Afdelinger i Region Hovedstaden

SUF Eremitterne

Eremitterne er et bo-selv-tilbud for unge fra 16 – 35 år.

• Botilbud efter §§ 66 og 107
• Efterværn efter §76

Personer samlet rundt om bord

SUF Skallen

Botilbud til unge med brug for særlig støtte.

• Tilbud efter §66, §76 og §107

Ung pige spiller kort ved bord

SUF Stranden

Bomiljø med individuel støtte.

• Botilbud efter §107

Mand og kvinde taler sammen ved bord

SUF Albertslund

Botilbud til unge med behov for særlig støtte.

• Tilbud efter §107 og §66 samt støtte efter §85 og SEL §76

Ung kvinde og mand i køkken

BOAS Villa

Et specialiseret botilbud efter Servicelovens § 66, stk. 1 nr. 6 og §107 målrettet unge med autisme og spiseforstyrrelse – eller forstyrret spisning. Dét er overskriften for BOAS VILLA i Taastrup, hvor der på én og samme tid leveres indsatser, der orienterer sig mod den unges spiseforstyrrelse og de øvrige belastningsreaktioner og udfordringer, som kan følge med autismen. Afdelingen, der har til huse i en hyggelig ejendom med seks værelser, fælleskøkken, opholdsrum samt gode udendørsfaciliteter, er beliggende i et stille kvarter, som tilgodeser beboernes behov for ro.

Antal pladser: 6

BOAS Taastrup

Bussen holder lige udenfor døren, og der er få minutters gang til byliv og S-tog. Alligevel er det de rolige omgivelser, der kendetegner den charmerende rødstensbygning, som udgør rammen om BOAS Taastrup, et døgntilbud med bofællesskab, for normaltbegavede voksne med ASF. I tæt samarbejde med beboerne er der fokus på at skabe en livsform med størst mulig stabilitet, trivsel og livskvalitet. Et væsentligt omdrejningspunkt i dette arbejde er sundhed og kreativitet, som folder sig ud gennem forskellige aktiviteter.

Antal pladser: 11

BOAS Valby

Bål i haven, samvær om indkøb, madlavning og spisning samt gåture med socialkonsulenten og en gruppe andre unge. Fællesskabet blomstrer hos BOAS Valby, der er et §107-tilbud til unge med ASF og Aspergers. BOAS Valby disponerer over 22 toværelseslejligheder med eget køkken og bad samt fælleslokaler, hvor der altid er en eller flere socialkonsulenter til stede. Fra BOAS Valby er der få kilometer til indre København.

Antal pladser: 24

BOAS Brønshøj

Døgntilbud med 3 solistprojekter målrettet unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og særligt udfordrende følgetilstande

BOAS Brønshøj er et godkendt døgntilbud med plads til 3 solistprojekter – efter Servicelovens §§ 66, stk. 1 nr. 6 og 107 – med socialfaglig støtte af omfattende karakter.

Antal pladser: 3

BOAS Frederiksberg

På den hyggelige og rolige Kochsvej på Frederiksberg finder du bo- og behandlingstilbuddet BOAS Frederiksberg i en smuk ejendom med lejligheder med eget bad og køkken. Tilbuddet er målrettet normaltbegavede unge og voksne med ASF og svære følgetilstande. BOAS Frederiksberg leverer individuelt tilpassede løsninger efter §§85 og 107 og har fokus på personlig udvikling samt træning af sociale færdigheder med øje for uddannelse, beskæftigelse og størst mulig mestring af alle livsfærdigheder.

Antal pladser: 9

Klub BOAS

Klubtilbud til unge og voksne med diagnose inden for autisme eller ADHD.

Unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og lignende diagnoser oplever ofte, at det kan være svært at skabe og vedligeholde sociale kontakter. Mange vælger derfor at dyrke deres fritidsinteresser alene. Klub BOAS er en mulighed for fællesskab med ligesindede – en mulighed for at træne og udvikle sociale kompetencer i en forudsigelig og tryg ramme.

BOAS Mentor

Midt på det centrale og pulserende Frederiksberg har BOAS Mentor administration og fælleslokale i en hyggelig og rolig baggård. Et fast samlingssted og klubmiljø for unge og voksne med ASF, ADHD og følgetilstande som OCD, angst og depression. BOAS Mentor råder over § 66- og § 107-lejligheder i København og på Frederiksberg. Vi arbejder samlet set ud fra disse paragraffer i Service- og Beskæftigelsesloven: §66, §76, §85, §104 og §107.

Antal pladser: 41

BOAS Nørrebro

I en rolig sidegade tæt ved Assistens Kirkegård på Nørrebro i København møder du BOAS Nørrebro, som er BOAS Gruppens ældste afdeling, etableret i 2006. BOAS Nørrebro er et §107-tilbud for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og tillægsdiagnoser. Afdelingen tæller fem opgange, administration og fællesfaciliteter, hvor vi gennem en række ugentlige fællesaktiviteter arbejder på at understøtte de mål, der er sat for den unge. Derudover er der fleksibel individuel støtte til den daglige træning i egen lejlighed og øvrige livsførelse i form af tilegnelse af strategier til at opnå livskvalitet og selvstændighed med en diagnose.

Antal pladser: 18

BOAS Teglholmen

Fra virtuel højtlæsningsklub til udflugter på elektriske løbehjul. Aktiviteterne er mange og forskellige hos botilbuddet BOAS Teglholmen på Sydhavnen i København, der er et §107-tilbud til normaltbegavede unge med ASF. Afdelingen råder over 13 lejligheder i samme ejendom, hvoraf de 10 er sololejligheder. I ejendommen er der også fælleslokaler med mulighed for fællesspisning og andre sociale aktiviteter. Gennem individuelt tilrettelagt støtte arbejder BOAS Teglholmen frem mod, at den unge kan flytte i egen lejlighed.

Antal pladser: 13

Medarbejdere

At arbejde i SUF kræver medarbejdere af en særlig støbning. Vores godt 400 ansatte er, ligesom som vores brugere, meget forskellige, men de har noget til fælles, som er afgørende for at lykkes og for at trives i de rammer, vi arbejder med: de har en faglig ballast og er dedikerede til at gøre en forskel for unge og voksne i en sårbar livssituation.

Her møder du nogle af vores medarbejdere, som fortæller om, hvordan det er at arbejde hos SUF.

Hvad koster det at være indskrevet i SUF?

Vores tilbud og priser varierer alt efter omfanget af den enkelte indsats. Er du interesseret i at høre nærmere om et tilbud, skal du kontakte den pågældende SUF-afdeling, hvor vores medarbejderne står klar til at give dig mere information og et uforpligtende tilbud på en opgave.

Visitation

Som pårørende er du velkommen til at kontakte vores afdelinger, hvis du forestiller dig, at en af dine nærmeste vil have glæde og gavn af et af SUFs tilbud. Medarbejderne i de respektive enheder hjælper dig videre.

Du skal dog være opmærksom på, at visitation altid foregår gennem den bevilligende myndighed, som typisk er hjemkommunen for den unge eller voksne, for hvem indskrivning i SUF kan være en løsning.