Brians genvundne motivation

Gennem mange år kæmpede krigsveteranen Brian med en skjult PTSD, som han dulmede med et massivt alkoholmisbrug, som nær havde kostet ham livet. I dag forstår han sin PTSD og har fundet troen på en ædru fremtid og en plads på arbejdsmarkedet

Som han sidder der med sin hættetrøje, cappen på hovedet og termokoppen med kaffen ligner den 46-årige krigsveteran Brian en ganske almindelig mand, som tager sig et frikvarter på en typisk dansk forårsdag med spredte byger og en jævn middelvind. Og et langt stykke henad vejen er det også sådan, det er.

Brian har efter mange års altødelæggende alkoholmisbrug og forsøg på at flygte fra den PTSD, som udsendelserne som soldat har påført ham, omsider genfundet troen på, at der venter ham noget godt i livet.

– Jeg er stadig i midten af 40’erne, og jeg ser ikke mig selv som færdig på arbejdsmarkedet, siger Brian, da vi møder ham hos SUF Veteran på Midtfyn, der er et botilbud til PTSD-ramte krigsveteraner.

Motivationen finder Brian gennem den indsigt, han har fået om sig selv og sine udfordringer.

– Jo klogere, jeg bliver på mig selv, jo nemmere bliver det for mig at få styr på mit liv. I den tid, jeg har været her hos SUF Veteran, har jeg lært en masse om mig selv, og hvordan mit hoved og min krop fungerer. Det gør, at jeg ligesom kan stå udefra og betragte, hvad det er, der sker indeni mig, og på den måde kan jeg nemmere genvinde kontrollen over mit liv, siger Brian og holder en kort pause.

– Med klarhed følger motivationen, tilføjer han.

Jeg ved, at jeg har ødelagt meget for mig selv. Men jeg ved også, at der er en fremtid med en masse muligheder. Og vigtigst af alt har jeg fundet viljen og motivationen til at gå efter dem.

Brian, krigsveteran

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Intet tilbage

Han er, som han selv udtrykker det, ”veteran af ældre dato”. Værnepligten aftjente han i starten af 1990’erne, hvorefter han blev ansat i Forsvaret med udstationeringer i blandt andet Kroatien, Bosnien og Kosovo. Som 35-årig forlod Brian i 2008 Forsvaret for derefter at uddanne sig til mejerist. Den pensionerede soldats nye mission var et almindeligt liv som civil, men tingene begyndte at køre skævt.

– Jeg vidste ikke, hvad det var, der var galt med mig, og jeg har nok altid været god til at undertrykke, når der var noget, som ikke var, som det burde være, fortæller Brian med henvisning til den skjulte PTSD, som rev og flåede i ham, men som ingen endnu havde sat ord på.

Brian greb ud efter alkoholen for at dulme den angst, der ud af ingenting kunne overmande ham.

– Ved hjælp af alkoholen kunne jeg komme gennem hverdagen, men det var et skråplan, og jeg begyndte gradvist at miste fodfæste. Jeg blev fyret fra mit job, og jeg kunne ikke overkomme at kontakte familie og venner. Jeg skubbede alt og alle fra mig – jeg var kort sagt helt dernede, hvor der ikke var ret meget tilbage.

Indsigt gennem tågerne

Situationen udviklede sig så slemt, at Brian til sidst ikke havde noget sted at bo. Han var hjemløs og måtte tage ophold på forskellige forsorgshjem, og samtidig røg han ind og ud af sygehusene, hvor han var indlagt til afgiftning for sit alkoholmisbrug. Således var det også efter en indlæggelse på Bispebjerg Hospital, at han via Forsvarets Veterancenter i august 2020 kom til SUF Veteran. Her stod blandt andre Helle Iversen, faglig koordinator, klar til at tage imod ham.  

– Brian var meget mærket af sit misbrug, da han kom her første gang. Han var tynd og usikker på benene, og det var tydeligt, at han ikke havde det godt, fortæller hun.

Alligevel var der gennem tågerne nogle ting, som var begyndt at gå op for Brian. Samtaler med forskellige psykologer havde så småt åbnet hans øjne for, at det var PTSD, der skabte hans problemer, og som havde udartet sig til et misbrug, der skulle standses.    

– Jeg var i syv sind, for inderst inde vidste jeg godt, at jeg var nødt til at lægge alkohol på hylden. Men det var svært at se i øjnene, fordi alkoholen samtidig var det, som fik mig til at glemme min PTSD. Jeg frygtede overgangen til slet ikke at kunne drikke, selvom jeg kunne se, at der lå en masse godt forude, siger Brian.

Klar besked

Vendepunktet kom, da Brian i foråret 2021 fik tildelt et femårigt resurseforløb af Faaborg-Midtfyn Kommune med afklaring i forhold til beskæftigelse. Hertil kom muligheden for at påbegynde et behandlingsforløb på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Odense. Meldingen var klar: ’Du må kvitte alkohol, hvis du skal i gang med forløbet’. Siden har Brian ikke drukket, og motivationen vokser dag for dag. 

 – Kombinationen af behandlingstilbuddet i Odense samt støtten og fællesskabet hos SUF Veteran har været helt afgørende for, at jeg i dag kan tage de skridt, jeg tager. Det er de ydre rammer, der er sat om mit liv, der styrker min indre motivation, siger Brian, der blandt andet fremhæver betydningen af de samtaler, han løbende har med social- og misbrugskonsulent Pia Henriksen fra SUF.

– Samtalerne med hende bidrager til, at jeg holder mig på sporet af den retning, der nu er sat for mit liv.

Balanceret støtte

Også Helle Iversen genkender Brians udvikling, som hun ikke tøver med at kalde ”markant”.

– Det har været stort at se ham tage de skridt. Han har fået liv og lys i øjnene, og er også kommet i langt bedre fysisk form, hvilket er med til at give ham overskud i hverdagen til blandt andet at deltage i forskellige aktiviteter her på stedet i for eksempel værkstedet, drivhuset eller i køkkenet.

Samtidig er Helle Iversen og de øvrige medarbejdere i SUF Veteran hele tiden opmærksomme på, at den motivation, som har fået greb i Brian, skal understøttes gennem daglig kontakt og en tillidsfuld relation.

– Det er kontinuiteten og den nære kontakt, som gør, at vi kan støtte Brian på rette vis og fastholde ham i hans motivation. Vi gør os hele tiden umage med at pejle os ind på, hvordan han har det her og nu, og hvad han har brug for. Nogle gange har han brug for en snak, andre gange kan vi se, at han har brug for at være for sig selv. Det gælder om at finde en balanceret støtte, hvor vi ikke presser for meget på, men understøtter Brians motivation med præcist dét, han har brug for.  

Og Brian har i dag et mål: Han vil forstå sin PTSD så godt, at han en dag bliver i stand til at komme tilbage i beskæftigelse og nærme sig et “normalt liv”.   

– Jeg ved, at jeg har ødelagt meget for mig selv. Men jeg ved også, at der er en fremtid med en masse muligheder. Og vigtigst af alt har jeg fundet viljen og motivationen til at gå efter dem. 

SUF Veteran

SUF Veteran er et kombineret forsorgshjem og botilbud for krigs-veteraner, som for en kortere eller længere periode har brug for omfattende støtte og behandling.

Bliv klogere på SUF Veteran