SUF Nyheder

BOAS går solo i Brønshøj

apr 26, 2022

Stigende efterspørgsel på de såkaldte solistprojekter får nu SUF til at oprette ny afdeling i Brønshøj med plads til tre soloprojekter på samme matrikel

Tendensen taler sit eget tydelige sprog. Flere og flere sårbare unge befinder sig i så vanskelige livssituationer, at der er behov for at sætte ind med såkaldte solistprojekter, som rækker udover, hvad et traditionelt anbringelsessted kan tilbyde.

I SUF har vi allerede god erfaring med flere vellykkede solistprojekter. Nu går vi skridtet videre med etableringen af BOAS Brønshøj, som bliver en afdeling med plads til tre særskilte projekter og personalegrupper på samme matrikel.

– Etableringen af BOAS Brønshøj sker dels som en konsekvens af den generelle efterspørgsel på solistprojekter, som vi oplever fra kommunerne, dels som en faglig videreudvikling af de solistprojekter, som vi allerede har gennemført med succes i SUF, siger Jesper Frededahl Klaaby, som bliver afdelingsleder for den kommende BOAS-afdeling i Brønshøj.  

Stærk faglighed
Han har tidligere været ansat som socialkonsulent i BOAS Mentor, hvor han for nylig var med til at søsætte et akut solistprojekt.

– Selvom det var midt under corona, og landet var lukket ned, så lykkedes det alligevel på ingen tid at skabe rammerne og ansætte kvalificerede medarbejdere til projektet. Denne evne til at sætte ind med det, der præcist er brug for, bygger vi nu videre på i Brønshøj, siger han.

Hvad der i særlig grad kommer til at kendetegne den kommende afdeling, er et fagligt fællesskab, som går på tværs af indskrivningerne.  

– Vidensdelingen og faglig sparring i forhold til konkrete opgaver, bliver klart styrket, når personalet til de tre solistprojekter er samlet på ét sted, siger Jesper Frededahl Klaaby og nævner samtidig, at det vil blive muligt at lave forskellige sociale aktiviteter, i det omfang det understøtter de indskrevnes udvikling.  

Nye profiler søges
Netop nu er Jesper Frededahl Klaaby i fuld gang med at rekruttere de sidste medarbejdere til BOAS Brønshøj, og det er en proces, som åbner for en ny type profiler i SUF.

– Hvor vi normalvis søger folk, som er indstillede på at stå til rådighed døgnet rundt, så bliver det lidt anderledes med solistprojekterne, fordi de baserer sig på deciderede vagtrul med nogenlunde faste arbejdstider, siger Jesper Frededahl Klaaby, der opfordrer alle til at rette henvendelse, hvis de er nysgerrige på den kommende afdeling i Brønshøj, som åbner 1. oktober 2021. 

{

Vidensdelingen og faglig sparring i forhold til konkrete opgaver, bliver klart styrket, når personalet til de tre solistprojekter er samlet på ét sted.

Jesper Frededahl Klaaby
afdelingsleder, BOAS Brønshøj

Mere SUF nyt

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det