TIlbage til forsiden

Botilbud med individuel støtte og træning 

Vi leverer kombineret botilbud og træningsaktiviteter efter §§ 66, 85, 107 og 108. Derudover tilbyder vi misbrugsbehandling efter §101. 

I en kombination af botilbud og træningsaktiviteter tilbyder SUF Syd problemløsning og kompetenceudvikling for unge og voksne med betydelige personlige, psykiske og sociale problemstillinger.

Vi leverer kombineret botilbud og træningsaktiviteter efter §§ 66, 85, 107 og 108. Derudover tilbyder vi misbrugsbehandling efter §101.

Målgruppen er unge og voksne fra 16 år. Fælles for målgruppen er, at de har behov for bo-træning og generel massiv støtte i hverdagen.  

Målgruppen kommer med udfordringer som:  

 

 • Tilknytningsforstyrrelser/omsorgssvigt 
 • Adfærdsvanskeligheder   
 • Betydelige problemstillinger i familien 
 • Afhængighedsproblematikker, herunder stof -og alkoholmisbrug  
 • Dobbeltdiagnoser 
 • Kriminalitet 
 • Spiseforstyrrelser 
 • Selvskadende adfærd, angst og depression 
 • Opmærksomhedsforstyrrelse 
 • Personlighedsforstyrrelser 
 • Skizofreni 
 • Autisme spektrum forstyrrelse 
  Samtale mellem personer ved bord udendørs

  Et tilbud med klare mål 

  Målet for vores indsats er at skabe holdbare løsninger for yngre voksne, som typisk har haft et liv præget at personlige, psykiske og sociale problemstillinger.  Vi ønsker at bringe dem frem til en livssituation, hvor deres ressourcer både er til gavn for dem selv individuelt og i forhold til deres omgivelser.  

  Med det afsæt indeholder vores tilbud: 

  • Individuelle og fleksible socialpædagogiske løsninger 
  • Målrettet personlig og social udvikling og træning 
  • Deltagelse i strukturerede sociale fællesaktiviteter 
  • Opbyggelse af relation til og samarbejde med unges netværk, arbejde, uddannelse, offentlige myndigheder osv. 
  • En fast og kontinuerlig socialkonsulent med døgnkontakt 
  • Støtte til afklaring, beskæftigelse, uddannelse  
  • Træning og hjælp efter behov til praktiske forhold som bolig, indkøb, kost, hygiejne og økonomi 
  • Medicin- og sundhedspædagogik  

  Individuelt tilpassede løsninger 

  I SUF Syd har vi mangeårig erfaring med at skabe individuelt tilpassede løsninger, når sagerne er komplekse. Vi tager altid afsæt i den enkeltes udgangspunkt og finder derfra ud af, hvordan vi etablerer den bedste ramme. Det kan være lige fra botilbud til placering i vores hybridmodel eller en bo-selv-løsning med støtte. Tilbuddet kan indeholde social- og dagligdags træning, deltagelse i vores værested, NADA, neuro-feedback osv.   

  Nu også misbrugsbehandling

  SUF SYD er godkendt til misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101.

  Hybridmodellen 

  Vi tilbyder Hybridmodellen, der er et døgntilbud med en tilknyttet mesterlærefamilie for unge og voksne fra 16 år og opefter. Der er tale om en alternativ socialpædagogisk løsning efter §§ 66, 107 og 108, hvor et traditionelt døgntilbud eller klassisk tilbud om støtte i egen bolig ikke er tilstrækkeligt. 

  Læs mere:

  Er du interesseret i at blive mesterlærefamilie, så kontakt Pia Henriksen eller Gitte Kargo

  Gitte Kargo:
  Tlf: 30 84 47 06 / 75 52 62 66
  Email: gka@suf.dk

  Pia Henriksen:

  Tlf: 30 84 48 33
  Email: ph@suf.dk

  Mød Pia Hansen og bliv klogere på, hvordan det er at være mesterlærefamilie. 

  Misbrugsbehandling 

  SUF Syd er godkendt til misbrugsbehandling efter Servicelovens § 101. Vi tilbyder en individuel, helhedsorienteret tilgang som en del af den øvrige indsats.  

  Læs også artiklen ”SUF blotlægger tal om misbrug gennem ny sprogbrug”:

  En fleksibel samarbejdspartner 

  SUF Syd er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner. I forhold til kommunernes bestræbelser på at finde de bedste løsninger, er det vores ønske at indgå i et dynamisk samarbejde om målgrupper, som har vanskeligt ved at passe ind i eksisterende tilbud. Det er typisk unge, der ikke formår at finde sig til rette på en institution, og som ikke kan bo i eget hjem, hvor vi sammen med kommunen udvikler den ramme, der passer til den enkelte. 

   

  Til unge og pårørende 

  Er du ung eller pårørende og har spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, eller hvordan visitering til SUF foregår, har vi samlet lidt information på tværs af vores afdelinger. 

  En fleksibel samarbejdspartner

  SUF SYD er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner. I forhold til kommunernes bestræbelser på at finde de bedste løsninger til den rigtige pris, er det vores ønske, at indgå i et dynamisk samarbejde omkring målgrupper, som kan være vanskelige at finde hensigtsmæssige tilbud til.

   Til unge og pårørende

   Er du ung eller pårørende har du sikkert spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

   Samtale mellem personer ved bord udendørs
   Nærbillede af ung mand

   Motivationen gror gennem ejerskabet

   SUF SYD: Inddragelse af unge i udformning, formulering og dokumentation af de pædagogiske indsatsplaner er en hjørnesten i Den Sociale Udviklingsfond. – Hvis ikke den unge selv har troen på, at det er muligt at skabe en positiv udvikling, så kommer vi ingen vegne, siger Pia Henriksen, socialkonsulent, SUF Syd

   Medarbejdere

   Gitte Kargo

   Afdelingsleder

   Pædagog

   Efteruddannelse
   Uddannelse i dobbeltdiagnoser, mentaliseringsbaseret behandling og intern psykiatriuddannelse. Neurofeedbacktræner, Babysimulatorinstruktør, PAV, Stemmehører/Maastrict interview, NADA og K.O.K specialuddannelse i spiseforstyrrelser. Derudover grunduddannelse i kognitive behandlingsformer samt misbrugsbehandling.

   Tidligere erfaringer
   Ledelseserfaring fra arbejde på dag- og døgninstitution.

   Ansat siden 2009

   Send sikker mail

   Pia Henriksen

   Afdelingsleder

   Socialrådgiver

   Efteruddannelse
   Diplomuddannelse i arbejdet med socialt udsatte børn og deres familier. Derudover udannet indenfor løsningsfokuseret terapi, dobbeltdiagnoser, intern psykiatriuddannelse og kollegial supervisionsuddannelse. MOVE, Neurofeedbacktræner, PAV, Stemmehører/Maastrict interview og NADA.

   Tidligere erfaringer
   Arbejdet på kommunalt misbrugscenter og ledelseserfaring fra behandlingsarbejde.

   Ansat siden 2009

   Send sikker mail

   Thomas Rotne

   Seniorkonsulent

   Socialrådgiver

   Ansat siden 1991

   Send sikker mail

   Sussi Friis Damkjær

   Socialkonsulent


   Ansat siden 2015

   Send sikker mail

   Kresten Rex Mortensen

   Socialkonsulent

   Pædagog

   Efteruddannelse
   2-årig Neuropædagogisk uddannelse. Derudover systemisk uddannelse fra MacMann Berg og uddannelse i dobbeltdiagnoser samt intern psykiatriuddannelse.

   Tidligere erfaring
   Mangeårig erfaring fra døgninstitutionsområdet.

   Ansat siden 2019

   Send sikker mail

   Martin Juhl Jensen

   Socialkonsulent

   Pædagog

   Efteruddannelse
   ICDP Niveau 1. Uddannelse indenfor dobbeltdiagnoser, intern psykiatriuddannelse, kognitiv terapi og KRAP. Derudover grunduddannelse i mentalisering samt systemisk konsulent og lederuddannelse v/MacMannBerg

   Tidligere erfaringer
   Mangeårig erfaring fra SFO og døgninstitutionsområdet.

   Ansat siden 2020

   Send sikker mail

   Trine Abildtrup Kabelka

   Socialkonsulent

   Lærer

   Efteruddannelse

   Supervisoruddannelse fra Systemisk Institut, dobbeltdiagnoseuddannelse og intern psykiatriuddannelse. Derudover uddannet latterterapeut.

   Tidligere erfaringer
   Mangeårig erfaring fra døgninstitutionsområdet.

   Ansat siden 2022

   Send sikker mail

   Andreas Konradsen

   Socialkonsulent

   Pædagog

   Efteruddannelse
   Dobbeltdiagnoseuddannelse og intern psykiatriuddannelse.

   Tidligere erfaringer
   Arbejdet som pædagogmedhjælper

   Ansat siden 2022

   Send sikker mail

   Anne H. A. Schmidt

   Socialkonsulent

   Socialrådgiver

   Efteruddannelse
   Dobbeltdiagnoseuddannelse.

   Tidligere erfaringer
   Arbejdet som vikar i SUF Syd.

   Ansat siden 2023

   Materialer

   SUF SYD

   Download folder om SUF SYD her.

   SUF SYD – Misbrugsbehandling 

   Download folder om misbrugsbehandling.

   Hybridmodellen 

   Download folder om misbrugsbehandling.

   Visitation og Priser

   Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

   Se vores tilbud her på  tilbudsportalen.

   Visitation og information sker ved henvendelse til afdelingsleder
   Pia og Gitte.

   Kontakt

   SUF SYD

   Bredevej 44
   6000 Kolding

   Kontakt
   Afdelingsleder

   Gitte Kargo

   Tlf.:  30 84 47 06
   Mail: sufsyd@suf.dk

   Pia Henriksen

   Tlf.:  30 84 48 33
   Mail: sufsyd@suf.dk

    

   Find os på Google maps linkbillede
   Mennesker taler sammen i køkken