SUF Nyheder

De unge tager 30 minutter med filosofferne

apr 6, 2022

Unge fra BOAS Teglholmen går hver fredag på weekend med ”30 minutter med mening” – en halv times oplæsning, som gør emner, der ellers kan være svære at tale om, almene.

Billede af etageejendom

”Det er ikke, at vi har kort tid at leve i, men at vi spilder meget af den…”

Sådan lyder en af sætningerne fra bogen Det hele handler ikke om dig. En bog om den filosofiske retning stoicismen og andre antikke principper for et liv med sindsro, som en gruppe unge fra BOAS Teglholmen i København sammen med deres socialkonsulenter for nylig er gået ombord i. Et helt nyt tiltag er nemlig opstået hos BOAS Teglholmen henover corona-året. Hver fredag mødes en gruppe unge og deres socialkonsulenter i et virtuelt fællesskab, som har fået navnet ”30 minutter med mening”.

– Det er en virtuel oplæsningsklub for dem, der gerne vil være med. De unge får kakao og popcorn leveret til deres bolig, og så mødes vi fredag klokken 14.00 på nettet om en bog, som de selv har været med til at bestemme, fortæller Lars Emil Leonhardt, socialkonsulent, BOAS Teglholmen, der er et botilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse. De 30 minutters varighed ligger fast, fordi gruppen af unge med autisme har brug for en klar tidsramme.

Røde ører

Idéen opstod ved en tilfældighed under corona, hvor Lars Emil Leonhardt var i selskab med en ung, som længe  havde haft bogen om stoicismen liggende på sit natbord. Lars Emil Leonhardt foreslog at læse højt fra bogen, og det stod hurtigt klart, at den havde et indhold, der føltes relevant for både den unge og socialkonsulenten, og som på den baggrund fortjente at komme endnu bredere ud.

– Når forfatteren skriver om nogle af de udfordringer han har – for eksempel med at kunne behovsudsætte, få gjort sine ting og ikke blive for selvmedlidende – så berører han nogle udfordringer, som både kan give mig og de unge røde ører, men uden at det handler direkte om nogen af os. Det er nogle emner, som forbliver imellem os, siger Lars Emil Leonhardt, der oprindelig har en kandidat i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Han tilføjer:

– Litteraturen har den styrke, at den kan almengøre de emner, der ellers kan være svære at tale om. Det er et sted, vi kan mødes, og hvor vi for eksempel kan komme den individuelle skam til livs.

Nye relationer

At de litteraturlystne unge, som medvirker i fredagens oplæsningsklub, har gavn af såvel indhold som fællesskab, har Lars Emil Leonhardt allerede oplevet flere gange.

– Én af de unge, jeg arbejder med, er begyndt at bruge begreber fra stoicismen i deres dagligdag, fortæller socialkonsulenten, der for nylig stod med en ung, hvis kæledyr skulle aflives. Den unge stillede sig selv spørgsmålet: ’Hvad ville være det stoisk rigtige at gøre nu?’

– Den unge reflekterede over noget af det, vi har læst om, og nåede frem til, at vi alle skal herfra på et tidspunkt, og at det er fint at være ked af det, men at vi skal videre med vores liv. På den måde bidrager ’30 minutter med mening’ også til et fælles sprog mellem de unge og socialkonsulenterne, og de unge ser og møder hinanden på en ny måde, siger Lars Emil Leonhardt.

Samme oplevelse har hans afdelingsleder Jakob Nørlev:

– Noget af det, som ’30 minutter med mening’ har været en øjenåbner for, er, hvordan der kan skabes og faciliteres en ramme, som danner grundlag for, at de unge søger hinanden, uden at vi nødvendigvis er med.

Fucking ligeglad

Og de unges markante indflydelse giver sig også udslag i valget af bøger. En af de bøger, der bliver læst højt fra, er Kunsten at være fucking ligeglad.

– Jeg tror aldrig, at jeg har sagt ’fuck’, ’pis’ og ’lort’ så mange gange før, griner Lars Emil Leonhardt og fortsætter:

– Men når de unge gerne vil læse og tale om en bog, som giver en fuckfinger til livets små og store bekymringer, så kan det også vise sig at have stor værdi.

{

Litteraturen har den styrke, at den kan almengøre de emner, der ellers kan være svære at tale om. Det er et sted, vi kan mødes, og hvor vi for eksempel kan komme den individuelle skam til livs.

Lars Emil Leonhardt
BOAS Teglholmen

Mere SUF nyt

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det