Ydelser

Fælles for de ydelser, som vi tilbyder i Den Sociale Udviklingsfond, er, at vi altid møder det enkelte menneske lige dér, hvor vedkommende er. Vi har øje for de ressourcer, som den unge eller voksne ikke nødvendigvis selv ser, og vi arbejder med at eliminere de barrierer, som står i vejen for det gode liv. Gennem en målrettet indsats er det målet at flytte mennesket derhen, hvor det med selvstændighed samt nye personlige og sociale kompetencer står med de bedste forudsætninger for at komme til at fungere i uddannelse, beskæftigelse og/eller med mindst mulig støtte.

En hjørnesten i dette arbejde er vores rådighedsprincip – en 24/7-ordning – som gør, at vores indskrevne på alle tider af døgnet kan få fat i en socialkonsulent, så snart behovet opstår.

En anden hjørnesten i vores ydelser er vores relationspædagogiske tilgang til det socialfaglige arbejde, som gør, at vi skaber resultater. 

Hvis du ikke finder det, du søger, og du har brug for faglig og praktisk sparring, så ring til Margrethe Langer, regionsdirektør, tlf. 30 84 45 05 eller til vores hovednummer tlf. 70 19 28 00.

Ydelser under Serviceloven

 • Botilbud §§ 66, 107, 108 og 110
 • Støtte i egen bolig efter §§ 52 og 85
 • Efterværn §76
 • Støtte til familien/praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet §52
 • Kontaktperson §§ 52 og 76
 • Individuelt tilrettelagte solistprojekter – med et klart defineret udviklingsperspektiv
 • Ydelser under LAB-loven
 • Ressourceforløb efter §112
 • Virksomhedspraktik efter §57
 • Vejledning og opkvalificering efter §91
 • Mentorstøtte efter §167

Ydelser i Special Minds

I vores afdelinger i Special Minds tilbyder vi ydelser til mennesker med autisme med det formål at styrke deres mulighed for at få et arbejde eller komme i uddannelse:

Du kan læse mere om de enkelte ydelser på Special Minds’ hjemmeside: specialminds.dk/forloeb/

Ydelser i Café Frida

Café Frida er en socialøkonomisk café i Aarhus, som drives af Den Sociale Udviklingsfond. Her tilbyder vi afklaringsforløb for unge og voksne i alderen 18-30 år, der har brug for støtte for at komme i gang med uddannelse eller job. Det er mennesker, som har forskellige psykiske og sociale problemstillinger. Det kan være alt lige fra depression til angst, OCD, personlighedsforstyrrelse og ADHD.

I Cafe Frida møder de sårbare kvinder:

 • Konkrete og nødvendige opgaver på en arbejdsplads
 • Socialpædagogisk relationsarbejde gennem praktisk arbejdsfællesskab
 • En kombination af personlig støtte og afklaring
 • Et varmt og givende fællesskab

Du kan læse mere om de enkelte ydelser her.