Når dokumentation skaber merværdi

 

I Den Sociale Udviklingsfond betragtes dokumentation ikke kun som en obligatorisk afrapportering, men som et meningsfuldt og værdiskabende læringsrum, der er til gavn for den unge, kommunen og socialkonsulenten

 

Gennem flere år har man i Den Sociale Udviklingsfond (SUF) været optaget af at gøre dokumentationsarbejde til andet og mere end en forpligtende afrapportering til kommunale samarbejdspartnere. I dag tøver regionsdirektør Margrethe Langer således ikke med at tale om, at dokumentationsarbejdet i SUF er blevet til et værdiskabende lærings- og udviklingsrum, som kommer såvel den unge som kommunen og socialkonsulenten til gode. Regionsdirektør Margerthe Langer

– Noget af det, som vi bruger megen tid på, er dokumentationsarbejde, og derfor har det været interessant at se på, hvordan vi kan gøre dette arbejde meningsfuldt og værdiskabende på flere planer, siger Margrethe Langer og fremhæver to helt centrale faktorer, som i dag kendetegner dokumentationsarbejdet i SUF:

– For det første er det vigtigt for os, at vi lever op til de ord om gennemsigtighed, som vi blandt andet slår os op på i Tilbudsportalen – man skal vide, hvad man får, når man køber en ydelse hos os. For det andet skal dokumentationsarbejdet være inddragende og bidrage til at skabe progression for den unge.  

 

Relationen er bærende

 

Hvad angår det sidste, så er de unge, som er indskrevet i SUF, i dag dybt involveret i dokumentationsarbejdet fra start til slut. Socialkonsulenten og den unge laver løbende arbejdet sammen, og det betyder blandt andet, at den unge måler og reflekterer over de samme elementer, som socialkonsulenten gør.  

–Inddragelsen af de unge i dokumentationsarbejdet bringer os tættere på alt det, som sker i den unges forløb hos os, siger Margrethe Langer og nævner, at dokumentationsarbejdet eksempelvis kan blive anledning til en drøftelse af, hvordan henholdsvis den unge og socialkonsulenten ser på udviklingen i forløbet.

– Det er ikke sikkert, at vi opfatter udviklingen på samme måde, som den unge gør, og det er heller ikke sikkert, at vi overhovedet forstår begrebet udvikling på samme måde som den unge. Men det er heller ikke afgørende. Derimod kan dokumentationsarbejdet være en øjenåbner for, at det er ok at være uenige, og det kan tydeliggøre nogle forskelligheder i vores tilgange til indsatsen, som er vigtige, siger Margrethe Langer og understreger, at det er relationen mellem den unge og socialkonsulenten som er bærende for dokumentationsarbejdet.

– Kun hvis der er en tillidsfuld og tryg relation mellem socialkonsulenten og den unge, kan vi lykkes med at skabe inddragelse og progression gennem dokumentationsarbejdet.   

 

Udvikler organisationen

 

Når det er sagt, så lægger Margrethe Langer ikke skjul på, at inddragelsen af den unge kan være en krævende proces, som udfordrer den enkelte socialkonsulents vanlige mindset.

– Som professionel socialkonsulent kan man nemt have nogle forestillinger om, at de unge måske slet ikke vil eller er i stand til at deltage i dokumentationsarbejdet, og at det er langt mere effektivt, at man laver arbejdet selv. Her er det lykkedes os at få socialkonsulenterne til at afgive noget af deres kontrol og styring for i stedet at blive mere kreative og søgende i forhold til, hvad den unge selv vil med dokumentationsarbejdet, siger Margrethe Langer, der har oplevet socialkonsulenter, som har fortalt, at dokumentationsarbejdet sammen med den unge, har givet et nyt perspektiv på selve den socialpædagogiske kerneopgave.   

– Dokumentationsarbejdet skaber også merværdi for socialkonsulenterne, fordi det melder sig som en mulighed for at øve sig i at fokusere på, hvad det er, vi laver, siger Margrethe Langer og nævner afslutningsvist, at det inddragende dokumentationsarbejde også sætter sig spor på hele SUF-organisationen.

– Som organisation giver dokumentationsarbejdet os løbende nogle data, som vi i dag bruger til at skabe opkvalificering og sætte nye udviklingsmål. Samtidig er inddragelsesaspektet med til at kvalificere dialogen med kommunen. De unge er aktivt inddraget i deres egne mål, og dermed har de et godt afsæt for at tale med om deres egen udvikling, slutter Margrethe Langer.

Nyheder