Målgrupper og ydelser

Den Sociale Udviklingsfond retter sig mod unge og voksne, som kæmper med svære personlige og sociale problemstillinger. Det er både dem, som har brug for en boramme, mentorstøtte og/eller en arbejdsplads til at finde sig til rette på job- og uddannelsesmarkedet.

Vi har forskellige afdelinger, som passer til forskellige målgrupper. I SUF er der unge og voksne med diagnoser som ADHD, spiseforstyrrelser, angst og fobier, autisme spektrum forstyrrelser, OCD, personlighedsforstyrrelser, PTSD, selvskadende adfærd, skizofreni, udadreagerende adfærd.

Flere har dobbeltdiagnoser, ligesom der også er unge, som kæmper med misbrug.