SUF Nyheder

Alle vinder på efteruddannelse

maj 25, 2023

I SUF er løbende efteruddannelse et omdrejningspunkt. Det skaber højest mulig kvalitet i opgaveløsningen og bidrager til trivsel blandt medarbejderne

BOAS Valby

”Efteruddannelse bidrager til min trivsel ved, at jeg bliver dygtigere til at varetage kompleksiteten i kerneopgaven.”  

”Det gav mig specifik faglig viden om autisme og følgetilstande.”  

”Den unge og den unges kommune oplever forøget kvalitet.” 

Blot nogle af de ord, som Signe Vogel, afdelingsleder i BOAS Valby – et botilbud til unge mellem 18 og 35 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser – samlede ind, da hun for nylig bad sine kolleger reflektere over betydningen af den løbende efteruddannelse, som er et fast omdrejningspunkt i SUF. 

– Efteruddannelse er gennem alle årene blevet vægtet højt i SUF, fordi den er med til at sikre den højst muligt kvalitet i vores indsatser, siger Signe Vogel og tilføjer: 

– Ét er sikkert: Alle vinder på efteruddannelse!   

Følge med udviklingen 

Det er hvert fald det indtryk, som hun i dag står tilbage med, efter at have indsamlet perspektiver til efteruddannelse fra sine 16 kolleger.   

– Noget af det, som jeg noterer mig, er, at efteruddannelsen giver mine kolleger – og mig selv inklusive – en grundlæggende tilfredsstillelse ved at få udvidet vores faglighed. En faglighed, som bygger ovenpå den relevante uddannelsesmæssige baggrund, som er en forudsætning for at blive ansat i SUF, og som gør, at vi kan følge med udviklingen i sagerne, siger Signe Vogel.   

Fælles værktøjskasse 

Afdelingslederen betoner i den sammenhæng, at der i de senere år er sket en markant øget kompleksitet i mange af de indskrivninger, som finder sted i SUF.  

– Udviklingen kalder på efteruddannelse og specialiserede kompetencer, siger Signe Vogel og fremhæver, hvad én af hendes kolleger sagde om netop dette emne:  

”Det har gjort, at jeg har følt mig mere sikker og handlekraftig på min vejledning.” 

Signe Vogel uddyber: 

– Vi skal ikke underkende, at efteruddannelse også spiller ind på den enkelte medarbejders trivsel. Det skaber en tryghed i opgaveløsningen, at man har flere faglige metoder at gribe ud efter, og for den samlede personalegruppe betyder det, at vi får en skabt en fælles værktøjskasse, som vi alle kan henvise til.  

Blandt de efteruddannelsestilbud, som medarbejdere i BOAS Valby og SUF har haft adgang til gennem de seneste år, er blandt andre Vita 1 fra Psykologisk Ressource Center, diplomuddannelsen i ledelse og familie samt parterapisterapeutuddannelsen. 

{

Efteruddannelse er gennem alle årene blevet vægtet højt i SUF, fordi den er med til at sikre den højst muligt kvalitet i vores indsatser

Signe Vogel,
Afdelingsleder

Mere SUF nyt

SUF møder fremtidens socialrådgivere

SUF møder fremtidens socialrådgivere

Nysgerrigheden og spørgelysten var stor, da SUF gæstede Professionshøjskolen Absalons Karrieredage og talte med fremtidens socialrådgivere

Når mørket kaster lys over sanserne

Når mørket kaster lys over sanserne

BOAS Taastrup sætter gang i friluftsprojekt, der bringer beboere med autisme, komplekse følgetilstande og sanseforstyrrelser ud i naturen. Målet er en overnatning i shelter til september

Solisterne finder vej til fællesskab

Solisterne finder vej til fællesskab

Godt et år efter etableringen af botilbuddet BOAS Brønshøj spirer fællesskaberne i det små blandt særligt sårbare beboere med behov for massiv støtte

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte for få dage siden SUF Veterans helt nye afdeling og blev klogere på et unikt tilbud målrettet PTSD-ramte krigsveteraner

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mange af dem, som bliver indskrevet i SUF, har svært ved at erkende, at de har et misbrug, dokumenterer de seneste tal fra 2022. I SUF Syd, der er godkendt til misbrugsbehandling, har de fundet en vej til at afdække problemet