Afdelinger i Region Syddanmark

SUF SYD

• Botilbud efter §§ 66 og 107
• Støtte efter §§ 52, 85 og 110$x
• Hybridmodellen
• Mesterlærefamilier
• Tilbud til PTSD-ramte

Special Minds Kolding

Special Minds beskæftiger, udvikler og uddanner mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

To unge mænd ved computere

SUF Opgangen

• Specialiseret botilbud efter §66, §107 og §85
• Bo- og udslusningstilbud til unge i alderen 16-22 år efter § 52 stk. 3, nr. 7 jf. § 76 stk. 3

Mand taler i telefon på terasse

SUF Veteran

• Forsorgshjem efter Servicelovens §110
• Efterforsorg efter §110
• Midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107
• Individuel bostøtte efter Servicelovens §85

Medarbejdere

At arbejde i SUF kræver medarbejdere af en særlig støbning. Vores godt 400 ansatte er, ligesom som vores brugere, meget forskellige, men de har noget til fælles, som er afgørende for at lykkes og for at trives i de rammer, vi arbejder med: de har en faglig ballast og er dedikerede til at gøre en forskel for unge og voksne i en sårbar livssituation.

Her møder du nogle af vores medarbejdere, som fortæller om, hvordan det er at arbejde hos SUF.

Hvad koster det at være indskrevet i SUF?

Vores tilbud og priser varierer alt efter omfanget af den enkelte indsats. Er du interesseret i at høre nærmere om et tilbud, skal du kontakte den pågældende SUF-afdeling, hvor vores medarbejderne står klar til at give dig mere information og et uforpligtende tilbud på en opgave.

Visitation

Som pårørende er du velkommen til at kontakte vores afdelinger, hvis du forestiller dig, at en af dine nærmeste vil have glæde og gavn af et af SUFs tilbud. Medarbejderne i de respektive enheder hjælper dig videre.

Du skal dog være opmærksom på, at visitation altid foregår gennem den bevilligende myndighed, som typisk er hjemkommunen for den unge eller voksne, for hvem indskrivning i SUF kan være en løsning.