SUF Nyheder

BOAS-tilbud med klar beskæftigelsesprofil i Aarhus

jun 17, 2021

Nyt botilbud i Aarhus, giver unge med autisme mulighed for at flytte hjemmefra og rykke endnu tættere på beskæftigelse.

To personer står i have

Unge med autisme, som har behov for støtte, men som samtidig har gode muligheder for at skabe sig en plads på arbejdsmarkedet, har fået et helt nyt botilbud i Aarhus. De unge bliver bragt helt tæt på nogle af de beskæftigelsesrettede forløb, som man finder hos Special Minds, der har adresse i Vækstpark for Socialøkonomi i Viby, hvor der er flere virksomheder med en social agenda.

– Det er helt klart den beskæftigelsesrettede profil, som kommer til at adskille BOAS Aarhus fra andre botilbud. Ambitionen er, at så mange af de unge som muligt skal i job, og den ambition tror vi, at vi kan lykkes med ved at skabe helhedsorienterede indsatser, hvor de unge får en klar og hjemlig struktur om deres hverdag tæt på et sted, hvor det beskæftigelsesrettede står så centralt, siger Kamille Ebbe, afdelingsleder, Special Minds og initiativtager til det nye botilbud under Den Sociale Udviklingsfond.

Forsinket modning

Idéen til den kommende BOAS-afdeling er ikke opstået ud af det blå. Hos Special Minds har man gennem et stykke tid noteret sig, at flere af de unge, som eksempelvis er i gang med en STU – der er springbræt til job eller videre uddannelse – viser tegn på, at de vil have godt af at flytte hjemmefra.

– Det er unge, som på den ene side har brug for at løsrive sig fra deres forældre, men som på den anden side fortsat har et stort støttebehov. Skal disse unge på sigt lykkes med et selvstændigt liv i egen bolig og job, så er det helt afgørende med en overgang, hvor de har støtten til at finde ud af, hvordan de varetager det selvstændige liv uafhængigt af deres forældre, fortæller Kamille Ebbe og tilføjer:

– Derfor er der også fra flere sider blevet prikket til os og spurgt, om ikke vi kan etablere et botilbud i forbindelse med STU.

{

Det er helt klart den beskæftigelsesrettede profil, som kommer til at adskille BOAS Aarhus fra andre botilbud. Ambitionen er, at så mange af de unge som muligt skal i job, og den ambition tror vi, at vi kan lykkes med ved at skabe helhedsorienterede indsatser, hvor de unge får en klar og hjemlig struktur om deres hverdag tæt på et sted, hvor det beskæftigelsesrettede står så centralt.

Kamille Ebbe
afdelingsleder, Special Minds

Ditte Husth Andersen, der er den nye afdelingsleder for BOAS Aarhus.

Forsinket modning

Idéen til den kommende BOAS-afdeling er ikke opstået ud af det blå. Hos Special Minds har man gennem et stykke tid noteret sig, at flere af de unge, som eksempelvis er i gang med en STU – der er springbræt til job eller videre uddannelse – viser tegn på, at de vil have godt af at flytte hjemmefra.

– Det er unge, som på den ene side har brug for at løsrive sig fra deres forældre, men som på den anden side fortsat har et stort støttebehov. Skal disse unge på sigt lykkes med et selvstændigt liv i egen bolig og job, så er det helt afgørende med en overgang, hvor de har støtten til at finde ud af, hvordan de varetager det selvstændige liv uafhængigt af deres forældre, fortæller Kamille Ebbe og tilføjer:

– Derfor er der også fra flere sider blevet prikket til os og spurgt, om ikke vi kan etablere et botilbud i forbindelse med STU.

Starten på BOAS i Vest

Ditte Husth Andersen, der er den nye afdelingsleder for BOAS Aarhus, understreger samtidig, at det kommende BOAS Aarhus bliver tænkt bredere end STU.  Det bliver således heller ikke et krav, at man skal være indskrevet i et forløb hos Special Minds for at få en plads i det kommende botilbud.

– Vi tror på, at der er mange unge med autisme, som har brug for at flytte hjemmefra, og som derfor vil kunne profitere af tilbuddet. I Den Sociale Udviklingsfond har vi i forvejen en række BOAS-botilbud i København målrettet mennesker med autisme, og dermed besidder vi en masse viden og erfaring med, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer, siger Ditte Husth Andersen med henvisning til de otte øvrige BOAS-afdelinger, som lige nu har adresse på Sjælland.

Hun er sikker på, at BOAS Aarhus blot er begyndelsen på en yderligere ekspansion i Vestdanmark.

– Behovet for helhedsorienterede tilbud til unge med autisme er stort, og det gælder både i Øst- og Vestdanmark, siger Ditte Husth Andersen.

BOAS Aarhus er klar til at tage imod de første unge i botilbuddet. Foreløbig er afdelingen etableret midlertidigt i en ejendom i Stavtrup i det vestlige Aarhus, hvor er plads til tre unge, og på sigt bliver der etableret otte boliger i forbindelse med Vækstpark for Socialøkonomi.

Mere SUF nyt

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det