Afdelinger i Region Midtjylland

SUF Midt/Vest

SUF Midt/Vest har stor ekspertise i udvikling af individuelle og fleksible tilbud om støtte til borgere iht. Lov om Social Service §§ 52, 76 og 85. Støtten tilbydes i borgerens hjem eller i vores værested.

Mand laver et maleri på et bord

SUF Djurs

Fleksibelt tilbud til mennesker med komplekse problemer.
• Støtte i egen bolig efter §85
• Anbringelse efter §§ 66, 107 og 108.

Mand spiller bordtennis

BOAS Aarhus

Botilbud efter §§ 66 og 107 – med retning mod uddannelse eller job – målrettet unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Café Frida

• Ressourceforløb efter §112
• Virksomhedspraktik efter §57
• Vejledning og opkvalificering efter §91
• Mentorstøtte efter §167
• Støtte efter serviceloven §85
• Botilbud efter §107

Kvinde i køkken

Vækstpark for Socialøkonomi

Et progressivt kraftcenter for iværksætteri, socialt entreprenørskab og nye veje til beskæftigelse – en 7.400 tusinde kvadratmeter ny socialøkonomisk erhvervspark i Aarhus.

Billede Vækstpark bygning

Special Minds Midt

Special Minds beskæftiger, udvikler og uddanner mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

SUF Aarhus

SUF Aarhus er et nyere botilbud til unge og voksne med psykiske og sociale problematikker.
• Botilbud efter §107

Special Minds Silkeborg

Special Minds beskæftiger, udvikler og uddanner mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

Kvinde snakker med ung mand ved bord

Medarbejdere

At arbejde i SUF kræver medarbejdere af en særlig støbning. Vores godt 400 ansatte er, ligesom som vores brugere, meget forskellige, men de har noget til fælles, som er afgørende for at lykkes og for at trives i de rammer, vi arbejder med: de har en faglig ballast og er dedikerede til at gøre en forskel for unge og voksne i en sårbar livssituation.

Her møder du nogle af vores medarbejdere, som fortæller om, hvordan det er at arbejde hos SUF.

Hvad koster det at være indskrevet i SUF?

Vores tilbud og priser varierer alt efter omfanget af den enkelte indsats. Er du interesseret i at høre nærmere om et tilbud, skal du kontakte den pågældende SUF-afdeling, hvor vores medarbejderne står klar til at give dig mere information og et uforpligtende tilbud på en opgave.

Visitation

Som pårørende er du velkommen til at kontakte vores afdelinger, hvis du forestiller dig, at en af dine nærmeste vil have glæde og gavn af et af SUFs tilbud. Medarbejderne i de respektive enheder hjælper dig videre.

Du skal dog være opmærksom på, at visitation altid foregår gennem den bevilligende myndighed, som typisk er hjemkommunen for den unge eller voksne, for hvem indskrivning i SUF kan være en løsning.