Rejsen tilbage til virkeligheden

Tydelige rammer og tætte relationer er en forudsætning for, at socialt udsatte unge kan få fodfæste igen. Trine Egholm, der er leder i Eremitterne, fortæller her, om arbejdet med at inkludere de unge i samfundet igen.

Når man har levet et liv på institutioner og måske tilbragt mere tid sammen med pædagogisk personale end med venner og familie, kan det være svært at bryde ud af rollen som socialt udstødt. Derfor har de unge brug for nye erfaringer med, hvad det vil sige at leve et normalt liv.

”Det er et kæmpe arbejde at gå fra at være socialt udstødt til at være samfundsborger. For mange af de unge, vi møder, vil det være en helt uoverskuelig rejse at tage på egen hånd. De unge har brug for nogen at spejle sig i, nogen de kan kopiere, og her bliver den tætte relation til socialkonsulenten afgørende,” siger Trine Egholm, leder hos Eremitterne i København.

Socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond står til rådighed 24 timer i døgnet og tilbringer masser af tid sammen med den unge. Både hjemme i lejligheden og rundt om i byen.

”Vores opgave er at lære de unge, hvordan de skal opføre sig. Hvilke normer gælder i supermarkedet? På cafeen? Ofte er det kodeks, vi andre tager for givet, men som den unge slet ikke har nogen fornemmelse af eller erfaring med,” fortæller Trine Egholm.

Ud i verden. Virkeligheden er den perfekte ramme at øve sig på, fordi de unge får en realistisk oplevelse af, hvad der sker, hvis man råber af tjeneren eller går foran i køen i Netto. I selskab med socialkonsulenten får den unge samtidig mulighed for at lære af situationen og få hjælp til at forstå, hvorfor omverdenen reagerer, som den gør.

Mødet med virkeligheden er også en væsentlig grund til, at Eremitternes har formuleret tre ufravigelige regler, som gælder for alle: De unge skal betale deres husleje til tiden. De må ikke have husdyr i deres lejlighed. Og hverken vold eller trusler over for socialkonsulenterne tolereres.

”Vi skal støtte de unge i at udvikle sig, og en del af den udvikling handler om at gøre dem klar til at leve et normalt liv. Hvis de vil blive boende i deres lejlighed, skal de betale husleje til tiden. Hvis de vil være en del af Eremitterne, er vi nødt til at omgås hinanden i en respektfuld og fredelig tone. Det er ikke bare nogle regler hos os. De gælder jo også i resten af samfundet. Når du ikke betaler husleje, mister du din lejlighed. Det er en konkret erfaring, som vi gerne vil give dem, fordi det styrker dem på længere sigt – og fordi det sker inden for en tryg ramme, hvor vi samtidig kan hjælpe dem til at forstå betydningen af at være en del af et fællesskab og respektere de regler, der gælder i netop det fællesskab,” siger Trine Egholm.

Vores opgave er at lære de unge, hvordan de skal opføre sig. Hvilke normer gælder i supermarkedet? På cafeen? Ofte er det kodeks, vi andre tager for givet, men som den unge slet ikke har nogen fornemmelse af eller erfaring med.

Trine Egholm, afdelingsleder SUF Eremitterne

SUF Eremitterne

SUF Eremitterne er et bo-selv-tilbud for unge fra 16-35 år efter §§ 66 og 107 og med efterværn efter §76.

Bliv klogere på SUF Eremitterne