TIlbage til forsiden

SUF Eremitterne – et bo-selv-tilbud i København til unge, som ikke kan bo hjemme

•  Botilbud efter Barnets lov § 43 og Serviceloven § 107
•  Efterværn efter Barnets lov § 114

•  Støtte i eget hjem efter Barnets lov § 32 og Serviceloven § 85

SUF Eremitterne er et bo-selv-tilbud for unge fra 16-35 år efter Barnets lov § 43 og Serviceloven § 107 samt efterværn efter Barnets lov § 114.

Det er unge, som typisk har været anbragt udenfor hjemmet, eller som af andre årsager ikke kan bo hjemme. Vi er godkendt til 30 pladser.

Det har været en enorm vigtig støtte for mig. Egentlig skulle jeg have været i et intensivt behandlingsforløb undervejs, men det ville give mig for meget fravær. Her har SUF afvejet for manglende behandling ved at skabe en ramme, som jeg kunne fungere i.

 

Tidligere ung hos SUF Eremitterne

Bliv klogere på hvem vi er

Personer i samtale

Hos Eremitterne får den unge:

  • en fast støtteperson – en socialkonsulent – der kan kontaktes 24 timer i døgnet.
  • mulighed for lån af en lejlighed beliggende i København.
  • hjælp til praktiske forhold, herunder indkøb, kost og hygiejne,
  • budgetlægning, kommunikation med offentlige instanser m.m.
  • tilbud om at deltage i aktiviteter med andre unge og medarbejdere i
  • projekter, herunder ugentlig fællesspisning i vores lokaler på Vesterbro.
  • støtte til samarbejde med relevante parter fx familie, arbejdsplads,
  • uddannelsesinstitution, venner og kæreste.
  • tilbud om praktik i Eremitternes køkkenskole på Vesterbro.

SUF Eremitterne har adresse i en stor og hyggelig lejlighed lige midt i København tæt på hovedbanegården. Lejligheden er en fast møderamme om fællesspisning og andre sociale aktiviteter, hvor de unge og deres socialkonsulenter mødes.

Natoverbygning

Eremitterne har desuden 21 pladser med natoverbygning fordelt på 3 adresser på Østerbro, Nørrebro og København NV. Her er Eremit-grundmodellen udvidet med en åben natafdeling fra kl. 20.00-08.00. Natoverbygningen er for unge, der i en kortere eller længere periode har brug for intensiv støtte. Det er typisk unge, som lider af angst, unge med behov for øget struktur og unge, der har svære problematikker med at være i eget rum.

Lejlighed skaber selvstændighed

Eremitterne har positive erfaringer med etablering af unge i egen lejlighed med tilknyttet støtte, som hviler på opbygning af et tillids- og fortrolighedsforhold til en voksen. Rammen skaber den kontinuitet og stabilitet, som giver den unge overskud til udvikling – og dermed gradvis afvikling af støtten.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Samtale mellem personer ved bord udendørs
Stock foto af kvinde med ryggen til, stående ved skovsø

"De har som de første troet på mig"

Politikvinden Rikke, der er incestoffer og for 12 år siden forlod SUF Eremitterne, har på trods af nye tragiske hændelser en ukuelig tro på livet.

Portræt billede af Socialkonsulent Pernille Christensen

Rejsen tilbage til virkeligheden

Tydelige rammer og tætte relationer er en forudsætning for, at socialt udsatte unge kan få fodfæste igen. Trine Egholm, der er leder i Eremitterne, fortæller her, om arbejdet med at inkludere de unge i samfundet igen.

Medarbejdere

Trine Egholm

Afdelingsleder

socialrådgiver og diplom i ledelse

Efteruddannelse
Supervisor, Stofrådgivningens efteruddannelse, DAT (Dialektisk Adfærdsterapi) v. Casper Aae

Tidligere erfaringer
erfaring fra bla. Røde Kors, sagsbehandler i kommunalt regi og fra ungdomspension.

Ansat siden 2001

Send sikker mail

Karin

Socialkonsulent og koordinator for natafdelingerne

folkeskolelærer

Efteruddannelse
Supervisor, Stofrådgivningens efteruddannelse, DAT (Dialektisk Adfærdsterapi) v. Casper Aae

Tidligere erfaringer
Erfaring med undervisning af unge med særlige behov og undervisning i fængselsregi

Ansat siden 2003

Send sikker mail

Mazlum

Socialkonsulent

Socialrådgiver

Faglig baggrund
Uddannet socialrådgiver fra Københavns Professionshøjskole/Metropol samt uddannet brandmand i Beredskabsstyrelsen
SUF´s interne psykiatri uddannelse 2022.

Tidligere erfaringer
Arbejde som myndighedssagsbehandler i Socialenheden for Voksne (Albertslund Kommune).Brandmand i beredskabsstyrelsen (Beredskabsstyrelsen Bornholm). Socialfaglig medarbejder på Mændenes hjem & Stofindtagelsesrummet H17.
Ansat i SUF siden 2021 med erfaring som Socialkonsulent i SUF Sydsjælland

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Stine

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Stofrådgivningens efteruddannelse, DAT (Dialektisk Adfærdsterapi) v. Casper Aaen Certificeret Familieterapeut SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Erfaring fra børnehjem og individuelt støtte

Ansat siden 2005

Send sikker mail

Claus

Socialkonsulent

Bachelor historie/japansk

Efteruddannelse
Stofrådgivningens efteruddannelse, DAT (Dialektisk Adfærdsterapi) v. Casper Aaen, SUFs interne psykiatriuddannelse, grundforløb i Kybernistisk psykologi, VITA uddannelsen

Tidligere erfaringer
mange års erfaring fra Røde Kors og døgninstitution

Ansat siden 2008

Send sikker mail

Rikke

Socialkonsulent

beklædningsformgiver

Efteruddannelse
Stofrådgivningens efteruddannelse DAT (Dialektisk adfærdsterapi) ved Casper Aaen Vita uddannelsen SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring som kontaktperson

Ansat siden 2011

Send sikker mail

Laila

Socialkonsulent

socialpædagog

Efteruddannelse
Stofrådgivningens efteruddannelse, SUFs interne psykiatriuddannelse og i 2022 påbegyndes diplom i socialt arbejde med rusmidler

Tidligere erfaringer
Erfaring fra døgninstitution og sikret afdeling

Ansat siden 2012

Send sikker mail

Christina

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse, DAT (Dialektisk adfærdsterapi)

Tidligere erfaringer
mange års erfaring fra institution og kontaktperson

Ansat siden 2016

Send sikker mail

Dan

Socialkonsulent

Cand.mag. Historie og samfundsfag Pædagogikum, Diplomuddannelse i uddannelse-, erhvervs- og karrierevejledning

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring fra undervisning i gymnasiel regi og studievejledning.

Ansat siden 2017

Send sikker mail

Anders

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring fra bosteder/døgninstitutioner

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Sonny

Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
KAT uddannelsen, modul 2. Chok traumeterapeut uddannet hos bodynamic. SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Erfaring fra socialpsykiatrien, Cuku samt normalområdet.

Send sikker mail
Ansat siden 2022

Send sikker mail

Henriette

Socialfaglig medarbejder

socialrådgiver

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
mangeårig erfaring som kommunal socialrådgiver i familieafdeling samt undervisning i Efterværn

Ansat siden 2021

Send sikker mail

Jacob

Nattevagt

Tegnsprogstolk

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse, Kognitiv psykoterapeut, 4 årig   ADHD/Autisme, Videnscenter for Autisme 

Tidligere erfaringer
Erfaring fra anden SUF afdeling indenfor autismeområdet

Ansat siden 2018

Send sikker mail

Jovica

Nattevagt

pædagog

Efteruddannelse
Diplom i familieterapi

Tidligere erfaringer
Mange års erfaring som kontaktperson i SUF regi og familiebehandler i kommunalt regi.

Ansat siden 2014

Send sikker mail

Nina

Nattevagt

Psykoterapeut og prof. Bachelor i Ernæring og sundhed

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
erfaring fra anden SUF afdeling inden for autismeområdet

Ansat siden 2020

Send sikker mail

Kirstine

Nattevagt

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse


Ansat siden 2020

Send sikker mail

Sidsel

Nattevagt

Bachelor Kbh. Universitet

Tidligere erfaringer
konsulent på misbrugsbehandling- ambulatorium , kommunikationsansvarlig på gymnasie/erhvervsskole og mange år som pædagogisk kontaktperson på bosted.

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Natascha

Nattevagt

Pædagog

Efteruddannelse
SUFs interne psykiatriuddannelse

Tidligere erfaringer
Pædagogisk erfaring fra daginstitutioner, plejehjem og vejleder/AMR, støtte for hjerneskadet dreng, vikar på bosted

Ansat siden 2022

Send sikker mail

Materialer

Et tilbud om individuel støtte

Bo-selv-tilbud med fællesskab og individuelt tilrettelagt støtte til unge og voksne.

Visitation og Priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på 

Kontakt

SUF Eremitterne

Vesterbrogade 18, 2. tv.
1620 København V

Find os på Google maps linkbillede
Mennesker taler sammen i køkken