Målgrupper

Vores tilbud henvender sig til unge og voksne, som står et sted i livet, hvor de kæmper med komplekse psykiske, personlige og sociale udfordringer. De fleste af dem, der indskrives i SUF, er unge mellem 18 – 30 år, hvoraf mere end halvdelen har én eller flere psykiatriske diagnoser. Omkring en tredjedel kommer med misbrugsproblematikker, og en femtedel har dobbeltdiagnose. Det er unge, som har brug for professionel støtte for at få en ny retning i deres liv med størst mulig selvbestemmelse og meningsfuldhed.

I SUF er vi optaget af det hele menneske.

Vores holdning er, at det aldrig må blive en sag eller en diagnose, vi står med. Diagnoser kan give afklaring og er nyttige pejlemærker i forhold til behandling, men de indskrevne i SUF er grundlæggende forskellige og har forskelligartede behov. Derfor skræddersyr vi i tæt samspil med den unge altid vores indsatser, så de tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation, udfordringer, ønsker og mål. Det er vores erfaring, at det skaber de bedste forudsætninger for udvikling, og det er derfor ikke for ingenting, at vi siger, at, at vi møder ethvert menneske præcis dér, hvor vedkommende er.

SUFs indsatser gør en forskel gennem høj faglighed, relationsarbejde og inddragelse – sammen med de unge og voksne skaber vores medarbejdere dokumenteret positiv udvikling.

To personer sidder i have

”Under hele mit forløb […] har jeg ikke været i tvivl om, at de kan noget særligt. Oplevelsen af at finde modet, blive taget alvorligt og være den vigtigste brik i mit eget liv har givet mig troen på, at der også er en plads til mig i den virkelig verden.”

 

Trine (BOAS Valby) om at være indskrevet i SUF.