”Det skinner igennem, at vi arbejder med mennesker”

SÅDAN ER DET AT VÆRE PROJEKTLEDER I SUF

Vinnie Loft Holdt var ikke i tvivl, da hun fik muligheden for at blive projektleder i Den Sociale Udviklingsfond.

– SUF er lykkedes med at skabe nogle rammer, hvor man udvikler sociale indsatser, så de bedst muligt støtter op om den enkelte unges behov.

Ordene kommer fra Vinnie Loft Holdt, der i 2018 tiltrådte som projektleder i Den Sociale Udviklingsfond – en selvejende organisation med 27 afdelinger og mere end 300 medarbejdere.

Hun foretog skiftet fra Socialtilsyn Syd, hvor hun var tilsynskonsulent, bl.a. ved en række af SUF-afdelingerne.

– Jeg havde et godt forhåndskendskab til SUF og derfor også en klar fornemmelse af, at projektlederstillingen lige var mig, siger Vinnie Loft Holdt og fortsætter:.

– Jeg oplevede SUF som en spændende organisation i mit tidligere arbejdsvirke. Jeg vidste, at jeg, hvis jeg fik stillingen, ville træde ind i en organisation, som har en udtalt evne til at skabe individuelt tilrettelagte forløb og favne meget forskellige målgrupper, siger Vinnie Loft Holdt og fortsætter:

– Hvor botilbud oftest er i mere traditionelle og strukturerede rammer, så skaber SUF botilbud på alternative og mere fleksible måder, så borgernes behov tilgodeses. Det  sker fx i form af lejligheder og huse, der ikke nødvendigvis ligger i samme opgang som de øvrige borgere i tilbuddet.

Værdisættet fascinerer

Som projektleder i Den Sociale Udviklingsfond er Vinnie Loft Holdt med til lede udviklingsprojekter i SUF-afdelingerne rundt om i landet. Efter to år hos SUF har hun opnået en fortrolighed med afdelingerne og deres måde at arbejde på.- Her er et meget stærkt værdisæt og en kultur, som går igen på tværs af afdelinger. Det er en kultur båret af et brændende engagement og et ønske om at skabe de bedste rammer for unge og voksne i udsatte positioner, som har svært ved at finde deres plads andre steder.

Projektledere skal udvikle

Ifølge Vinnie Loft Holdt er det netop i mødet med de unge, at det skinner igennem, at SUF er en organisation med stor professionalisme og kvalitet i arbejdet.

– Noget af det, som jeg har bemærket – også i min tid i tilsynet – er evnen til at have de unge som omdrejningspunkt. jeg har talt med mange unge i SUF, og det som går igen i alle samtalerne er de unges oplevelse af at blive respekteret, accepteret og ikke mindst at være inddraget i alt som omhandler dem, siger projektlederen og indfanger det, som er blevet hendes helt store drivkraft:

– I tilsynet var jeg med til at bedømme kvaliteten. Nu kan jeg være med til at udvikle den. Og vi er i en flad, dynamisk organisation, hvor der er meget kort fra tanke til handling, når medarbejdere og ledere ser nye muligheder for at skabe styrkede indsatser.

BIllede af Vinnie Holdt

Jeg oplevede SUF som en spændende organisation i mit tidligere arbejdsvirke. Jeg vidste, at jeg, hvis jeg fik stillingen, ville træde ind i en organisation, som har en udtalt evne til at skabe individuelt tilrettelagte forløb og favne meget forskellige målgrupper.

Vinnie Loft Holdt, projektleder i SUF

Socialkonsulent i SUF

” Ordet arbejde får en helt anden betydning for mig nu, fordi jeg ikke bare tager hjem, når dagen er omme, men altid står til rådighed og kan kontaktes, hvis den unge har brug for det.”

Jonna Bergstrøm, socialkonsulent i SUF Djurs

Nattevagt i SUF

 ”Jeg kan virkelig godt lide at være nattevagt. Både fordi jeg hygger mig i mit eget selskab, og fordi det giver rigtig god mening at være den nære kontaktperson for en ung, som trænger til omsorg i de timer, der nogle gange kan være svære at komme igennem”

Rikke Aabenhus, nattevagt i SUF Nord

Leder i SUF

For vores ledere er muligheden for at handle en stærk drivkraft.

” Når noget umiddelbart kan virke umuligt, så tændes der en ild i os.”

Dorthe Drivsholm, afdelingsleder i SUF Nord