, forklarer Morten Bruun Pedersen og vender tilbage til oplevelsen i Rødby for efterhånden flere år siden. 

Da han og Casper senere samme dag vendte hjem, kontaktede Casper sine forældre og fortalte, at han nu vidste, hvad han ville med sit liv. Ordene kom til at holde stik. I dag er han lastbilchauffør.

– Jeg er ikke i tvivl om, at det var det øjeblik, vi havde sammen ved gelænderet i Rødby, som endte med at blive udslagsgivende for retningen i hans liv, siger Morten Bruun Pedersen og slutter:

– Den følelse, du som socialkonsulent sidder tilbage med, når du har haft et sådant øjeblik med en sårbar ung, er, at du selv er blevet et smukkere menneske, fordi du har gjort noget smukt sammen med en anden.

SUF Sydsjælland

SUF Sydsjælland tilbyder støtte i egen bolig efter §85 samt anbringelse efter §§ 66 og 107.

Bliv klogere på SUF Sydsjælland