Samarbejdspartnere om SUF

SUF har et tæt samarbejde med centrale aktører omkring de unge. Det gælder for eksempel arbejdsplads, dagsbeskæftigelse, skole, uddannelsesinstitution, psykiatrien og familien. Samarbejdet er afgørende for en vellykket og helhedsorienteret indsats.