SUF Nyheder

Banebrydende tilbud til unge med autisme og spiseforstyrrelse

apr 8, 2022

Helt nyt botilbud - BOAS Villa, hvor sammenhængen mellem autisme, spiseforstyrrelse og ’forstyrret spisning’ er i fokus

Gennem årene har man i SUF’s BOAS-afdelinger, som arbejder med unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, oplevet et stigende antal henvendelser fra kommuner, som står med borgere med autisme, men som også kæmper med spiseforstyrrelse.

Det gøres der nu noget ved. BOAS Villa er netop åbnet i Taastrup. Et botilbud, der henvender sig specifikt til unge og voksne i alderen 16 – 40 år med autisme og en spiseforstyrrelse.  

– Der har manglet et helhedsorienteret tilbud, hvor fokus ikke kun er på spiseforstyrrelsen eller autismediagnosen, men på samspillet mellem autismen og spiseforstyrrelsen, siger Alexandra Huszar, leder af BOAS Villa.  

Alexandra Huszar bliver for fremtiden leder af BOAS Villa, og hun har været med til at skabe rammerne om den kommende afdeling, hvor man ikke kun opererer i det diagnostiske felt mellem autisme og spiseforstyrrelse, men også taler om ’forstyrret spisning’. 

– Det er velkendt, at autisme er forbundet med sanseforstyrrelser, hvilket kan medføre forstyrret spisning, når smag, lugt, konsistens og udseende udfordrer sanserne. Ligesom angst, depression osv. kan være følgetilstande til autismen, så oplever vi tilsvarende, at spiseforstyrrelse kan være en følgetilstand, der opstår, når belastningerne bliver for store, og den unge bliver udfordret i sin spisning som følge af sanseforstyrrelser. Sammenhængene er indviklede og det understreger blot, at der ofte er tale om et komplekst billede, som stiller krav om en mere flerstrenget indsats, siger Alexandra Huszar.

Eksperterne bakker op

BOAS Villa står på skuldrene af nogle af de mange kompetencer, som er blevet gjort i SUF’s øvrige BOAS-afdelinger, siden den første afdeling åbnede i 2005. I dette ligger en understøttende udviklingsindsats, som blandt andet trækker på en autismepædagogisk indsats, arbejde med sansestimulering, struktureret spisning, kognitiv terapi og relationsarbejde. Samtidig ønsker BOAS Villa at etablere et kontinuerligt samarbejde med Center for Spiseforstyrrelse og med Psykologisk Ressource Center, hvor man hilser det nye tilbud velkomment.

– Krydstilstanden mellem spiseforstyrrelse og autismespektret er særdeles kompleks. Unge med både autisme og spiseforstyrrelse har ofte været indlagt i psykiatrien, og de har dermed en erfaring, der siger ’jeg er forkert’. Derfor er der brug for målrettede tilbud, hvor den unge oplever, at han eller hun ikke gør noget forkert, og hvor der samtidig bliver etableret et fællesskab, som gør, at de unge får brudt med den isolation, de ofte befinder sig i, siger Kirsten Callesen, psykolog med speciale i autismeområdet, Psykologisk Ressource Center.  

BOAS Villa er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 1 nr. 6 samt §107. For at blive indskrevet i BOAS Villa skal den unge eller voksne være tilknyttet et behandlingstilbud eller blive det i forbindelse med indflytning.

{

Krydstilstanden mellem spiseforstyrrelse og autismespektret er særdeles kompleks. Unge med både autisme og spiseforstyrrelse har ofte været indlagt i psykiatrien, og de har dermed en erfaring, der siger ’jeg er forkert’.

Alexandra Huszar
afdelingsleder, BOAS Villa

Mere SUF nyt

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det