TIlbage til forsiden

Botilbud med individuel støtte og botræning 

Vi leverer ydelser efter Serviceloven §§ 85, 107 og 108. Derudover tilbyder vi misbrugsbehandling efter § 101. 

SUF Syd tilbyder problemløsning og kompetenceudvikling for unge og voksne med betydelige personlige, psykiske og sociale problemstillinger.

Målgruppen er unge og voksne fra 18 år.

Fælles for målgruppen er, at de har behov for bo-træning og generel massiv støtte i hverdagen.  

Målgruppen kommer med udfordringer som: 

 

 • Tilknytningsforstyrrelser/omsorgssvigt 
 • Adfærdsvanskeligheder   
 • Betydelige problemstillinger i familien 
 • Afhængighedsproblematikker, herunder stof -og alkoholmisbrug  
 • Dobbeltdiagnoser 
 • Kriminalitet
 • Spiseforstyrrelser 
 • Selvskadende adfærd, angst og depression 
 • Opmærksomhedsforstyrrelse 
 • Personlighedsforstyrrelser 
 • Skizofreni 
 • Autisme spektrum forstyrrelse 
  Samtale mellem personer ved bord udendørs

  Et tilbud med klare mål 

  Målet for vores indsats er at skabe holdbare løsninger for yngre voksne, som typisk har haft et liv præget at personlige, psykiske og sociale problemstillinger.  Vi ønsker at bringe dem frem til en livssituation, hvor deres ressourcer både er til gavn for dem selv individuelt og i forhold til deres omgivelser.  

  Med det afsæt indeholder vores tilbud: 

  • Individuelle og fleksible socialpædagogiske løsninger 
  • Målrettet personlig og social udvikling og træning 
  • Deltagelse i strukturerede sociale fællesaktiviteter 
  • Opbyggelse af relation til og samarbejde med unges netværk, arbejde, uddannelse, offentlige myndigheder osv. 
  • En fast og kontinuerlig socialkonsulent med døgnkontakt 
  • Støtte til afklaring, beskæftigelse, uddannelse  
  • Træning og hjælp efter behov til praktiske forhold som bolig, indkøb, kost, hygiejne og økonomi 
  • Medicin- og sundhedspædagogik  

  Individuelt tilpassede løsninger 

  I SUF Syd har vi mangeårig erfaring med at skabe individuelt tilpassede løsninger, når sagerne er komplekse. Vi tager altid afsæt i den enkeltes udgangspunkt og finder derfra ud af, hvordan vi etablerer den bedste ramme. Det kan være lige fra botilbud til placering i vores hybridmodel eller en bo-selv-løsning med støtte. Tilbuddet kan indeholde social- og dagligdags træning, deltagelse i vores værested, NADA, neuro-feedback osv.   

  Nu også misbrugsbehandling

  SUF SYD er godkendt til misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101.

  Hybridmodellen 

  Vi tilbyder Hybridmodellen, der er et døgntilbud med en tilknyttet mesterlærefamilie for unge og voksne fra 18 år og opefter. Der er tale om en alternativ socialpædagogisk løsning efter §§ 107 og 108, hvor et traditionelt døgntilbud eller klassisk tilbud om støtte i egen bolig ikke er tilstrækkeligt. 

  Læs mere:

  Er du interesseret i at blive mesterlærefamilie, så kontakt Pia Henriksen eller Gitte Kargo

  Gitte Kargo:
  Tlf: 30 84 47 06 
  Email: gka@suf.dk

  Pia Henriksen:

  Tlf: 30 84 48 33
  Email: ph@suf.dk

   

  Thomas Rotne ved computer

  Hjernetræning med elektroder skaber nye resultater

  Thomas Rotne fra SUF Syd har i mere end 40 år arbejdet med unge med store psykiske udfordringer.  Neurofeedback er et nyt værktøj, som giver ro og øget koncentration

  Misbrugsbehandling 

  SUF Syd er godkendt til misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101. Vi tilbyder en individuel, helhedsorienteret tilgang som en del af den øvrige indsats.  

  Læs også artiklen ”SUF blotlægger tal om misbrug gennem ny sprogbrug”:

   

  En fleksibel samarbejdspartner

  SUF SYD er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner. I forhold til kommunernes bestræbelser på at finde de bedste løsninger til den rigtige pris, er det vores ønske, at indgå i et dynamisk samarbejde omkring målgrupper, som kan være vanskelige at finde hensigtsmæssige tilbud til.

   Til unge og pårørende

   Er du ung eller pårørende har du sikkert spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

   Samtale mellem personer ved bord udendørs
   Nærbillede af ung mand

   Motivationen gror gennem ejerskabet

   SUF SYD: Inddragelse af unge i udformning, formulering og dokumentation af de pædagogiske indsatsplaner er en hjørnesten i Den Sociale Udviklingsfond. – Hvis ikke den unge selv har troen på, at det er muligt at skabe en positiv udvikling, så kommer vi ingen vegne, siger Pia Henriksen, socialkonsulent, SUF Syd

   Medarbejdere

   Gitte Kargo

   Afdelingsleder

   Pædagog

   Efteruddannelse
   Uddannelse i dobbeltdiagnoser, mentaliseringsbaseret behandling og intern psykiatriuddannelse. Neurofeedbacktræner, Babysimulatorinstruktør, PAV, Stemmehører/Maastrict interview, NADA og K.O.K specialuddannelse i spiseforstyrrelser. Derudover grunduddannelse i kognitive behandlingsformer samt misbrugsbehandling.

   Tidligere erfaringer
   Ledelseserfaring fra arbejde på dag- og døgninstitution.

   Ansat siden 2009

   Send sikker mail

   Pia Henriksen

   Afdelingsleder

   Socialrådgiver

   Efteruddannelse
   Diplomuddannelse i arbejdet med socialt udsatte børn og deres familier. Derudover udannet indenfor løsningsfokuseret terapi, dobbeltdiagnoser, intern psykiatriuddannelse og kollegial supervisionsuddannelse. MOVE, Neurofeedbacktræner, PAV, Stemmehører/Maastrict interview og NADA.

   Tidligere erfaringer
   Arbejdet på kommunalt misbrugscenter og ledelseserfaring fra behandlingsarbejde.

   Ansat siden 2009

   Send sikker mail

   Thomas

   Seniorkonsulent

   Socialrådgiver

   Ansat siden 1991

   Send sikker mail

   Kresten

   Socialkonsulent

   Pædagog

   Efteruddannelse
   2-årig Neuropædagogisk uddannelse. Derudover systemisk uddannelse fra MacMann Berg og uddannelse i dobbeltdiagnoser samt intern psykiatriuddannelse.

   Tidligere erfaring
   Mangeårig erfaring fra døgninstitutionsområdet.

   Ansat siden 2019

   Send sikker mail

   Martin

   Socialkonsulent

   Pædagog

   Efteruddannelse
   ICDP Niveau 1. Uddannelse indenfor dobbeltdiagnoser, intern psykiatriuddannelse, kognitiv terapi og KRAP. Derudover grunduddannelse i mentalisering samt systemisk konsulent og lederuddannelse v/MacMannBerg

   Tidligere erfaringer
   Mangeårig erfaring fra SFO og døgninstitutionsområdet.

   Ansat siden 2020

   Send sikker mail

   Andreas

   Socialkonsulent

   Pædagog

   Efteruddannelse
   Dobbeltdiagnoseuddannelse og intern psykiatriuddannelse.

   Tidligere erfaringer
   Arbejdet som pædagogmedhjælper

   Ansat siden 2022

   Send sikker mail

   Anne

   Socialkonsulent

   Socialrådgiver

   Efteruddannelse
   Dobbeltdiagnoseuddannelse.

   Tidligere erfaringer
   Arbejdet som vikar i SUF Syd.

   Ansat siden 2023

   Materialer

   Hybridmodellen 

   Download folder om misbrugsbehandling.

   Visitation og Priser

   Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

   Se vores tilbud her på  tilbudsportalen.

   Visitation og information sker ved henvendelse til afdelingsleder
   Pia og Gitte.

   Kontakt

   SUF SYD

   Bredevej 44
   6000 Kolding

   Kontakt
   Afdelingsleder

   Gitte Kargo

   Tlf.:  30 84 47 06
   Mail: sufsyd@suf.dk

   Pia Henriksen

   Tlf.:  30 84 48 33
   Mail: sufsyd@suf.dk

    

   Find os på Google maps linkbillede
   Mennesker taler sammen i køkken