§ 43 – botilbud

§ 43 i barnets lov omhandler anbringelsessteder for børn og unge under 18 år. Det kan for eksempel være i en plejefamilie, en netværksplejefamilie, en døgninstitution eller et opholdssted.

I Den Sociale Udviklingsfond er flere af vores afdelinger godkendt iht. § 43, stk. 1 nr. 6. Socialtilsyn Midt er tilsyns- og godkendelsesmyndighed. Afdelingerne tilbyder lejligheder, hvor den unge bor selv, men med støtte fra en socialkonsulent, der er til rådighed 24 timer i døgnet, og som mindst én gang om dagen er i kontakt med den unge. Gennem et tæt og målrettet relationsarbejde er det ambitionen for vores § 43-tilbud, at den unge på sigt skal blive i stand til at bo i egen bolig uden – eller med minimal – støtte.

Som en del af vores § 43-indsatser tilbyder vi også projektfamilier, hvor den unge bor hos en projektfamilie, men med en fast tilknyttet socialkonsulent, som både giver vejledning til den unge og til projektfamilien i det omfang, der er behov for det.

I forbindelse med § 43 er Den Sociale Udviklingsfond også godkendt til at bevillige efterværn.

Ung pige spiller kort ved bord

Se hvilke af vores afdelinger, der tilbyder § 43 her: