Ledelsesudvikling i høj kurs

I Den Sociale Udviklingsfond er vi mere end 25 ledere. Ud over direktionen er der afdelingsledere i hver af vores SUF-afdelinger med alt lige fra 2-85 medarbejdere.

Vi udvikler os i samspil i bl.a. Lederforum, hvor vi mødes flere gange årligt, og derudover bidrager supervision og ledelsessparring til løbende udvikling. Ledelsesudvikling og lederuddannelse har høj prioritet. Som leder skal man både stå for udviklingen af sin egen afdeling, og man skal bidrage aktivt til udviklingen af den samlede organisation.

Arbejdet hviler på to grundlæggende filosofier. For det første har vi i SUF det, som vi kalder handlepligt. Det er evnen til at agere rettidigt og efter bedste evne i forhold til såvel kolleger som de unge, fællesskabet og samarbejdspartnere. Den anden grundlæggende filosofi for vores arbejde er psykologisk ejerskab. Det er oplevelsen af ikke ”blot” at gå på arbejde og modtage løn – men et psykologisk medejerskab, som driver dig i din afdeling og i den fælles organisation SUF.

Vi sigter højt

Vi stiller høje krav til vores medarbejdere i Den Sociale Udviklingsfond – både personligt og fagligt. Det er ambitionen, at alle ledere har lederuddannelse på diplomniveau – og som oftest er det for den enkelte leder kombineret med andre erhvervede ledelseskompetencer. Som leder i Den Sociale Udviklingsfond er stor personlig og faglig integritet helt afgørende. Samtidig kræves der et åbent, lyttende og nysgerrigt blik for såvel medarbejdere som udvikling af nye indsatser.

Dorthe Drivsholm har siden 2002 været leder i SUF Nord. Læs om hendes ledelsesmæssige udvikling, og hvordan hun har været med til at skabe en afdeling, der har bevæget sig fra et enkeltmandsprojekt til et botilbud med bostøttetilbud i hele Nordjylland, nyåbnet afdeling i Aalborg og knap 30 ansatte. Læs mere om artiklen her og afdelingen her