Du undgår slet ikke, at det giver mening

Som afdelingsleder i Den Sociale Udviklingsfond oplever Kristian Larsen, at der aldrig er langt fra tanke til handling, og at den faglige sparring altid er indenfor rækkevidde

– Du undgår slet ikke, at det giver mening!  

Ordene kommer fra Kristian Larsen, afdelingsleder i SUF Djurs. De dækker over den gennemgående erfaring, han har gjort sig, siden han i 2013 startede i SUF som socialkonsulent og nu i jobbet som afdelingsleder hos SUF Djurs.  

– Dét, der kendetegner SUF, er, at der sjældent er langt fra tanke til handling, og det betyder i praksis, at fokus hele tiden er på, hvordan vi laver indsatser, der udvikler unge mennesker i sårbare livspositioner. Sagen er jo, at der sjældent findes noget, som er definitivt rigtigt eller forkert, når vi taler pædagogik. Det afgørende er, at vi handler – ellers sker der ingenting.    

Gør det! 

Før Kristian Larsen kom til SUF, havde han blandt andet arbejdet med unge inden for SSP, som gadeplansmedarbejder og som klubleder og underviser i ungdomsskolen.  

– Jeg har altid været drevet af en lyst til at få især unge mennesker til at udvikle sig, men det kræver, at rammerne for udvikling er til stede, siger Kristian Larsen, der i et par af sine tidligere jobs til tider oplevede, at han havnede bag et skrivebord og derved kom på for stor afstand af de unge og kerneopgaven. 

– Nogle gange sad jeg tilbage med en følelse af, at det var de unge, som skulle passe til løsningerne og ikke omvendt, siger han og fortsætter: 

– Da jeg kom til SUF, var det fremfor alt en øjenåbner for, at man ret nemt kunne sætte noget i værk og få lov til at hjælpe nogle mennesker med det, de rent faktisk har brug for. Fik man en idé til en aktivitet eller et tiltag, lød svaret: ’Gør det!’.  

Påskønnelse og motivation 

Lederambitioner har Kristian Larsen altid haft, og han var derfor ikke i tvivl om, at han skulle slå til, da muligheden for at blive leder i SUF Djurs viste sig tidligere på året. For ham er der dog på mange måder tale om en fortsættelse af rollen som socialkonsulent. 

– Fælles for arbejdet som socialkonsulent og afdelingsleder er, at du arbejder med mennesker, og at din opgave består i at påskønne og motivere dem til at skabe udvikling. Og igen handler det om, at du har rammerne til at skabe præcis den udvikling, du ønsker. De rammer havde jeg som socialkonsulent, og nu oplever jeg dem som afdelingsleder, siger Kristian Larsen, der som leder også varetager kerneopgaven, nemlig arbejdet med de unge. 

Med ’store SUF’ i ryggen 

Han vender blikket mod den samlede SUF-organisation, der blandt medarbejderne også går under navnet ’store SUF’. En organisation, som tæller 27 øvrige afdelinger, godt 300 medarbejdere samt en administration med ledelse, HR, jurister og økonomifolk i Odense.   

– Som afdelingsleder har jeg altid en stor organisation i ryggen samt en regionsdirektør helt tæt på, som jeg til enhver tid kan række ud efter, hvis jeg for eksempel er i tvivl om et juridisk spørgsmål eller blot har brug for faglig sparring. Det giver en enorm tryghed i arbejdet, og det betyder samtidig, at jeg kan koncentrere mig fuldt ud om det, som jeg synes er fedt, nemlig den daglige ledelse, indsatserne og pædagogikken, siger Kristian Larsen og slutter: 

– Det betyder også, at det er meget nemt at skabe udvikling og nye initiativer. Får vi en ny idé i SUF Djurs, så kan vi hurtigt få sparring og et kvalificeret blik på, om det er en idé, som vi skal løbe med.

BIllede af Rikke Aabenhus

Jeg har altid været drevet af en lyst til at få især unge mennesker til at udvikle sig, men det kræver, at rammerne for udvikling er til stede.

Kristian Larsen, afdelingsleder i SUF Djurs 

Socialkonsulent i SUF

” Ordet arbejde får en helt anden betydning for mig nu, fordi jeg ikke bare tager hjem, når dagen er omme, men altid står til rådighed og kan kontaktes, hvis den unge har brug for det.”

Jonna Bergstrøm, socialkonsulent i SUF Djurs

Nattevagt i SUF

 ”Jeg kan virkelig godt lide at være nattevagt. Både fordi jeg hygger mig i mit eget selskab, og fordi det giver rigtig god mening at være den nære kontaktperson for en ung, som trænger til omsorg i de timer, der nogle gange kan være svære at komme igennem”

Rikke Aabenhus, nattevagt i SUF Nord

Leder i SUF

For vores ledere er muligheden for at handle en stærk drivkraft.

” Når noget umiddelbart kan virke umuligt, så tændes der en ild i os.”

Dorthe Drivsholm, afdelingsleder i SUF Nord

Socialkonsulent i en BOAS-afdeling 

Vi har unge, hvor det er en nødvendighed at tænke kreativt, fordi det hidtil afprøvede ikke har haft effekt.

Louise Kristensen, socialkonsulent, BOAS Frederiksberg

Læs mere om, hvordan Louise oplever det særlige i arbejdet som socialkonsulent 

At være leder i SUF giver muligheder.

Jeg har altid været drevet af en lyst til at få især unge mennesker til at udvikle sig, men det kræver, at rammerne for udvikling er til stede.

Kristian Larsen, afdelingsleder i SUF Djurs 

Læs mere om de rammer, som Kristian Larsen fremhæver i SUF