SUF Nyheder

Banebrydende tilbud til unge med autisme og spiseforstyrrelse

apr 8, 2022

Helt nyt botilbud - BOAS Villa, hvor sammenhængen mellem autisme, spiseforstyrrelse og ’forstyrret spisning’ er i fokus

Gennem årene har man i SUF’s BOAS-afdelinger, som arbejder med unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, oplevet et stigende antal henvendelser fra kommuner, som står med borgere med autisme, men som også kæmper med spiseforstyrrelse.

Det gøres der nu noget ved. BOAS Villa er netop åbnet i Taastrup. Et botilbud, der henvender sig specifikt til unge og voksne i alderen 16 – 40 år med autisme og en spiseforstyrrelse.  

– Der har manglet et helhedsorienteret tilbud, hvor fokus ikke kun er på spiseforstyrrelsen eller autismediagnosen, men på samspillet mellem autismen og spiseforstyrrelsen, siger Alexandra Huszar, leder af BOAS Villa.  

Alexandra Huszar bliver for fremtiden leder af BOAS Villa, og hun har været med til at skabe rammerne om den kommende afdeling, hvor man ikke kun opererer i det diagnostiske felt mellem autisme og spiseforstyrrelse, men også taler om ’forstyrret spisning’. 

– Det er velkendt, at autisme er forbundet med sanseforstyrrelser, hvilket kan medføre forstyrret spisning, når smag, lugt, konsistens og udseende udfordrer sanserne. Ligesom angst, depression osv. kan være følgetilstande til autismen, så oplever vi tilsvarende, at spiseforstyrrelse kan være en følgetilstand, der opstår, når belastningerne bliver for store, og den unge bliver udfordret i sin spisning som følge af sanseforstyrrelser. Sammenhængene er indviklede og det understreger blot, at der ofte er tale om et komplekst billede, som stiller krav om en mere flerstrenget indsats, siger Alexandra Huszar.

Eksperterne bakker op

BOAS Villa står på skuldrene af nogle af de mange kompetencer, som er blevet gjort i SUF’s øvrige BOAS-afdelinger, siden den første afdeling åbnede i 2005. I dette ligger en understøttende udviklingsindsats, som blandt andet trækker på en autismepædagogisk indsats, arbejde med sansestimulering, struktureret spisning, kognitiv terapi og relationsarbejde. Samtidig ønsker BOAS Villa at etablere et kontinuerligt samarbejde med Center for Spiseforstyrrelse og med Psykologisk Ressource Center, hvor man hilser det nye tilbud velkomment.

– Krydstilstanden mellem spiseforstyrrelse og autismespektret er særdeles kompleks. Unge med både autisme og spiseforstyrrelse har ofte været indlagt i psykiatrien, og de har dermed en erfaring, der siger ’jeg er forkert’. Derfor er der brug for målrettede tilbud, hvor den unge oplever, at han eller hun ikke gør noget forkert, og hvor der samtidig bliver etableret et fællesskab, som gør, at de unge får brudt med den isolation, de ofte befinder sig i, siger Kirsten Callesen, psykolog med speciale i autismeområdet, Psykologisk Ressource Center.  

BOAS Villa er godkendt efter Servicelovens § 66, stk. 1 nr. 6 samt §107. For at blive indskrevet i BOAS Villa skal den unge eller voksne være tilknyttet et behandlingstilbud eller blive det i forbindelse med indflytning.

{

Krydstilstanden mellem spiseforstyrrelse og autismespektret er særdeles kompleks. Unge med både autisme og spiseforstyrrelse har ofte været indlagt i psykiatrien, og de har dermed en erfaring, der siger ’jeg er forkert’.

Alexandra Huszar
afdelingsleder, BOAS Villa

Mere SUF nyt

SUF møder fremtidens socialrådgivere

SUF møder fremtidens socialrådgivere

Nysgerrigheden og spørgelysten var stor, da SUF gæstede Professionshøjskolen Absalons Karrieredage og talte med fremtidens socialrådgivere

Når mørket kaster lys over sanserne

Når mørket kaster lys over sanserne

BOAS Taastrup sætter gang i friluftsprojekt, der bringer beboere med autisme, komplekse følgetilstande og sanseforstyrrelser ud i naturen. Målet er en overnatning i shelter til september

Alle vinder på efteruddannelse

Alle vinder på efteruddannelse

I SUF er løbende efteruddannelse et omdrejningspunkt. Det skaber højest mulig kvalitet i opgaveløsningen og bidrager til trivsel blandt medarbejderne

Solisterne finder vej til fællesskab

Solisterne finder vej til fællesskab

Godt et år efter etableringen af botilbuddet BOAS Brønshøj spirer fællesskaberne i det små blandt særligt sårbare beboere med behov for massiv støtte

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte for få dage siden SUF Veterans helt nye afdeling og blev klogere på et unikt tilbud målrettet PTSD-ramte krigsveteraner

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mange af dem, som bliver indskrevet i SUF, har svært ved at erkende, at de har et misbrug, dokumenterer de seneste tal fra 2022. I SUF Syd, der er godkendt til misbrugsbehandling, har de fundet en vej til at afdække problemet