“Jeg vil gerne leve sundere”

Katrine Tilde Vallentin Hansen og Dea Birgitte Hansen er to unge, som med vidt forskellige afsæt, sætter stor pris på at være med til at udforme sundhedsprojektet

Den ene har gennem flere år kæmpet med en massiv spiseforstyrrelse. Den anden har Asperger Syndrom og bruger mange kræfter på at vælge de rette fokusområder for sit liv.

Katrine Tilde Vallentin Hansen og Dea Birgitte Hansen er to af de unge, som har valgt fra dag ét at være inddraget i udviklingen af det sundhedsprojekt, som Den Sociale Udviklingsfond (SUF) og Statens Institut for Folkesundhed kører over de kommende år. Begge ser det som særdeles værdifuldt, at de er med til at forme projektet, og det ikke blot skabes af de professionelle.

– Det er spændende at være en del af projektgruppen. Både det, at vi får mulighed for at være med til at forme det og lytte til de andre i gruppen, siger Katrine Tilde Vallentin Hansen, der i to år har været indskrevet hos SUF Stranden og for hver dag, der går, oplever, at spiseforstyrrelsen og dens kontroltænkning slipper taget i hende.

I dag griber hun også som det mest naturlige ud efter kagen, som er stillet på bordet. For 46-årige Dea Birgitte Hansen er virkeligheden en helt anden. Hun har siden 2014 været indskrevet hos BOAS Mentor, hvor hun modtager bostøtte, og ellers har skabt sig en normaltilværelse med et 15 timers flexjob i Socialstyrelsen. Det falder hende nemt at sætte ord på at være med til at udvikle sundhedsprojektet.

– Jeg kan rigtig godt lide at blive inddraget. Det handler om selvbestemmelse og medbestemmelse, siger Dea Birgitte Hansen, og udpeger i den sammenhæng det positive ved det nye sundhedstiltag:

– Det er et meget åbent projekt, hvor det ikke handler om, at ’nu skal vi motionere’. Her er tale om sundhed i bredere forstand, siger hun.

Jeg kan rigtig godt lide at blive inddraget. Det handler om selvbestemmelse og medbestemmelse.

Dea Birgitte Hansen

De personlige gevinster
Samtidig med at de to kvinder fra BOAS Mentor og SUF Stranden har meldt sig som repræsentanter for de unge for at være med til at udvikle et projekt, som alle kan se sig selv i, så er de også med af helt personlige grunde.

Dea Birgitte Hansen:

– Jeg har et motivationsproblem. Jeg vil gerne leve sundere, jeg vil gerne træne. Men på grund af min autisme har jeg kortere batteritid end andre mennesker.

I det lys glæder hun sig også over, at de hos BOAS Mentor har valgt at arbejde med netop motivation som kerneområde i sundhedsprojektet.

– Vi har allerede haft et sundhedsår i 2016 med fokus på kost og motion. Nu er det bredere, hvor vi skal arbejde med motivation, livsglæde og fællesskab. På den måde kommer sundhed til at handle om livskvalitet i bred forstand, siger Dea Birgitte Hansen.

Stranden og den sociale sundhed

Tilsvarende har SUF Stranden gennem flere år arbejdet målrettet med sundhed og tog derfor også med udstrakte arme imod det nye sundhedsprojekt med en indbygget forskningsdimension. Hvor man hos SUF Stranden hidtil har fokuseret på kost og bevægelse, så bliver mental og socialt velvære nu også indlejret som en del af sundhedsprojektet.

Katrine Tilde Vallentin Hansen, som er 22 år og i dag er i praktik- og afklaringsforløb på et plejehjem, oplever allerede effekten af de tiltag, som er sat i gang. Hver fredag fra kl. 12-14 er der nu såkaldt weekendhilsen for alle unge hos SUF Stranden, som har lyst. Her er fælles frokost, yoga, mindfulness, brætspil og bål. Ideen er at få sagt tak for en god uge og få snakket om weekenden.

– Det giver en bedre weekend, at vi får mødt hinanden. Nogle får også koblet sig sammen om at lave noget i weekenden. Det giver os mere fællesskab, siger Katrine Tilde Vallentin Hansen.

Mens sundhedsprojektet for nogle unge handler om at blive motiveret til at dyrke motion, spise sundt og få skabt øget social sundhed, så handler det for Katrine Tilde Vallentin Hansen i høj grad om balancer. For hende kan for megen motion og kontrolleret kost blive usundt og gribe fat i spiseforstyrrelsen. Indimellem mærker hun bekymringen, men hun ser samtidig projektet som en velegnet øvebane.

– Jeg kan blive bekymret for at dyrke meget motion og falde tilbage i gamle vaner. Men det gode ved projektet er, at jeg hele tiden har mulighed for at snakke med Karina, som er min socialkonsulent og det betyder, at jeg får styr på tankerne og ikke havner i gamle vaner.

 

 

 

 

 

Det er spændende at være en del af projektgruppen. Både det, at vi får mulighed for at være med til at forme det og lytte til de andre i gruppen.

Katrine Tilde Vallentin Hansen

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

SUF Stranden

SUF Stranden er et godkendt §107-botilbud med 30 pladser. Vores målgruppe tæller unge og voksne mellem 18 og 45 år med psykiske og sociale vanskeligheder.

Lær SUF Stranden at kende her