SUF Nyheder

Ny podcast giver svar på spørgsmål om autisme

maj 19, 2022

”Autisme på nært hold” er en helt ny podcastserie, hvor mennesker med autisme deler ud af deres viden og erfaringer til gavn for andre med autisme og deres pårørende.

”Skal jeg fortælle, at jeg har en autismediagnose, når jeg starter på mit nye arbejde?”

Sådan lyder et af spørgsmålene i en helt ny podcastserie, ”Autisme på nært hold”, som går i luften i morgen kl. 12.00, når det er FN’s International Autismedag. Bag podcasten, hvor et panel af mennesker med autisme sidder klar til at svare på spørgsmål fra lytterne, står BOAS Mentor, et bostøtte- og mentortilbud til unge og voksne med autismeprofil.

En af dem, der sidder klar i panelet, er Kaleb. Han ser en stor værdi i at dele ud af sit liv.

– Det er så vigtigt, at samtalen bliver drevet af ’autister til autister’. Ofte bliver emnerne taget op af psykiatere, hvor det bliver fagligt fremfor menneskeligt. Det er vigtigt for folk som os at få råd og indsigt fra dem, som har oplevet problemstillinger på egen krop, siger Kaleb.

Idéen til podcasten udspringer af hverdagen og det socialfaglige arbejde hos BOAS Mentor.

– Vi møder jævnligt mennesker med autisme samt pårørende, som efterlyser sparring og rådgivning om nogle af de svære dilemmaer, som autismen fører med sig. I den sammenhæng synes vi, det er interessant at skabe en ramme, hvor det er mennesker med autisme med kendskab til egne styrker og udfordringer, som deler ud af deres viden og erfaringer, siger Anders Kondrup, socialkonsulent, BOAS Mentor og en af idémændene bag den nye podcast.

Gode råd på farten

Mediet er velvalgt. Et af podcastmediets styrker er nemlig, at det helt og holdent er op til lytteren at bestemme, hvornår det passer at trykke på ’play’.

– For mange mennesker med autisme/autister er det vigtigt selv at kunne planlægge, og her melder podcasten sig som et rigtig godt medie, fordi det er så fleksibelt. Samtidig er det ambitionen, at ”Autisme på nært hold” udkommer så ofte og kontinuerligt, at det er muligt at sætte spotlight på aktuelle emner inden for autismefeltet, fortæller Charlotte R. Meyer, socialkonsulent hos BOAS Mentor.

Sammen med Anders Kondrup er det hende, der står for at facilitere podcasten ved at spørge ind til de svar og perspektiver, som panelet kommer med.   

– Mennesker med autisme og deres pårørende, som lytter til podcasten, skal opleve, at de bliver mødt og spejlet i deres erfaringer og dilemmaer.  Måske kan det ligefrem være med til at nedbryde fordomme, siger Charlotte R. Meyer.

Kom frisk med spørgsmål

Har du et autismedilemma til panelet til en af de kommende udsendelser, kan du skrive her – og du optræder anonymt: autismepaanaerthold@suf.dk

”Autisme på nært hold” går første gang i luften på FN’s International Autismedag den 2. april 2022. Er du allerede nu interesseret i at blive fast lytter, kan du tilmelde dig via Spotify, og så kommer podcasten direkte i dit podcastfeed. Podcasten vil også blive tilgængelig på andre populære podcastmedier, fx Google og Apple Podcasts

{

– Mennesker med autisme og deres pårørende, som lytter til podcasten, skal opleve, at de bliver mødt og spejlet i deres erfaringer og dilemmaer. Måske kan det ligefrem være med til at nedbryde fordomme.

Charlotte R. Meyer
socialkonsulent hos BOAS Mentor

Mere SUF nyt

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det