SUF Nyheder

Når mørket kaster lys over sanserne

jul 7, 2023

BOAS Taastrup sætter gang i friluftsprojekt, der bringer beboere med autisme, komplekse følgetilstande og sanseforstyrrelser ud i naturen. Målet er en overnatning i shelter til september

Er der et sted, hvor mennesker med autisme, komplekse følgetilstande og sanseforstyrrelser sjældent søger hen af egen fri vilje, så er det ud i naturen. Blot udsigten til et par timer udenfor kan føles som en uoverstigelig – ja, næsten skræmmende – udfordring.  

Det gør de noget ved med et nyt friluftsprojekt i vores afdeling BOAS Taastrup, der er et døgntilbud med bofællesskab for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse samt følgetilstande som OCD, angst, spiseforstyrrelser og depression. 

Friluftsprojektet skal gradvist eksponere beboerne for sanseindtryk i udelivet og dermed opøve evnen til at finde glæde i at opholde sig i naturen.  

– Vi forsøger at skabe nogle aktiviteter, der passer til vores beboere, og som på nænsom vis vænner dem til at være udenfor, siger Michael Allen, socialkonsulent, BOAS Taastrup. 

Naturligt sansearbejde 

Michael Allen, der både er uddannet i idræt og sundhed, fysioterapeut samt friluftsliv, er ikke i tvivl om, at naturen har noget ganske særligt at give til den socialfaglige indsats.    

– Vores beboere fortæller, at de faktisk gerne vil lære færdigheder, som de kan bruge i naturen, og det er et rigtig godt udgangspunkt for det relationsarbejde, der er omdrejningspunktet for vores indsatser i SUF, siger Michael Allen.   

Lige nu tilbydes der i BOAS Taastrup ugentlige udendørsaktiviteter af et par timers varighed, hvor beboerne deltager i en på forhånd planlagt aktivitet. 

– Om det er kløvning af brænde, optænding af et bål, eller det at snitte en snobrødspind, så skaber det et helt andet rum for en samtale – for eksempel om sanseoplevelser – end hvis de sidder foran fjernsynet i tv-stuen, siger Michael Allen.      

Shelteren venter 

Om alt går vel, er det meningen, at de beboere, som har lyst, tager på en shelter med overnatning i begyndelsen af september.  

– Der er ingen tvivl om, at oplevelsen af nat og mørke udenfor er en stor udfordring for vores beboere, men flere af dem fortæller, at de har lyst til det, og med den rette forberedelse tror jeg på, at det kan lade sig gøre, fortæller Michael Allen, der oplyser, at shelterturen vil blive grundigt forberedt med blandt andet inddragelse af pårørende som hjælpere.    

– Vi arbejder med en målgruppe, som har et stort behov for strukturer, faste rutiner og forudsigelighed. Hvis vi har det for øje, kan vi rykke dem langt, siger Michael Allen, som håber, at shelterturen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.  

Friluftsprojektet i BOAS Taastrup er støttet af Friluftsrådet.

{

– Vores beboere fortæller, at de faktisk gerne vil lære færdigheder, som de kan bruge i naturen, og det er et rigtig godt udgangspunkt for det relationsarbejde, der er omdrejningspunktet for vores indsatser i SUF


Michael Allen

Mere SUF nyt

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

SUF NORDSJÆLLAND: Det nylige folketingsvalg har vakt interesse for politik blandt flere unge og voksne i bo-selv-tilbuddet i Hillerød. Samtidig venter de spændt på, at en fremtrædende politiker inden længe kommer på besøg.

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det