I SUF har vi en række formulerede værdier, som udgør grundstenen i vores arbejde. Værdierne indgår i det daglige arbejde – som synlige pejlemærker for både medarbejdere og de unge. Værdierne bliver til virkelighed, når unge og medarbejdere i fællesskab arbejder med på dem. Derfor kalder vi det også de arbejdende værdier.