TIlbage til forsiden

Botilbud med individuel støtte og hverdagstræning

Vi leverer kombineret botilbud og træningsaktiviteter efter §§ 66, 85, 107 og 108. Derudover tilbyder vi misbrugsbehandling efter §101.

I en kombination af botilbud og træningsaktiviteter tilbyder SUF SYD problemløsning og kompetenceudvikling for unge og familier med betydelige personlige og sociale problemstillinger. Vores tilbud retter sig mod alle kommuner i det sydjyske område.

Vi leverer kombineret botilbud og træningsaktiviteter efter §§ 66, 85, 107 og 108. Derudover tilbyder vi misbrugsbehandling efter §101.

Målgruppen er unge fra 14 år ved ambulant indsats og 16 år ved bo-selv støtte. De unge har typisk uhensigtsmæssige måder at vise omverdenen, at de er hårdt belastede af svigt, overgreb og mistolkninger fra voksenverdenen. Fælles for målgruppen er, at de har behov for bo-træning og generel støtte i hverdagen.

De unge kan være tynget af:

 

 • Svære sociale og/eller psykiske vanskeligheder
 • Adfærdsvanskeligheder og kriminalitet
 • Psykiatriske problemstillinger
 • Betydelige problemstillinger i familien
 • Stof -og alkoholmisbrug eller dobbeltdiagnoser
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvskadende adfærd, angst og depression
 • ADHD
 • Autisme Spektrum Forstyrrelse
Samtale mellem personer ved bord udendørs

SUF SYD tilbyder

 • Individuelle og fleksible socialpædagogiske løsninger
 • Målrettet personlig og social udvikling og træning
 • Deltagelse i strukturerede sociale fællesaktiviteter
 • Opbyggelse af relation til og samarbejde med familie, kæreste, venner, naboer, arbejde, uddannelse, offentlige instanser osv.
 • En fast og kontinuerlig socialkonsulent med døgnkontakt
 • Støtte til beskæftigelse, uddannelse eller afklaring
 • Træning og hjælp efter behov til praktiske forhold som bolig, indkøb, kost, hygiejne og økonomi

En vifte af tilbud

SUF SYD arbejder med en flerstrenget organisationsmodel, der indeholder en række tilbud, som hver især og sammen kan løse forskelligartede opgaver. Vi har dokumenteret erfaring med, at den faglige synergieffekt, som hentes gennem organisationens forskellige indsatsområder, skaber resultater for den unge – også på lang sigt.

 

Nu også misbrugsbehandling

SUF SYD er godkendt til misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101.

En fleksibel samarbejdspartner

SUF SYD er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner. I forhold til kommunernes bestræbelser på at finde de bedste løsninger til den rigtige pris, er det vores ønske, at indgå i et dynamisk samarbejde omkring målgrupper, som kan være vanskelige at finde hensigtsmæssige tilbud til.

  Til unge og pårørende

  Er du ung eller pårørende har du sikkert spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

  Samtale mellem personer ved bord udendørs
  Sort hvidt foto af Grevinde Danner

  Da Simon fik ro på

  SUF SYD: Efter flere års uro omkring Simon og hans situation kom han til SUF. Her blev hybridmodellen vejen til udvikling; som ikke kunne opnås andre steder.

  Nærbillede af ung mand

  Motivationen gror gennem ejerskabet

  SUF SYD: Inddragelse af unge i udformning, formulering og dokumentation af de pædagogiske indsatsplaner er en hjørnesten i Den Sociale Udviklingsfond. – Hvis ikke den unge selv har troen på, at det er muligt at skabe en positiv udvikling, så kommer vi ingen vegne, siger Pia Henriksen, socialkonsulent, SUF Syd

  Medarbejdere

  Gitte Kargo

  Afdelingsleder

  Pædagog. Kok

  Efteruddannelse
  (specialuddannelse i spiseforstyrrelser). NADA-akupunktør. Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer

  Ansat siden 2009

  Send sikker mail

  Pia Henriksen

  Afdelingsleder

  Socialrådgiver

  Tidligere erfaringer
  Kognitiv misbrugsuddannelse og løsningsfokuseret terapi. NADA-akupunktør.

  Ansat siden 2009

  Send sikker mail

  Thomas Rotne

  Seniorkonsulent

  Socialrådgiver

  Ansat siden 1991

  Send sikker mail

  Sussi Friis Damkjær

  Socialkonsulent


  Ansat siden 2015

  Send sikker mail

  Kresten Rex Mortensen

  Socialkonsulent


  Ansat siden 2019

  Send sikker mail

  Martin Juhl Jensen

  Socialkonsulent


  Ansat siden 2020

  Send sikker mail

  Trine Abildtrup Kabelka

  Socialkonsulent


  Ansat siden 2022

  Send sikker mail

  Andreas Konradsen

  Socialkonsulent


  Ansat siden 2022

  Send sikker mail

  Anne H. A. Schmidt

  Socialkonsulent

  Materialer

  SUF SYD

  Download folder om SUF SYD her.

  SUF SYD – Misbrugsbehandling 

  Download folder om misbrugsbehandling.

  Visitation og Priser

  Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

  Se vores tilbud her på  tilbudsportalen.

  Visitation og information sker ved henvendelse til afdelingsleder
  Thomas Rotne.

  Kontakt

  SUF SYD

  Bredevej 44
  6000 Kolding

  Kontakt
  Afdelingsleder 

  Gitte Kargo

  Tlf.:  30 84 47 06
  Mail: sufsyd@suf.dk

  Pia Henriksen

  Tlf.:  30 84 48 33
  Mail: sufsyd@suf.dk

   

  Find os på Google maps linkbillede
  Mennesker taler sammen i køkken