I Den Sociale Udviklingsfond arbejder vi ud fra en teori og erfaring om, at forudsætningen for, at menneskers ressourcer og potentialer kan udvikles, er, at de fundamentale mentale, psykiske, sociale og fysiologiske behov opfyldes.

Vi forstår mennesker som unikke individer, der repræsenterer en værdi og ressource.

Mennesker har behov for:

  • Omsorg og positiv opmærksomhed.

  • At møde ligeværdighed, blive anerkendt og respekteret, som de mennesker de er.

  • At få ansvar og medindflydelse - at blive direktører i eget liv.

  • At være skabende og en aktiv del af samfundet.