Medarbejdere


 

Dorthe Drivsholm
Afdelingsleder

Pædagog og diplom i ledelse

Ansat 2002

Erfaring med medarbejdere, der arbejder med unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Efteruddannet i Enneagrammet. Kost- og sundhedscoach. Narrativ leder- og konsulentuddannelse samt diplom i ledelse. 

Sikker mail

Birgitte Yde Thorsø
Socialkonsulent og faglig koordinator med stedfortræderfunktion

Pædagog

Ansat 2018

Tidligere ansat i SUF Nord 2004-2006 samt i SUF Special Minds 2016-2018

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, psykiatriske diagnoser samt rådgivning og undervisning af fagpersoner, børn, unge, voksne og pårørende. Desuden tidligere VISO specialist.

Narrativ leder- og konsulentuddannelse samt diplom  i psykologi

Louise Lindrup Kühn
Socialkonsulent

Pædagog og veterinærsygeplejerske

Ansat 2015

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og domsfældede udviklingshæmmede.

Jørgen Kjeldahl Larsen​
Socialkonsulent

Pædagog

Ansat 2013

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og domsfældede udviklingshæmmede.

Jonas Vinther Olesen 
Socialkonsulent

Pædagog

Ansat 2012

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Laila Stisen​
Socialkonsulent

Pædagog

Ansat 2015

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Winni Wedfald
Socialkonsulent

Pædagog

Ansat 2004

Erfaring med tvangsfjernelser, Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Lena Therkildsen
Socialkonsulent

Pædagog

Ansat 2019

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Efteruddannet i neuropsykologi og neuropædagogik.

 

Susan Simbold Guldstad
Socialkonsulent

Lærer

Ansat 2019

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse og psykiatriske diagnoser samt rådgivning, sparring, undervisning, samtaleforløb.

Tidligere VISO specialist.

Efteruddannet i neuropsykologi, VITA- konsulent, Coaching.

Joan Vamberg Andersen
Socialkonsulent

Ansat 2020. Pædagog.

Erfaring med autismespektrum forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser.

Efteruddannet i neuropsykologi og neuropædagogik

 

Mia Christina Riise
Socialkonsulent 

Social- og sundhedsassistent 

Ansat 2019

Erfaring med psykiatriske diagnoser, spiseforstyrrelser, medicinhåndtering mm.

Efteruddannet inden for KRAM, systemisk tænkning, kognitiv behandling og spiseforstyrrelser.

Elenah Noell 
Socialkonsulent

Pædagog

Ansat 2019

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, dobbeltdiagnoser, udadreagerende og selvskadende adfærd.

Efteruddannet i neuropædagogik, terapeut, coach og yogalærer.

 

Ann Ejstrup Andreasen​
Socialkonsulent

Cand. Soc. i socialt arbejde

Ansat 2020

Erfaring med ASF, nedsat psykisk funktionsevne, tilknytningsforstyrrelser og psykiatriske diagnoser. 

Gitte Andersen
Socialkonsulent

Pædagog

Ansat 2021

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelser, nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Efteruddannet i neuropsykologi og neuropædagogik, debrifing, konflikthåndtering og uddannet sundhedscoach.

Jane Fredegod Vestergaard
Aktivitetsmedarbejder

Pædagogisk medarbejder

Ansat 2002

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Anette Mortensen
Aktivitetsmedarbejder

SOSU-hjælper

Ansat 2005

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, retspsykiatri, misbrug, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Morten Vinkel
Madfar 

Pædagogisk assistent

Ansat 2018

Erfaring med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt erfaring fra restaurationsbranchen.

Efteruddannet inden for neuropædagogik.

Rikke Aabenhus
Nattevagt

Pædagogisk medarbejder

Ansat 2017

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og selvskadende adfærd.

Peter Brix Bech
Nattevagt

Pædagogisk medarbejder

Ansat 2019

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser og tilknytningsforstyrrelser.

 

Birgitte Løgsted Petersen
Fast vikar

Pædagog

Ansat 2013

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne og psykiatriske diagnoser.

Hanne Nørgaard
Fast vikar

Pædagog

Ansat 2018

Erfaring med Autisme Spektrum Forstyrrelse, nedsat funktionsevne og psykiatriske diagnoser.