SUF Nyheder

De unge tager 30 minutter med filosofferne

apr 6, 2022

Unge fra BOAS Teglholmen går hver fredag på weekend med ”30 minutter med mening” – en halv times oplæsning, som gør emner, der ellers kan være svære at tale om, almene.

Billede af etageejendom

”Det er ikke, at vi har kort tid at leve i, men at vi spilder meget af den…”

Sådan lyder en af sætningerne fra bogen Det hele handler ikke om dig. En bog om den filosofiske retning stoicismen og andre antikke principper for et liv med sindsro, som en gruppe unge fra BOAS Teglholmen i København sammen med deres socialkonsulenter for nylig er gået ombord i. Et helt nyt tiltag er nemlig opstået hos BOAS Teglholmen henover corona-året. Hver fredag mødes en gruppe unge og deres socialkonsulenter i et virtuelt fællesskab, som har fået navnet ”30 minutter med mening”.

– Det er en virtuel oplæsningsklub for dem, der gerne vil være med. De unge får kakao og popcorn leveret til deres bolig, og så mødes vi fredag klokken 14.00 på nettet om en bog, som de selv har været med til at bestemme, fortæller Lars Emil Leonhardt, socialkonsulent, BOAS Teglholmen, der er et botilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse. De 30 minutters varighed ligger fast, fordi gruppen af unge med autisme har brug for en klar tidsramme.

Røde ører

Idéen opstod ved en tilfældighed under corona, hvor Lars Emil Leonhardt var i selskab med en ung, som længe  havde haft bogen om stoicismen liggende på sit natbord. Lars Emil Leonhardt foreslog at læse højt fra bogen, og det stod hurtigt klart, at den havde et indhold, der føltes relevant for både den unge og socialkonsulenten, og som på den baggrund fortjente at komme endnu bredere ud.

– Når forfatteren skriver om nogle af de udfordringer han har – for eksempel med at kunne behovsudsætte, få gjort sine ting og ikke blive for selvmedlidende – så berører han nogle udfordringer, som både kan give mig og de unge røde ører, men uden at det handler direkte om nogen af os. Det er nogle emner, som forbliver imellem os, siger Lars Emil Leonhardt, der oprindelig har en kandidat i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Han tilføjer:

– Litteraturen har den styrke, at den kan almengøre de emner, der ellers kan være svære at tale om. Det er et sted, vi kan mødes, og hvor vi for eksempel kan komme den individuelle skam til livs.

Nye relationer

At de litteraturlystne unge, som medvirker i fredagens oplæsningsklub, har gavn af såvel indhold som fællesskab, har Lars Emil Leonhardt allerede oplevet flere gange.

– Én af de unge, jeg arbejder med, er begyndt at bruge begreber fra stoicismen i deres dagligdag, fortæller socialkonsulenten, der for nylig stod med en ung, hvis kæledyr skulle aflives. Den unge stillede sig selv spørgsmålet: ’Hvad ville være det stoisk rigtige at gøre nu?’

– Den unge reflekterede over noget af det, vi har læst om, og nåede frem til, at vi alle skal herfra på et tidspunkt, og at det er fint at være ked af det, men at vi skal videre med vores liv. På den måde bidrager ’30 minutter med mening’ også til et fælles sprog mellem de unge og socialkonsulenterne, og de unge ser og møder hinanden på en ny måde, siger Lars Emil Leonhardt.

Samme oplevelse har hans afdelingsleder Jakob Nørlev:

– Noget af det, som ’30 minutter med mening’ har været en øjenåbner for, er, hvordan der kan skabes og faciliteres en ramme, som danner grundlag for, at de unge søger hinanden, uden at vi nødvendigvis er med.

Fucking ligeglad

Og de unges markante indflydelse giver sig også udslag i valget af bøger. En af de bøger, der bliver læst højt fra, er Kunsten at være fucking ligeglad.

– Jeg tror aldrig, at jeg har sagt ’fuck’, ’pis’ og ’lort’ så mange gange før, griner Lars Emil Leonhardt og fortsætter:

– Men når de unge gerne vil læse og tale om en bog, som giver en fuckfinger til livets små og store bekymringer, så kan det også vise sig at have stor værdi.

{

Litteraturen har den styrke, at den kan almengøre de emner, der ellers kan være svære at tale om. Det er et sted, vi kan mødes, og hvor vi for eksempel kan komme den individuelle skam til livs.

Lars Emil Leonhardt
BOAS Teglholmen

Mere SUF nyt

SUF møder fremtidens socialrådgivere

SUF møder fremtidens socialrådgivere

Nysgerrigheden og spørgelysten var stor, da SUF gæstede Professionshøjskolen Absalons Karrieredage og talte med fremtidens socialrådgivere

Når mørket kaster lys over sanserne

Når mørket kaster lys over sanserne

BOAS Taastrup sætter gang i friluftsprojekt, der bringer beboere med autisme, komplekse følgetilstande og sanseforstyrrelser ud i naturen. Målet er en overnatning i shelter til september

Alle vinder på efteruddannelse

Alle vinder på efteruddannelse

I SUF er løbende efteruddannelse et omdrejningspunkt. Det skaber højest mulig kvalitet i opgaveløsningen og bidrager til trivsel blandt medarbejderne

Solisterne finder vej til fællesskab

Solisterne finder vej til fællesskab

Godt et år efter etableringen af botilbuddet BOAS Brønshøj spirer fællesskaberne i det små blandt særligt sårbare beboere med behov for massiv støtte

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Forsvarsministeren gør holdt ved SUF Veteran

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) besøgte for få dage siden SUF Veterans helt nye afdeling og blev klogere på et unikt tilbud målrettet PTSD-ramte krigsveteraner

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mørketal skal blotlægges gennem en anden sprogbrug

Mange af dem, som bliver indskrevet i SUF, har svært ved at erkende, at de har et misbrug, dokumenterer de seneste tal fra 2022. I SUF Syd, der er godkendt til misbrugsbehandling, har de fundet en vej til at afdække problemet