TIlbage til forsiden

Godkendt botilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller ADHD

Botilbud og individuelt tilpassede ydelser efter Barnets lov §§ 32, 43 og 114 samt Serviceloven §§ 85, 104 og 107. Derudover tilbydes mentoropgaver efter Lov om aktiv beskæftigelse §31b.

BOAS Mentor tilbyder botilbud og individuelt tilpassede ydelser.

Vores målgruppe er normalt begavede unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller ADHD. Flere har desuden følgetilstande som OCD, angst og depression.

Gennem et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb er det vores mål, at den unge eller voksne opnår en så høj grad af selvstændighed og selvværd, at det på sigt et muligt at leve et meningsfuldt liv med mindst mulig støtte. Vi medvirker til, at unge og voksne får udviklet mestringsstrategier, så de kan håndtere voksenlivet i egen bolig bedst muligt. I det ligger også ambitionen om, at flere af de unge og voksne finder vej til uddannelse og beskæftigelse.

Vores tilbud omfatter typisk:

  • individuelt tilrettelagt støtteforløb i egen lejlighed, eller der hvor den unge eller voksne har bopæl
  • familierådgivning
  • samvær med støttepersoner flere gange om ugen samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt
  • individuel vejledning med henblik på at komme i – eller fastholde – uddannelse, erhvervstræning eller fleksjob
  • vejledning og træning af praktiske gøremål i hverdagen
  • udviklende samtaler med afsæt i psykoedukation med det formål at styrke selvforståelse, selvværd og stresshåndtering
  • fællesspisning og sociale aktiviteter med andre unge og voksne i regi af Klub BOAS
  • samarbejde med samtlige relevante parter omkring den unge eller voksne, fx arbejdsplads, uddannelsesinstitution og pårørende
  • skriftlig udredning til sagsbehandler efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder 

Se mere om BOAS Mentor her

“Jeg havde et ønske om at få et mere helhedsorienteret forløb på et sted med stor autismeforståelse.”

 

Dea, tidligere indskrevet i BOAS Mentor og stadig medlem af Klub BOAS

Samtale mellem personer ved bord udendørs

Faciliteter

BOAS Mentor tilbyder godkendte lejligheder efter Barnets lov § 43 samt Serviceloven § 107. Lejlighederne er beliggende i København og på Frederiksberg tæt på vores kontor og fælleslokaler, der holder til i en hyggelig og rolig baggård i det centrale Frederiksberg tilbagetrukket fra byens støj. Her har vi et indbydende loungeområde, et stort køkken, hjemmebiograf samt et poolrum. Fælleslokalerne er et fast og hyppigt besøgt mødested for vores unge og voksne.

Det er også her, at du finder omdrejningspunktet for Klub BOAS, som er et uforpligtende og trygt aktivitetsskabende fællesskab.

Pårørende

Kontakten til og samarbejdet med pårørende spiller en stor rolle hos BOAS Mentor. Vi inddrager løbende pårørende i det omfang, den unge eller voksne ønsker det. Én gang om året afholder vi desuden et pårørendearrangement.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Familierådgivning som samtaleforløb

Vi tilbyder familierådgivning som samtaleforløb af varierende varighed. Familierådgivning gives i det omfang, det skønnes vigtigt at få belyst, hvad der sker i relationernes indbyrdes kontakt. Det kan for eksempel være indsigt i årsager til opståede vanskeligheder og specifikke udfordringer.

Samtalen er omdrejningspunktet, hvor alle parter mødes ligeværdigt. I familierådgivningen lægger vi således vægt på, at alle bliver mødt, set og hørt for gennem en tredje part at få øje på potentialerne for fortsat udvikling. Det essentielle er at skabe sunde og konstruktive relationer, som på én og samme tid tager hånd om både borgeren og de pårørende.

”Autisme på nært hold”

Dette er podcasten, hvor du kan blive klogere på det
levede liv med autisme. Et panel bestående af 2-4
autister med stor autismeviden og livserfaring -
udfolder autismerelaterede dilemmaer indsendt af lyttere.

Portrætbillede af Sidsel Høgenhaug

Et liv med særlige evner – og med særlige behov

Dea Birgitte Hansen bestrider job i Socialstyrelsen. Aspergers syndrom og følgetilstandene angst, depression og OCD er til at leve med i kraft af støtte og vejledning.

Medarbejdere

Vickie Dalgaard Monsen

Afdelingsleder

Pædagog EMCC akkrediteret systemisk Coach

Efteruddannelse
Diplom i ledelse Akkrediteret Systemisk Coach fra Attractor 1-årig uddannelse i systemisk ledelse 1-årig uddannelse i kognitiv terapi v. Wattar Gruppen Diplommodul i Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og Videnskabsteori Mange kurser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser

Tidligere erfaringer
25 års erfaring med udviklingsarbejde, projektledelse og ledelse.
Bred erfaring med tilbud til unge og voksne med ASF. Fra beskæftigelses-tilbud og ledelse af botilbud og støtte/kontaktordning.

Ansat siden 2006

Send sikker mail

Arash

Socialkonsulent

MEd (Master i Socialwork Education) og pædagog

Efteruddannelse
Intern psykiatriuddannelse Intercultural issues from Greenwich University in London Tværkulturel pædagoguddannelse fra Højvangseminariet Den Sociale Diplomuddannelse med fokus på tværfagligt samarbejde Master i Socialpædagogik fra Aarhus Universitet Metodeudvikling i arbejdet med Børn, unge og familier med en anden etnisk baggrund end dansk MCC akkrediteret systemisk Coach

Tidligere erfaringer
Erfaring fra døgninstitutionsområdet. Selvstændige konsulentstillinger for flere kommuner herunder som etnisk konsulent. Projektleder for uledsagede flygtningeunge

Ansat siden 2003

Send sikker mail

Charlotte

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
1-årig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Wattar Gruppen Intern psykiatriuddannelse En række kurser inden for ADHD og Autsime Spektrum Forstyrrelse

Tidligere erfaringer
Har arbejdet som børnehaveklasseleder i mange år Erfaring inden for ungdomspsykiatrien Erfaring fra bosted for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Ansat siden 2015

Send sikker mail

Martin

Socialkonsulent

Pædagog Cand.pæd i pædagogisk filosofi 2016 (DPU, Emdrup)

Efteruddannelse
Intern psykiatriuddannelse VITA konsulent

Tidligere erfaringer
Flere års erfaring i socialt arbejde med udsatte- og domsanbragte unge på døgn. Omfattende specialpædagogisk erfaring inden for synshandicap, Autisme Spektrum Forstyrrelse og andre udviklingsforstyrrelser fra socialpsykiatrisk botilbud

Ansat siden 2017

Send sikker mail

Christina

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
PD i Specialpædagogik - vægt på gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Systemisk-narrativ efteruddannelse –  faglig opkvalificering i nyeste forskning.  Inklusionsvejleder. Intern psykiatriuddannelse samt Psykiatrivejleder fra Psykiatrifonden.
Forskellige kurser  ift. metoder i mødet med mennesker med bl.a. autisme:  LA1+2, TEACCH, Snoezel m.m.

Tidligere erfaringer
Bred erfaring inden for mennesker med særlige behov, herunder målgrupper inden for autisme, ADHD og psykisk sårbarhed.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Anders

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
En lang række kurser om bl.a. kognitiv terapi, konflikthåndtering, Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD og OCD. VITA konsulent.

Tidligere erfaringer
9 års erfaring som kontaktperson og teamkoordinator i et 1:1 tilbud, for primært børn og unge med komorbiditet.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Camilla

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Kurser i bl.a. low arousal, seksualitet og kønsforståelse for unge med autisme. Neuropædagogik

Tidligere erfaringer
Flere års specialpædagogisk erfaring med børn, unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser, andre udviklingsforstyrrelser, komorbiditet, misbrug Erfaring fra bosted for unge og voksne med autisme, skizofreni, borderline, ADHD og OCD. Erfaring fra specialiseret børnehave for børn med autisme, prader Willi syndrom, downs syndrom, ADHD og lavt funktionsniveau.
Ansat siden 2023

Tobias

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Kursus I NADA behandling og konflikthåndtering.

Tidligere erfaringer
Flere års erfaring som kontaktperson på et 1:1 behandlingstilbud for børn og unge med komorbiditet, autisme, ADHD, OCD og borderline. Flere års erfaring på Grønlandsk døgninstitution for omsorgssvigtet unge med psykosociale problematikker, asocial og destruktiv adfærd, kriminalitets- og misbrugsproblematikker. Ansat siden 2023

Camilla

Aktivitetsmedarbejder

Tidligere erfaringer
Håndarbejdslærer fra Hellerup Håndarbejdsseminarium 1997.
Lærer i indskolingen fra 2001-2021 i en bred vifte af fag.

Ansat siden 2023

Materialer

BOAS Mentor – pårørende

Hent vores folder om vores pårørendepolitik her.

Klub BOAS

Download folder om Klub BOAS her.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

BOAS Mentor

Falkonér Allé 58 B, St.
2000 Frederiksberg

Kontakt:
Leder Vickie Dalgaard Monsen

Tlf.: 30 84 49 41
Mail: vd@suf.dk

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken