BOAS går solo i Brønshøj

BOAS går solo i Brønshøj

Tendensen taler sit eget tydelige sprog. Flere og flere sårbare unge befinder sig i så vanskelige livssituationer, at der er behov for at sætte ind med såkaldte solistprojekter, som rækker udover, hvad et traditionelt anbringelsessted kan tilbyde. I SUF har vi...
SUF-afdeling nu godkendt til misbrugsbehandling

SUF-afdeling nu godkendt til misbrugsbehandling

I SUF Syd i Kolding har man længe haft et brændende ønske om at kombinere det socialpædagogiske arbejde med misbrugsbehandling, så det bliver muligt at levere endnu stærkere helhedsorienterede tilbud til sårbare unge og voksne, for hvem misbrug også er en del...