SUF deler ud af viden og erfaringer med pårørende

Greve Kommune rettede henvendelse til SUF efter at have læst SUF Magasinets temanummer om pårørende. Resultatet blev en formiddag med fokus på pårørendes rolle i indsatsen, set fra forskellige vinkler

Når SUF to gange om året sender SUF Magasinet på gaden, er det med ambitionen om at formidle viden om aktuelle problemstillinger indenfor det sociale område til gavn for sagsbehandlere, socialpædagoger, journalister, socialpolitikere, forskere osv.
Det var således også tilfældet, da SUF Magasinet i november 2021 blev publiceret.

Temaet var “pårørende”, og det var et tema, som vandt genklang mange steder. Blandt andet i Greve Kommune, som efterfølgende engagerede SUF til en formiddag med fokus på videndeling og erfaringsudveksling om samarbejdet med pårørende.

– Er der noget, som vi gerne vil i SUF, så er det at komme endnu tættere på vores kommunale samarbejdspartnere, når det gælder videndeling indenfor de problemstillinger og udfordringer, som begge parter møder. Kommunernes og vores afsæt er forskellige, men netop derfor har vi noget at give hinanden, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF.

Pårørende som vilkår

Sammen med Christina Hartmeyer, afdelingsleder i SUF-afdelingen BOAS Jægerspris, stod Margrethe Langer for faciliteringen af formiddagen, der blandt andet rejste spørgsmålene: ”Hvorfor er pårørendesamarbejde nødvendigt, og hvordan kan vi forstå den modstand, vi oplever?” ”Hvad siger Greve Kommunes politikker og borgere?” ”Hvad siger forskningen?” ”Hvad siger borger og pårørende?”

– Det er yderst interessant, når en kommune og en organisation som vores mødes for at dele viden om et emne, som vi begge har tæt inde på livet til daglig, siger Christina Hartmeyer og vender blikket mod det, der var emnet hos medarbejderne fra Børn- og ungeteamet i Greve Kommune, nemlig pårørendes rolle i forbindelse med unges indskrivninger.

– Hvis man som sagsbehandler primært forholder sig til en lovgivning, som handler om at finde et tilbud, der matcher en borgers behov, så kan man godt komme til at se bort fra de pårørende, fordi de ikke betragtes som en del af kerneopgaven. Men vores erfaring er, at de pårørende er et vilkår, og hvis vi lukker af for dem, så skaber vi problemer for os selv og dermed også et problem for kerneopgaven og borgeren. Skaber vi derimod en god relation til de pårørende, kan vi komme til – på den lange bane – at styrke indsatsen, fordi den pårørende bliver en ressource, siger Christina Hartmeyer.

Vores erfaring er, at de pårørende er et vilkår, og hvis vi lukker af for dem, så skaber vi problemer for os selv, og dermed også et problem for kerneopgaven og borgeren.

Christina Hartmeyer, afdelingsleder, i BOAS Jægerspris

SUF Magasinet s. 28-31 – Unge i centrum for videndelingen.

I SUF er den unge midtpunkt for videndelingen om sit eget forløb. En tur rundt i tre forskellige SUF-afdelinger giver et indblik i, hvordan videndelingsværktøjer mellem kommune, selvejet og øvrige aktører skaber sammenhæng for den enkelte

Forskellige mindset

Pårørende-formiddagen i Greve Kommune bød både på oplæg fra Christina Hartmeyer og Margrethe Langer samt små refleksionssøvelser, som blandt andet havde til formål at dele oplevelser, hvor samarbejdet med en pårørende har været konfliktfyldt.

– Uanset om man arbejder som sagsbehandler i en kommune eller som socialkonsulent i SUF, så stifter vi fra tid til anden bekendtskab med pårørende, der føler sig svigtede af systemet, og som i deres blanding af afmagt og frustration kommer til at fylde mere end den borger, som vi arbejder med. Det interessante er, at der er vidt forskellige faglige tilgange til pårørende-samarbejdet, og derfor er det så vigtigt at få delt erfaringer, da de i sidste ende påvirker den samlede indsats, påpeger Christina Hartmeyer.

Klar til næste oplæg

Margrethe Langer er enig, og hun understreger, at SUF gerne tropper op for at dele ud af deres viden og praksis indenfor andre områder, som knytter sig til den socialfaglige virkelighed.

– Pårørende-temaet er blot ét af de temaer, vi har beskæftiget os med i SUF Magasinet, men jeg kunne også nævne temaer som “visitation”, “fællesskab”, “motivation” og “beskæftigelse”. Det er temaer, som vi har en holdning til i kraft af vores praksis, men det er også temaer, som vi ønsker at blive klogere på gennem mødet med vores samarbejdspartnere, slutter Margrethe Langer.

Vi har valgt at udgive et magasin, som ikke kun gør os selv klogere, men også vores samarbejdspartnere. Målet er videndeling på øverste hylde, fordi vi grundlæggende tror på, at det er en af forudsætningerne for, at vi i fællesskab skaber endnu bedre indsatser for sårbare mennesker.

Michael Hansen, adm. direktør, Den Sociale Udviklingsfond