“Jeg værdsætter min handlefrihed”

LEDER I SUF

Dorthe Drivsholm, afdelingsleder i SUF Nord, er et eksempel på en leder, som ikke har fulgt en nøje tilrettelagt plan, men som har ladet sin afdeling vokse med efterspørgslen og drømmen om at skabe nye sociale indsatser.

Blikket er fast, og når Dorthe Drivsholm taler, er det med en stemme som ved, hvad den vil. Alligevel er hun ikke lederen, som stiller sig op foran sine medarbejdere og siger ”så er det den her vej”.

– Gode medarbejdere er selvledende. Hver medarbejder skal føle sig ansvarlig og påtage sig lederskab i forhold til sine opgaver. Det skaber drivkraften og vores engagement, siger Dorthe Drivsholm, leder af SUF Nord.

Det er ikke kun i det nordjyske, at denne ledelsestilgang i følge Dorthe Drivsholm sætter sig igennem. Den ligger i hele SUF-kulturen fra direktion til afdelingsledere og medarbejdere.

– Som afdelingsleder har jeg meget stor handlefrihed. Det er ikke den øverste ledelse, som dikterer, hvordan vi skal udvikle os i SUF Nord. Du kan få lov til at bevæge dig, men det er samtidig inden for nogle rammer, som giver dig en tryghed, siger Dorthe Drivsholm.

Hun hæfter sig ved de to kernefilosofier, som er pejlemærker for alt arbejdet i Den Sociale Udviklingsfond. Den ene er handlepligten, hvilket vil sige, at man som medarbejder agerer rettidigt og efter bedste evne. Den anden, det psykologiske ejerskab, handler om, at enhver medarbejder ikke bare ser sin ansættelse som et job, men er drevet af et engagement og et ejerskab, som sætter den enkelte i spil. Som afdelingsleder er Dorthe Drivsholm bevidst om, hvilke krav det stiller til hende som leder.

– Jeg skal praktisere en ledelsesstil, som både frisætter og understøtter mine kolleger, så de naturligt griber ud efter det psykologiske ejerskab, samtidig med, at de er bevidste om deres handlepligt.

Den risikovillige arbejdsplads

SUF er kendetegnet ved en mere end 25-årig historie, drevet af en lyst til at skabe nye sociale indsatser, som sætter ind dér, hvor en sag ellers kan synes umulig, eller hvor der er grupper af udsatte unge og voksne, som kalder på nye sociale løsninger.

For Dorthe Drivsholms vedkommende startede SUF-historien i 2002 som et enkeltmandsprojekt med en ung, som krævede massiv støtte i døgnets 24 timer, og hvor hjemkommunen ikke kunne skabe et tilbud inden for de givne rammer.

– Når noget umiddelbart kan virke umuligt, så tændes der en ild i os, siger Dorthe Drivsholm. Samtidig understreger hun, at risikovilligheden aldrig må være hovedløs.

– Vi skal altid gøre vores ypperste for at sikre, at nye projekter eller løsninger, som vi udvikler, er bæredygtige. Det gælder både økonomisk og i forhold til, at vi har de faglige ressourcer og kvalifikationer som skal til for at løse opgaven, siger Dorthe Drivsholm og fortsætter:

– De unge skal kunne regne med, at det vi skaber, også fungerer i morgen, og tilsvarende er vi gensidigt forpligtede på en bæredygtig udvikling i forhold til de øvrige afdelinger.

Løsninger vinder over økonomi

I de seneste år er udviklingen gået stærkt i SUF Nord. For et år siden åbnede de afdeling i Aalborg, og i dag er der næsten 30 ansatte i SUF Nord.

For Dorthe Drivsholm er det helt afgørende, at hun er i en non-profit organisation, hvor væksten ikke er drevet af økonomiske incitamenter.

– Vi er ikke sat i verden for at score penge. Vi vil vokse for at skabe nye sociale indsatser, siger hun.

Følge med som leder

Dorthe Drivsholm, der har en faglig baggrund som pædagog, har ikke styret efter en karrieplan, som hed, at hun skulle blive leder for 30 ansatte. Hun har ladet sig udvikle med de opgaver og de muligheder, som hun har haft i SUF Nord.

Samtidig med at afdelingen har udviklet sig, har hun også personligt og fagligt søgt at ruste sig til de nye opgaver. Som de fleste andre SUF-ledere har hun også en diplomuddannelse i ledelse, der er blevet suppleret med andre former for ledelsesudvikling. I Dorthe Drivsholms tilfælde en leder- og konsulentuddannelse i DISPUK-regi og derudover har hun en uddannelse i enneagrammet.

– Det har stor betydning for mig at være i en kultur, hvor den faglige og personlige udvikling vægtes så højt. Jeg får mulighed for at lade mig inspirere og give entusiasmen videre i min gruppe. Jeg har under mine uddannelsesforløb løbende inddraget mine medarbejdere, og på den måde søgt at inspirere med den nye viden. Det er en måde at gøre mit lederskab mere givende og levende på, siger Dorthe Drivsholm.

BIllede af Rikke Aabenhus

Som afdelingsleder har jeg meget stor handlefrihed. Det er ikke den øverste ledelse, som dikterer, hvordan vi skal udvikle os i SUF Nord. Du kan få lov til at bevæge dig, men det er samtidig inden for nogle rammer, som giver dig en tryghed.

Dorthe Drivsholm, afdelingsleder i SUF Nord

Socialkonsulent i SUF

” Ordet arbejde får en helt anden betydning for mig nu, fordi jeg ikke bare tager hjem, når dagen er omme, men altid står til rådighed og kan kontaktes, hvis den unge har brug for det.”

Jonna Bergstrøm, socialkonsulent i SUF Djurs

Nattevagt i SUF

 ”Jeg kan virkelig godt lide at være nattevagt. Både fordi jeg hygger mig i mit eget selskab, og fordi det giver rigtig god mening at være den nære kontaktperson for en ung, som trænger til omsorg i de timer, der nogle gange kan være svære at komme igennem”

Rikke Aabenhus, nattevagt i SUF Nord

Leder i SUF

For vores ledere er muligheden for at handle en stærk drivkraft.

” Når noget umiddelbart kan virke umuligt, så tændes der en ild i os.”

Dorthe Drivsholm, afdelingsleder i SUF Nord